کلید بازگشت رونق به بورس


کلید بازگشت رونق به تالار شیشه‏‏‌ای

دنیای‌اقتصاد - هانا پاکمند :کلید بازگشت رونق به بورس کلید بازگشت رونق به تالار شیشه‌‌‌ای در دستان کیست؟ این پرسشی است که «دنیای‌اقتصاد» از چند کارشناس بازار سرمایه جویا شده است. این روزها سایه رکود فرسایشی بر سر بازار سهام سنگینی می‌کند و فعالان تالار شیشه‌‌‌ای در انتظار معجزه‌‌‌ای بزرگ برای سامان‌دادن به شرایط فعلی هستند. کارشناسان حوزه بورس، در کنار توضیح چرایی این رخداد و اقبال ناچیز سهامداران به سرمایه‌گذاری در بورس و ذکر دلایل و علت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آن، همچنان از تاثیر فضای انتظاری شکل‌گرفته در خصوص احیای برجام، شفاف‌نبودن سیاست‌‌‌های ارزی کشور و نامشخص بودن وضعیت عمومی اقتصاد در سطح کلان روی بهبود عملکرد بورس صحبت می‌کنند. برخی از آنها معتقدند که در بدترین شرایط هم بسیاری از سهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در ارزنده‌‌‌ترین حالت ممکن هستند. با‌ وجود این، سهامداران حق دارند در شرایطی که بلاتکلیفی و سردرگمی بر بازار حاکم شده است، کلید بازگشت رونق به بورس تمایلی به وارد کردن سرمایه‌‌‌های خود به بازار نداشته باشند. این در حالی است که برخی از کارشناسان، حتی در شرایط فعلی هم تعدادی از سهام بازار را برای سرمایه‌گذاری، مناسب می‌‌‌دانند و معتقدند، با بررسی جامع وضعیت عملکرد شرکت‌ها می‌‌‌توان پرتفوی بهینه‌‌‌ای برای خود تنظیم کرد.

کلید بازگشت رونق به بورس/ سردرگمی در تالار شیشه ای

کلید بازگشت رونق به بورس/ سردرگمی در تالار شیشه ای

گزارش اخبار اقتصادی به گزارش دنیای اقتصاد، کلید بازگشت رونق به تالار شیشه ای در دست چه کلید بازگشت رونق به بورس کسانی است؟ این سوالی است که «اقتصاد» از برخی کارشناسان بازار سرمایه می پرسد.

این روزها سایه رکود فرسایشی بر بازار سهام آویزان است و فعالان تالار شیشه ای منتظر معجزه ای بزرگ هستند تا وضعیت موجود را رقم بزند.

کارشناسان بورس به همراه تشریح دلایل این اتفاق و کمبود ثروت سهامداران برای سرمایه گذاری تبادل و دلایل و همچنین تاثیر فضای انتظارات مربوط به احیای برجام، عدم شفافیت سیاست ارزی کشور و نامشخص بودن وضعیت کلی اقتصادی در سطح کلان را کلید بازگشت رونق به بورس بر بهبودی ذکر می کند. عملکرد بازار سهام صحبت می کنند.

برخی از آنها معتقدند که حتی در بدترین شرایط، بسیاری از سهام در بالاترین ارزش خود قرار دارند. با این وجود، سهامداران حق دارند در شرایطی که عدم اطمینان و سردرگمی بر بازار حاکم است، نخواهند سرمایه خود را وارد بازار کنند.

در این میان برخی از کارشناسان تعدادی از سهام بازار را حتی در شرایط فعلی مناسب برای سرمایه گذاری می دانند و معتقدند با بررسی همه جانبه عملکرد شرکت می توان یک سبد بهینه برای خود ایجاد کرد.

کلید بازگشت رونق به بورس

کلید بازگشت رونق به بورس

این روز‌ها سایه رکود فرسایشی بر سر بازار سهام سنگینی می‌کند و فعالان تالار شیشه‌ای در انتظار معجزه‌ای بزرگ برای سامان‌دادن به شرایط فعلی هستند.

کلید بازگشت رونق به بورس

کلید بازگشت رونق به تالار شیشه‌ای در دستان کیست؟ این پرسشی است که «دنیای‌اقتصاد» از چند کارشناس بازار سرمایه جویا شده است.

این روز‌ها سایه رکود فرسایشی بر سر بازار سهام سنگینی می‌کند و فعالان تالار شیشه‌ای در انتظار معجزه‌ای بزرگ برای سامان‌دادن به شرایط فعلی هستند.

کارشناسان حوزه بورس ، در کنار توضیح چرایی این رخداد و اقبال ناچیز سهامداران به سرمایه‌گذاری در بورس و ذکر دلایل و علت‌های آن، همچنان از تاثیر فضای انتظاری شکل‌گرفته در خصوص احیای برجام، شفاف‌نبودن سیاست‌های ارزی کشور و نامشخص بودن وضعیت عمومی اقتصاد در سطح کلان روی بهبود عملکرد بورس صحبت می‌کنند.

برخی از آن‌ها معتقدند که در بدترین شرایط هم بسیاری از سهم‌ها در ارزنده‌ترین حالت ممکن هستند. با وجود این، سهامداران حق دارند در شرایطی که بلاتکلیفی و سردرگمی بر بازار حاکم شده است، تمایلی به وارد کردن سرمایه‌های کلید بازگشت رونق به بورس خود به بازار نداشته باشند.

این در حالی است که کلید بازگشت رونق به بورس برخی از کارشناسان، حتی در شرایط فعلی هم تعدادی از سهام بازار را برای سرمایه‌گذاری، مناسب می‌دانند و معتقدند، با بررسی جامع وضعیت عملکرد شرکت‌ها می‌توان پرتفوی بهینه‌ای برای خود تنظیم کرد.

کلید بازگشت رونق به بورس/ سردرگمی در تالار شیشه ای

این کلید بازگشت رونق به بورس روزها سایه رکود فرسایشی بر سر بازار سهام سنگینی می‌کند و فعالان تالار شیشه‌‌‌ای در انتظار معجزه‌‌‌ای بزرگ برای سامان‌دادن به شرایط فعلی هستند.

کلید بازگشت رونق به بورس/ سردرگمی در تالار شیشه ای

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، کلید بازگشت رونق به تالار شیشه‌‌‌ای در دستان کیست؟ این پرسشی است که «دنیای‌اقتصاد» از چند کارشناس بازار سرمایه جویا شده است.

این روزها سایه رکود فرسایشی بر سر بازار سهام سنگینی می‌کند و فعالان تالار شیشه‌‌‌ای در انتظار معجزه‌‌‌ای بزرگ برای سامان‌دادن به شرایط فعلی هستند.

کارشناسان حوزه بورس، در کنار توضیح چرایی این رخداد و اقبال ناچیز سهامداران به سرمایه‌گذاری در بورس و ذکر دلایل و علت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آن، همچنان از تاثیر فضای انتظاری شکل‌گرفته در خصوص احیای برجام، شفاف‌نبودن سیاست‌‌‌های ارزی کشور و نامشخص بودن وضعیت عمومی اقتصاد در سطح کلید بازگشت رونق به بورس کلان روی بهبود عملکرد بورس صحبت می‌کنند.

برخی از آنها معتقدند که در بدترین شرایط هم بسیاری از سهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در کلید بازگشت رونق به بورس ارزنده‌‌‌ترین حالت ممکن هستند. با‌ وجود این، سهامداران حق دارند در شرایطی که بلاتکلیفی و سردرگمی بر بازار حاکم شده است، تمایلی به وارد کردن سرمایه‌‌‌های خود به بازار نداشته باشند.

این در حالی است که برخی از کارشناسان، حتی در شرایط فعلی هم تعدادی از سهام بازار را برای سرمایه‌گذاری، مناسب می‌‌‌دانند و معتقدند، با بررسی جامع وضعیت عملکرد شرکت‌ها می‌‌‌توان پرتفوی بهینه‌‌‌ای برای خود تنظیم کرد.

کلید بازگشت رونق به بورس

این روز‌ها سایه رکود فرسایشی بر سر بازار سهام سنگینی می‌کند و فعالان تالار شیشه‌ای در انتظار معجزه‌ای بزرگ برای سامان‌دادن به شرایط فعلی هستند.

کلید بازگشت رونق به بورس

کلید بازگشت رونق به تالار شیشه‌ای در دستان کیست؟ این پرسشی است که «دنیای‌اقتصاد» از چند کارشناس بازار سرمایه جویا شده است.

این روز‌ها سایه رکود فرسایشی بر سر بازار سهام سنگینی می‌کند و فعالان تالار شیشه‌ای در انتظار معجزه‌ای بزرگ برای سامان‌دادن به شرایط فعلی هستند.

کارشناسان حوزه بورس ، در کنار توضیح چرایی این رخداد و اقبال ناچیز سهامداران به سرمایه‌گذاری در بورس و ذکر دلایل و علت‌های آن، همچنان از تاثیر فضای انتظاری شکل‌گرفته در خصوص احیای برجام، شفاف‌نبودن سیاست‌های ارزی کشور و نامشخص بودن وضعیت عمومی اقتصاد در سطح کلان روی بهبود عملکرد بورس صحبت می‌کنند.

برخی از آن‌ها معتقدند که در بدترین شرایط هم بسیاری از سهم‌ها در ارزنده‌ترین حالت ممکن هستند. با وجود این، سهامداران حق دارند در شرایطی که بلاتکلیفی و سردرگمی بر بازار حاکم شده است، تمایلی به وارد کردن سرمایه‌های خود به بازار نداشته باشند.

این در حالی است که برخی از کارشناسان، حتی در شرایط فعلی هم تعدادی از سهام بازار را برای سرمایه‌گذاری، مناسب می‌دانند و معتقدند، با بررسی جامع وضعیت عملکرد شرکت‌ها می‌توان پرتفوی بهینه‌ای برای خود تنظیم کرد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.