جریان نقدی خروجی


انگیزه مدیران در نگهداشت وجه نقد در سازمان

نقدینه‌ای است که به منظور تأمین مخارج ضروری و مقابله با حوادث غیرمترقبه و انتظارات غیرقابل پیش‌بینی نگاهداری می‌شود. این انگیزه یکی از دلایل نگاهداری نقدینه است. برای مقابله با هزینه های پیشبینی نشده و حوادث غیرمترقبه افراد مقداری پول نزد خود نگه میدارند این انگیزه به درجه نااطمینانی اقتصاد و درجه احتیاط افراد بستگی دارد و از نظر کینز مهمترین متغیری که آن را تحت تأثیر قرار میدهد درآمد است. این انگیزه نیز تابع مستقیمی از سطح درآمد است(فخاری و تقوی،1388).

انگیزه سفته بازی:

. کلاسیکها معتقد بودند که افراد پول را تنها برای انگیزه های معاملاتی و احتیاطی تقاض می نمایند. لیکن کینر بر این اعتقاد است که افراد علاوه بر دو هدف فوق برای انگیزه سومی نیز پول نزد خود نگهداری می نمایند که همان انگیزه سفته بازی می باشد. منظور از تقاضای سفته بازی پول این است که پول با هدف و امید انجام معاملات سودآور و بهره برداری از فرصتهایی که پیش می آید, نگهداری شود. از آنجائیکه نگهداری چول در شکل ساده آن مشمول هزینه فرصت بوده و باعث از دست رفتن سود ناشی از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا حسابهای سپرده سرمایه گذاری می گردد. بنابراین این قسم از تقاضای پول با نرخ بهره رابطه معکوس داشته و با بالارفتن نرخ بهره و یا به عبارت دیگر هزینه نگهداری پول, تقاضای سفته بازی پول کاهش می یابد و بالعکس.

خرید و فروش سندهای تجارتی و ورقهای بهادار بقصد استفاده زیاد. بکار بردن وسایلی که دارندگان سندها را فریب دهد که ارزانتر از قیمت حقیقی بفروشند. سفته بازی, قبول ریسک به امید کسب سود است, ریسکی که به معنای پذیرش بالاتر از متوسط زیان است. سفته بازی که توسط حرفه ای های بازارانجام میشود, در بلند مدت سودآور است چون آنها به روش های مختلف و از جمله با خرید”اختیار معاملات” و “قراردادهای آتی” و بسیاری روش های دیگر , زیان احتمالی خود را پوشش میدهند./تفاوت” سرمایه گذاری” و “سفته بازی” به ریسک برمیگردد. سفته باز ریسک بالاتر از ریسک متوسط “سرمایه گذاری” را می پذیرد./ سفته بازی/. خریدیک دارائی قابل فروش, با این امید که سود سریعی از افزایش در قیمت آن دارایی حاصل شود و انتظار میرود که این سود درظرف چند روز یا چند هفته و حتی گاهی چند ماه اتفاق جریان نقدی خروجی افتد./ کسانیکه به عمل سفته بازی میپردازند پرهیز دارند از این که فعالیت آنان سفته بازی نامیده شود زیرا مفهوم این کلمه را نمی پسنددند (فخاری و تقوی،1388).

هر شرکت به‌طور روزمره پرداخت‌ها و دریافت‌هایی دارد و معاملاتی انجام می‌دهد. این معاملات دلایلی دارد که شرکت را ناچار به نگهداری وجوه نقد می‌کند تا بتواند نسبت به پرداخت هزینه فعالیت‌های جاری خود اقدام کند. این نیازها، نیازهای معاملاتی است که از طبیعت معامله ناشی می‌شود. نوع فعالیت در مؤسسه‌ای مانند یک سوپرمارکت، مستلزم داشتن مقدار زیادی نقدینگی است. در مقابل، فعالیت‌هایی که در ارتباط دایمی با مردم نیست، ایجاب نمی‌کند که سطح نقدینه و درصد آن به کل دارایی بالا باشد. به عبارت دیگر یکی از مهمترین دلایل تقاضای پول عدم مطابقت یا یکی نبودن زمان دریافت درآمد و مصرف می باشد. افراد اغلب نیاز مصرفی به صورت روزمره داشته و بایستی پول برای مخارج روزانه داشته باشند اما درآمد خود را در یک روز خاص برای دوره خاص دریافت می نمایند. از آنجائیکه مخارج افراد تا حد زیادی بستگی به سطح درآمد آنها دارد لذا تقاضای پول برای انگیزه معاملاتی تابعی از درآمد ملی می باشد(ربیعی و علی پور،1390).

امروزه تجزیه‌وتحلیل‌های زیادی درباره سود خالص به‌عنوان عامل اصلی و تنها عامل معتبر برای تشریح عملکرد شرکتها وجود دارد. براساس این رویکرد ساده، شرکت با افزایش سود خالص، بهتر و با کاهش آن، بدتر کار می‌کند. به‌طور ‌کلی، چنین گفته می‌شود شرکتی که در سال قبل سود خالص بیشتری داشته، نسبت به شر‌کتهای دارای سود خالص ‌کمتر، ثروت و رفاه بیشتری را برای سهامداران خود خلق ‌کرده است. همچنین، براساس همین منطق، شرکتهای دارای سود خالص مثبت، موجب افزایش و شرکتهای دارای زیان، باعث کاهش ارزش (سهامداران) شر‌کتها می‌شوند. البته، همه این نظریه‌ها ممکن است اشتباه باشد. در بسیاری از تجزیه‌وتحلیل‌ها با افزودن استهلا‌ک به سود خالص، اغلب رقمی به‌دست می‌آید ‌که جریان نقدی‌ حسابداری یا جریان نقد حاصل از عملیات نامیده می‌شود. اما نکته مهم در این است که بسیاری از افراد، با این ‌که از این مسائل آگاهند، اما جریان وجوه نقد را به‌جای سود خالص در نظر می‌گیرند. تعریف کلاسیک سود خالص، درامد دوره منهای هزینه‌های تحصیل درامد در طول دوره است و این مفهوم ساده، بر اساس این نظر است که در مواقع تحصیل درامد باید به شناسایی هزینه‌های ضروری برای تحصیل این درامدها پرداخت. این ‌کار همیشه ساده نیست و اغلب مفروضات پذیرفته‌شده زیادی برای محاسبه آن به‌کار می‌رود.

محاسبه و ارائه هزینه‌های واقعی، روش استهلاک، محاسبه بهای تمام‌شده محصول و ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول، نمونه تلاشهایی است برای شناسایی بهترین روشهای ممکن برای شناخت میزان اتلاف منابع برای کسب درامد. اگر چه این شاخص 5 مورد قبول ماست و به‌کارگیری آن می‌تواند اطلاعات کافی درباره نحوه عملکرد شرکت ارائه دهد، اما اغلب کاربرد رقم سود خالص به‌دست آمده، بدون داشتن دانش کافی از فرضیات استفاده شده در محاسبه آن، موجب سردرگمی استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی می‌شود.

از سوی دیگر، امکان دارد که سود خالص به‌عنوان معیار عینی به‌کار رود که محدود به معیارهای خاصی نیست. بین جریان وجوه نقد ورودی و جریان وجوه نقد خروجی، تفاوتی وجود دارد. معنای دقیق این تفاوت،آن است ‌که پول وارد شده به درون شرکت، کمتر از پولی است که از آن خارج می‌شود. در مورد جریان وجوه نقد، دو مفهوم اساسی دیگر شامل جریان نقدی حقوق صاحبان سهام و جریان نقدی آزاد وجود دارد. همچنین، جریان نقدی سرمایه‌ای نیزاز واژه‌هایی است که مورد استفاده قرار می‌گیرد. همواره گفته می‌شود با بهبود جریان وجوه نقد، شرکت بهتر ‌کار می‌‌کند و ثروت سهامداران آن افزایش می‌یابد.

پابلو فرناندز اعتقاد دارد یک اصل حسابداری و مالی وجود دارد که اگر چه نمی‌توان آن را به‌طور مطلق صحیح دانست، اما می‌توان آن را به‌عنوان دیدگاهی خوب به شمار آورد. آن اصل، این است ‌که «سود خالص 1 فقط یک عقیده، اما جریان وجوه نقد یک واقعیت است.»

به اعتقاد كیم، مار و شرمان (1998) از آنجایى كه جریان نقدى، یك منبع نقدینگى در دسترس را فراهم مى كند، مى تواند جایگزین مناسبى براى وجه نقد در نظر گرفته شود. بنابراین، انتظار مى رود كه بر اساس این نظریه، بین جریان نقد و مانده وجه نقد، رابطه منفى وجود داشته باشد.

عدم اطمینان جریان نقدى: شركت هاى داراى نوسان هاى بیشتر جریان هاى نقدى، احتمالاً بیشتر با كمبود وجه نقد مواجه مى شوند، زیرا جریان نقدى ممكن است به طور غیر منتظره كاهش یابد. بنابراین، انتظار مى رود كه بین عدم اطمینان جریان نقد و مانده وجه نقد رابطه منفى وجود داشته باشد (جانی و همکاران، 2004).

جریان نقدی حسابداری، جریان نقدی حقوق صاحبان سهام، جریان نقدی آزاد و جریان نقدی سرمایه‌ای:
اغلب در متون مالی، تعریف زیر برای جریان نقدی حسابداری بیان می‌شود:

استهلاک+ سود خالص پس از کسر مالیات جریان نقدی حسابداری

در این سمینار، سه تعریف متفاوت دیگر از جریان وجوه نقد به این شرح ارائه می‌شود:

1-جریان نقدی حقوق صاحبان سهام:

جریان نقدی حقوق صاحبان سهام در هر دوره مالی به‌سادگی، تفاوت بین جریان وجوه نقد ورودی و جریان وجوه نقد خروجی درآن دوره را نشان می‌دهد. جریان نقدی حقوق صاحبان سهام جریانهای وجوه نقد ورودی دوره – جریانهای وجوه نقد خروجی دوره در زمان انجام پیش‌بینی‌ها، پیش‌بینی جریان نقدی حقوق صاحبان سهام در یک دوره باید با سود قابل تقسیم پیش‌بینی شده به‌علاوه بازخرید سهام در آن دوره، برابر باشد(رحیمیان و همكاران،1392)..

جریان نقدی است که پس از تامین نیازهای سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، نیازهای سرمایه در گردش، پرداخت هزینه‌های مالی، هزینه‌های کارکنان و ایجاد بدهی جدید، در شر‌کت باقی می‌ماند. جریان نقدی حقوق صاحبان سهام، جریان نقدی در دسترس سهامداران در داخل شرکت را نشان می‌دهد که برای تقسیم سود یا بازخرید سهام به‌‌کار می‌رود.

2- جریان نقدی آزاد:

جریان نقدی حاصل از عملیات بعد از ‌کسر مالیات بدون احتساب بدهی‌ها و هزینه‌های بهره شرکت است. بنابراین، جریان نقدی آزاد، وجوه نقدی است ‌که بعد از پوشش دادن نیازهای سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش و با فرض نبود بدهی، در دسترس شر‌کت قرار می‌گیرد. در شرکتهای بدون بدهی یا فاقد اهرم مالی، جریان نقدی آزاد، همان جریان نقدی حقوق صاحبان سهام است. جریان نقدی آزاد، وجوه نقد ایجاد شده در شرکت برای تامین وجوه مورد نیاز برای سهامداران و بستانکاران را نشان می‌دهد. این ادعا صحیح نیست، زیرا جریان نقدی سرمایه‌ای نشان می‌دهد که وجوه نقد ایجاد شده به‌وسیله شرکت متعلق به سهامداران و بستانکاران است.

تئوری های جریان های نقد آزاد برای اولین بار توسط جنسن توسعه یافت. افزون بر این، تحلیل نظری هزینه های نمایندگی نیز به وسیله ی او در خصوص جریان نقدی آزاد انجام گرفت. در این نظریه، جریان های نقدی ازاد عبارت است از باقی مانده جریان های نقدی پس از کسر وجوه نقد پس از کسر وجوه نقد لازم برای سرمایه گذاری در پروژه هایی که خالص ارزش فعلی آن ها مثبت ارزیابی می شود. این پروژه ها، طرح های سرمایه گذاری بلند مدتی هستند که ارزش فعلی جریان های نقدی ورودی مورد انتظار از آنها بیش از ارزش فعلی جریان های نقدی خروجی مورد انتظار از آنها است. بدیهی است در محاسبه ارزش فعلی از نرخ هزینه ی سرمایه جهت تنزیل استفاده می شود(رحیمیان و همكاران،1392).

جریان نقدی آزاد برای شرکت معیاری است که سودآوری شرکت را پس از همه هزینه ها و سرمایه گذاری ها اندازه گیری می کند. معیار مزبور یکی از معیارهای متعددی است که برای مقایسه و تجزیه تحلیل سلامتی مالی شرکت ها استفاده می شود. تا کنون تعریف واحدی از جریان های نقد آزاد ارائه نشده است. اما تعاریف متعددی توسط افراد مختلفی به منظور محاسبه ی جریان های نقد آزاد ارائه شده است که در اینجا به چند مورد اشاره می کنیم(رحیمیان و همكاران،1392)..

جریان وجوه نقد در دسترس برای بستانکاران به‌علاوه جریان نقدی حقوق صاحبان سهام است. جریان نقدی بستانکاران شامل مجموع وجوه پرداخت شده برای بهره به‌علاوه بازپرداخت اصل وام (یا پس از ‌کسر افزایش در اصل وام) است(رحیمیان و همكاران،1392).

صورت جریان وجوه نقد

صورت جریان وجوه نقد : رشته حسابداری جدا از صورت های مالی نخواهد بود ، این گزارشات به طور کلی در چهار دسته ترازنامه ، صورت سود زیان ، صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد دسته بندی می شوند . دلایل بسیاری را برای استفاده از این صورت ها ذکر کرده اند که از آن جمله می توان به این موضوع اشاره کرد که صورت سود و زیان بر مبنای حسابداری تعهدی انجام می گیرد و به همبن خاطر ممکن است نتواند به خوبی خالص جریان های نقدی حاصل از عملیات را نشان دهد .

صورت جریان وجوه نقد

چرا که ممکن است برخی شرکت ها علاوه بر داشتن سود خالص رو به رشد، به دلیل عدم توانایی در ایجاد جریان های نقدی با بحران های مالی روبرو شوند و این مشکلات آن ها را به سوی ورشکستگی هدایت کند ؛ به همین منظور از صورت جریان وجوه نقد (که بر مبنای حسابداری نقدی تهیه می شود) استفاده شد تا این کاستی ‌ها را برطرف کند .

صورت جریان وجوه نقد چه عناوینی را در بر دارد؟

این گزارش تمام اطلاعات مربوط به جریان های ورودی و خروجی وجه نقد را که یک شرکت برای عملیات جاری خود و یا ناشی از سرمایه گذاری مختلف دریافت یا پرداخت می کند را در یک بازه زمانی با جزئیات کامل نشان می دهد . افراد می توانند حتی علل تغییرات در وجه نقد ، شبه آن و خلاصه ای از تمامی فعالیت های عملیاتی تأمین مالی و سرمایه گذاری هر شرکت را در بازه مشخص شده مشاهده نمایند . به عبارتی دیگر این صورت نشانگر این خواهد بود که چه مقدار وجه نقد در طول یک دوره در یک شرکت یا موسسه و در چه طبقه بندی مصرف و یا ایجاد شده است ، در نتیجه این گزارش که توسط بخش حسابداری شرکت یا شرکت حسابداری متولی انجام امور مالی افراد تهیه می شوند می تواند اطلاعات مفیدی را در ارتباط با کلیه فعالیت های آن ها در ایجاد و یا پرداخت وجه نقد ، جهت پرداخت سود سهام ، بدهی یا هزینه ها جهت پروژه های جدید را در اختیار ما قرار دهد . حتی افراد می توانند اطلاعاتی را در زمینه شیوه های تأمین مالی که در برگیرنده بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه است را نیز از آن ها دریافت کنند . صاحب نظران مختلف این گونه بیان کردند که هدف اصلی از تهیه این صورت ها بررسی علل تغییر وجوه نقد در یک بازه زمانی می باشد .

مزیت های تهیه صورت جریان وجوه نقد

مزیت-های-تهیه-صورت-جریان-وجوه-نقد

 • توانایی ارزیابی جریانات وجوه نقد در بهره گیری از آن
 • معیاری برای سنجش توانایی ایجاد وجوه نقد در آینده
 • بررسی توان شرکت یا مجموعه در تأمین تعهدات پرداخت سود سهام و یا تأمین مالی از طریق منابع خارجی
 • در ترکیب با سایر ابزارهای مالی می‌توان از آن به عنوان روشی برای اندازه گیری انعطاف پذیری مالی استفاده کرد
 • معیاری برای مشاهده نمودن عملکرد مالی یک شرکت
 • معیار سنجش تفاوت میان سود حسابداری ، دریافت ها و پرداخت ها
 • بررسی اثرات جریان های غیر نقدی ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری و تأمین مالی

تقسیم بندی صورت جریان وجوه نقد

تقسیم-بندی-صورت-جریان-وجوه-نقد

جریان های نقدی فعالیت های عملیاتی : اصلی ترین فعالیت هر شرکت را می توان به فعالیت عملیاتی نسبت داد چرا که تنها آن ها ضامن تولید و فروش کالا و خدمات هستند ، به همین خاطر تعیین هزینه و درآمد حاصل از آن ها در تعیین سود و زیان شرکت منظور می شود . در واقع این بخش بیان می کند که چه مقدار از درآمد شرکت از محل فعالیت های عملیاتی به جریان نقدی خروجی دست آمده و چگونه این فعالیت ها به صورت روزانه برای شرکت ایجاد نقدینگی می کنند .

جریان های نقدی فعالیت های سرمایه گذاری : این بخش مشخص کننده میزان سرمایه بلند مدت است که توسط شرکت ها خریداری می شود یا به عبارتی نشان می ‌دهد که یک شرکت چه مقدار از وجه نقد خودرو برای خرید آن ها تاکنون از دست داده است . تمامی جریان های نقدی ناشی از فروش سرمایه گذاری کوتاه و بلند مدت ، دارایی های ثابت مشهود و نا مشهود و مواردی از این دست در زمره فعالیت سرمایه گذاری قرار می گیرند .

جریان های نقدی فعالیت تأمین مالی : در این بخش دریافت وجه نقد از سیستم بانکی و یا سایر منابع اعتباری به شکل وام های بلند مدت یا کوتاه مدت به عنوان افزایش وجه نقد تلقی می گردد . وجوه پرداختی به این منظور نیز در بخش کاهش وجوه نقد قید خواهد شد . لازم به ذکر است که تأمین مالی از روش های مختلف از جمله افزایش سرمایه و آورده سهامداران نیز در زمره فعالیت های تأمین مالی قرار می گیرد .

روش های تهیه صورت جریان وجوه نقد

به منظور تهیه این گزارش ها تنها دو راه جریان نقدی خروجی پیش روی شما خواهد بود ، روش مستقیم و غیرمستقیم . گرچه هر دو روش مورد تایید استاندارد حسابداری می باشند ولی بنا به دلایلی که در ادامه خواهید دید بیشتر سازمان ها و شرکت ها از روش غیر مستقیم به این منظور استفاده می کنند . در واقع تفاوت این دو روش در نحوه ارائه جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی است .

در روش مستقیم تمامی اقلام صورت سود و زیان بر مبنای حسابداری تعهدی تهیه شده و به دریافت ها و پرداخت های نقدی تبدیل می شوند ؛ به عبارت دیگر این روش حسابداری تعهدی را به حسابداری نقدی تبدیل می کند ؛ اما در روش غیر مستقیم به این شیوه عمل نمی شود ، چرا که در آن سود خالص را با اعمال تعدیلاتی به جریمه نقدی تبدیل می کنند . بیشتر این تعدیل ها شامل هزینه های غیر نقدی از حسابداری بر مبنای تعهدی می باشد.

برتری هر کدام از روش ها نسبت به یکدیگر

برتری روش غیر مستقیم تنها از این جهت است که تمامی دریافت و پرداخت یک شرکت را می توانید مشاهده کنید در حالی که در روش غیر مستقیم تنها می توانید به خالص آن ها دسترسی داشته باشید ، بنابراین روش مستقیم اطلاعات بیشتری را در اختیار شما قرار می دهد و به همین منظور می توانیم با در دست داشتن اطلاعات گذشته پیش بینی ها بهتری را نسبت به جریان های آتی داشته باشید .

مزیت روش غیر مستقیم تنها در این است که روی خالص جریان ‌های نقدی متمرکز می ‌شود که این امر می ‌تواند برای پیش‌ بینی جریان‌ های آتی نقدی عملیاتی مفید و نه کامل باشد.

بهینه‌سازی جریان وجوه نقد در زنجیره تأمین دارو: رویکرد ریسک تأمین

مدیریت جریان وجوه نقد از اهمیت روزافزونی در زنجیره‌های تأمین برخوردار است. در پژوهش حاضر این جریان در زنجیره تأمین دارو و از منظر یک شرکت پخش بهینه می­شود. در این زنجیره، شرکت پخش داروهای دریافتی از تأمین‌کنندگان بالادست را به خرده‌فروشی‌های پایین‌دست می‌فروشد و با پول دریافتی از آن‌ها صورت‌حساب‌های تأمین‌کنندگان را تسویه می‌کند. ناهماهنگی بین جریان‌های ورودی و خروجی وجوه نقد، علاوه بر تحمیل جریمه دیرکرد، به سوء­شهرت در بازار و در نتیجه عدم­تأمین مطلوب اقلام دارویی توسط تأمین‌کنندگان منجر می‌شود. در این شرایط، این پرسش مطرح می‌شود که با چه توالی پرداختی می‌توان ضمن یافتن ارزان‌ترین روش تسویه صورت‌حساب‌ها، ریسک تأمین ناشی از سوء‌شهرت را به حداقل رساند. برای پاسخ به این پرسش، مدل برنامه‌‌ریزی خطی صفر‌­و‌­‌‌یک دو­‌هدفه‌ای صورت‌بندی شد. حل مدل توسط الگوریتم ژنتیک ضمن تعیین بهترین توالی پرداخت صورت‌حساب‌ها، جریان مالی خروجی و ریسک ناشی از نقض موعد پرداخت صورت‌حساب‌ها را کمینه کرد.

کلیدواژه‌ها

 • الگوریتم ژنتیک
 • جریان وجوه نقد
 • زنجیرۀ تأمین دارو
 • زنجیره تأمین مالی
 • مدل‌سازی ریاضی

عنوان مقاله [English]

Cash flow Optimization in Medicine Supply Chain: A Supply Risk Approa

نویسندگان [English]

 • Rahim Foukerdi 1
 • Zenab Talavari 2

1 Assistant Professor, University of Qom.

2 Master, University of Qom.

چکیده [English]

Despite the increasing importance of cash flow management in the financial supply chain, limited works have been conducted in this field. This research optimizes the flow of money in the medical supply chain from the viewpoint of a distribution company. In this context, the focal company receives the medical supplies from the upstream suppliers and sells them to the downstream retailers and makes payments to suppliers with earned money from retailers. The imbalance between the cash inflow and outflow causes the imposition of a penalty for late-payments and supply risk as a result of the poor reputation in the market. In this context, the question is which payment sequence will minimize the total monetary outflows and the risk of supply. To answer this question, a bi-objective 0-1 linear programming model was developed. Solving the model by genetic algorithm determined the best sequence of payments and minimized the cash outflow as well as the risk of violation of the due date for the invoices.

صورت جریان وجوه نقد و فواید آن

صورت جریان وجوه نقد -مشاورین تهران و شرکا

به طور کلی در حسابداری صورتهای مالی به 4 دسته ی ترازنامه، صورت سود وزیان، صورت سود وزیان جامع و صورت جریان وجوه نقد دسته بندی میشوند. در ایران صورتهای مالی تاپیش از انقلاب تنها محدود به ترازنامه ،صورت سود و زیان و صورت سود وزیان انباشته بود. از آنجا که صورت سود وزیان برمبنای حسابداری تعهدی است، ممکن است سود خالص جریان نقد عملیات را به خوبی نشان ندهد وگاهی ممکن است شرکت سود خالص و رو به رشد داشته باشد ولی به دلیل عدم توانایی درایجاد جریان نقد دچار مشکل اساسی و ورشکستگی شود که برای رفع این مشکلات از صورت جریان وجوه نقد که براساس مبنای نقدی تهیه میشود استفاده شده است.

صورت جریان وجوه نقد یکی از گزارش های مالی سه ماهه است که هر شرکت سهامی در بورس موظف به گزارش ان است.

صورت جریان وجوه نقد چه چیزی را نشان می دهد

این گزارش اطلاعات اضافی مربوط به کلیه ی جریانها ی نقدی ای که یک شرکت برای عملیات جاری خودو سرمایه گذاری دریافت میکند وبه علاوه همه ی جریانهای خروجی پول را که برای فعالیت های تجاری وسرمایه گذاری در یک بازه ی زمانی انجام میشود را نشان میدهد.

این صورت علل تغییرات وجه نقد وشبه نقد و خلاصه ای از فعالیت های سرمایه گذاری،عملیاتی و تامین مالی را طی یک بازه ی زمانی ارائه می دهد.

صورت جریان وجوه نقد به ما نشان میدهد که چه مقدار وجه نقد در طی دوره ی حسابداری در یک سازمان ایجاد ومصرف شده است ونیز آنهارا بر حسب نوع فعالیت سازمان طبقه بندی میکند.

ودر نتیجه گزارش صورت جریان وجوه نقد که توسط حسابداری شرکتها و یا شرکتهای خدمات حسابداری تهیه میشوند اطلاعات مفیدی را در ارتباط با فعالیت های یک سازمان درایجاد وجه نقد از طریق عملیات جهت پرداخت سود سهام،پرداخت بدهی ها،سرمایه گذاری مجدد در سازمان جهت افزایش ظرفیت عملیاتی ونگهداری در اختیار ما قرار میدهد. همچنین درمورد فعالیت های تامین مالی یک سازمان که شامل بدهی و حقوق صاحبان سرمایه است اطلاعاتی را ارائه میکند.

هدف اصلی از تهیه ی صورت جریان وجوه نقد بررسی دلائل تغییرات وجوه نقد در یک بازه ی زمانی است.

صورت جریان وجوه نقد طبق استاندارد های حسابداری ایران 5 طبقه است:

1.جریانات نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی

2.جریانات نقدی ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی

3.جریانات نقدی ناشی از مالیات بر درامد

4.جریانات نقدی ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری

5.جریانات نقدی ناشی از فعالیت های تامین مالی

فواید تهیه ی صورت جریان وجوه نقد در یک سازمان

1.ابزاری برای مشخص کردن عملکرد مالی یک سازمان است.

2.به همراه سایر صورتهای مالی اساسی برای اندازه گیری انعطاف پذیری مالی استفاده میشود.

3.برای ارزیابی جریانهای نقدی آتی مورد استفاده قرار میگیرد

4.ابزاری برای ارزیابی توان ایجاد گردش وجوه نقد در اینده است

5.ارزیابی توان تامین تعهدات پرداخت سود سهام ونیاز واحد به تامین مالی خارجی

6.ارزیابی دلایل تفاوت میان سود حسابداری و دریافت ها و پرداخت ها

7.ارزیابی آثار رویدادهای غیر نقدی مربوط به فعالیت های سرمایه گذاری و تامین مالی

قابل ذکر است که بر اساس استاندارد IFRS(International Financial reporting standards) صورت جریان وجوه نقد (Cash Flow Statement) به 3 قسمت تقسیم میشود.

5 گام برنامه ریزی بودجه کارآمد جریان نقدینگی

پیش بینی جریان نقدینگی و گزارش جریان نقدینگی با استفاده از نتایج واقعی، دو فعالیت مهمی هستند که دوشادوش هم به سمت جلو حرکت می جریان نقدی خروجی کنند. پیش بینی جریان نقدینگی را با نام بودجه بندی جریان نقدینگی نیز می شناسند که هسته فرایندهای مالی هر کسب و کاری را شکل می دهد. یک برنامه ریزی بودجه جریان نقدینگی به شما در تصمیم گیری های درست کمک می کند تا از نقدینگی بدون دردسر برای کسب و کار اطمینان یابید. یک پیش بینی دقیق و درست از جریان نقدینگی به سازمانها کمک می کند که مسائل مربوط به جریان نقدینگی را پیش بینی و به موقع آنها را حل کنند.

لازم به ذکر است که بازبینی مداوم این پیش بینی با جریان نقدینگی واقعی برای جاری نگاه داشتن شرکت امری ضروری است. یک برنامه جریان نقدینگی سالانه باید به طور مداوم برای زمان واقعی دریافت ها و پرداخت های نقدی اصلاح شود.

ایجاد یک برنامه جریان نقدینگی و کنترل نقدینگی نیازمند طی مراحلی است. دو عامل مهم در آماده سازی بودجه بندی جریان نقدینگی وجود دارد : یکی جریان نقدی ورودی (دریافت ها) و دیگری جریان های نقدی خروجی. به منظور پیش بینی صحیح این ارقام ممکن است مجبور باشید چندین فرضیه در مورد عملکرد کسب و کارتان در آینده در نظر بگیرید. این مقاله را بخوانید تا بفهمید جریان نقدی خروجی که چگونه یک بودجه جریان نقدینگی آماده کنید.

مراحل برنامه ریزی بودجه برای جریان نقدینگی

شناسایی جریان نقدینگی ورودی

 • اولین گام گرفتن صورت سود و زیان (P&L statement) و پیش بینی نقدینگی دریافتی آتی بر مبنای ارقام فروش است. بهترین جا برای شروع نگاه به فروش سالیان گذشته است. این به شناسایی الگوها و روندهای فروش کمک می کند.
 • سپس می توانید عوامل داخلی (مثل تغییر قیمت محصول) و خارجی (تغییرات قیمت گذاری صنعت) که بر دوره فعلی موثرند را شناسایی نمایید. زمانی که نوبت به تغییرات قیمت می رسد به زمان و مبلغ تغییرات قیمت توجه کنید. همچنین ممکن است نیاز داشته باشید که تاثیر عوامل فصلی را نیز در پیش بینی فروش لحاظ کنید. به عنوان مثال کسب وکار فروش کولر نمی تواند توقع فروش یکسانی را در زمستان و تابستان داشته باشد.
 • هنگامی که فروش های واقعی یک دوره زمانی را پیش بینی می کنید باید آن را به درآمدهای نقدی کوچکتر بشکنید (چه زمانی نقدینگی از سوی مشتری می آید)
 • قدم بعدی شناسایی الگوی انتقال وجه از سوی بدهکاران است. به منظور تسهیل این امر می توانید لیستی از دریافتنی های قدیمی خود تهیه نمایید. این دوره های پرداخت واقعی صورت گرفته را نشان می دهد. به عنوان مثال ممکن است ببینید که فروش در یک ماه صورت گرفته در حالی که کل نقدینگی تنها در ماه بعد دریافت شده است. این به این دلیل است که فروش ممکن است شامل هم فروش نقدی و هم فروش نسیه باشد و دریافت این نسیه ممکن است برای 30، 60 یا حتی 90 روز باشد. به عنوان مثال ممکن است شما 60 درصد از مبلغ فروشتان را دریافت کنید، 20 درصد را طی یک ماه و مابقی را در دو هفته بعدی دریافت کنید.
 • به علاوه نقدینگی های دریافتی از منابع دیگر به غیر از فروش کالاها و خدمات را در نظر بگیرید. این موارد می توانند شامل سپرده ها یا پرداخت بخشی از قراردادها، تخفیف های تامین کنندگان، مطالبات بیمه، وام های جدید یا پول نقد از سوی سهام داران باشند.

شناسایی جریان نقدینگی خروجی

از طریق پیش بینی هزینه هایتان می توانید تخمینی از کل جریان نقدینگی یک سال خود داشته باشید. قیمت فروش محصولات یا خدمات شما باید قدری باشد که این هزینه ها را پوشش دهد. معمولا سه نوع جریان نقدینگی خروجی وجود دارد جریان نقدی خروجی که ممکن است از کسب و کاری به کسب و کار دیگر متفاوت باشند:

هزینه های سربار

این هزینه ها با نام هزینه های ثابت نیز شناخته می شوند زیرا با تغییر در حجم یا اندازه فروش تغییر چندانی نمی کنند و وابسته به میزان فروش نیستند.این هزینه ها معمولا به شکل ماهانه پرداخت می شوند و شامل مواردی چون حقوق، قبض برق، ملزومات اداری مثل لوازم التحریر، اجاره و قبض تلفن است. اگرچه این هزینه ها نیز ممکن است در برخی دوره ها استثناً تغییر کنند اما عموما در یک محدوده باقی می مانند. مثلا هزینه صورت حساب برق ممکن است در فصولی خاص افزایش یابد.

هزینه های متغیر

این هزینه ها با تغییر در حجم فروش و یا میزان موجودی تغییر می کنند. هزینه های متغیر ممکن است شامل مواد خام، هزینه نیروی کار مستقیم و یا دیگر هزینه های اینچنینی باشد. این هزینه ها باید به عنوان درصدی از فروش پیش بینی شوند. به عنوان مثال فرض کنید که هزینه کالاهای فروخته شده (COGS) شما 60 درصد از قیمت فروش است و شما تصمیم می گیرید که موجودی کالای یک فصل را در دست نگاه دارید. فرضا شما 2000000 تومان فروش در سه ماه اول پیش بینی کرده اید ، در این صورت قبل از شروع سه ماه به 1200000 تومان از ارزش کالاها به عنوان بخشی از موجودی احتیاج دارید. اگرچه این جزو نقدینگی پرداخت شده برای موجودی به حساب نمی آید. هزینه های وابسته به موجودی متنوع هستند و ممکن است در یک زمان یکسان پرداخت نشوند. به عنوان مثال اگر شما صاحب یک کارخانه باشید، هزینه نیروی کار مستقیم باید زود پرداخت شود در حالی که هزینه مواد اولیه بسته به اعتبار خریدار می تواند از یک هفته تا 90 روز یا دیرتر پرداخت شود.

سایر هزینه ها

برخی دیگر از هزینه ها نیاز به پرداخت پول نقد دارند. با این حال آنها ممکن است به شکل منظم اتفاق نیافتند یا هزینه ای باشند که تنها یک بار متحمل می شوید. این هزینه ها می توانند شامل هزینه خرید ماشین آلات یا تجهیزات، سود سهام، حق بیمه و یا برگزاری دوره های آموزشی باشند. این هزینه ها نیز باید برای پیش بینی نقدینگی صحیح در نظر گرفته شوند.

آماده سازی بودجه جریان نقدی

 • بهترین زمان برای آماده نمودن برنامه بودجه جریان نقدینگی حداقل 13 هفته قبل است. علت این امر آن است که اکثر سازمان ها توان مالی کافی برای باقی ماندن حتی در بحران های کوتاه مدت جریان نقدینگی را ندارند. برای سازمانهای بزرگ یا مجموعه ها پیش بینی ماهیانه برای حداقل شش ماه را می توان آماده کرد. تنها برای سازمان های خیلی بزرگ می توان صورت جریان نقدینگی سالانه را مد نظر قرار داد.
 • از ساده ترین پیش بینی ها شروع کنید و با افزایش کنترل مقایس فعالیت خود را افزایش دهید. اگر بودجه را به شکل صحیحی آماده نمایید پیش بینی کار چندان دشواری نخواهد بود. زمانی که جریان نقدینگی را پیش بینی کردید باید آن را با کارکنان کلیدی در میان بگذارید. این به شما کمک می کند تا به موقع به اهداف خود برسید.
 • در شرکت از متخصصان مالی و حسابداری توانمند داخلی یا خارجی برای صحت پیش بینی بودجه جریان نقدینگی و به روزرسانی دوره ای استفاده نمایید.

واضح است که موفقیت سازمان وابسته به یافتن یک توازن موفق میان سود تولید و مدیریت موثر جریان نقدینگی آن است. مدیریت جریان نقدینگی هسته اصلی هرگونه کسب و کار موفقی است و مدیریت موثر جریان نقدینگی وابسته به پیش بینی دقیق است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.