رازهای موفقیت چیست؟


رازهای موفقیت چیست؟

زندگی امروزی تلاشی بی وقفه از انسان می طلبد، تا انسان بتواند هم شخصیت منحصر به فرد و بی مانندی داشته باشد و هم به روز باشد. زندگی گذشته ساده تر از امروز بود، به گونه ای که خبری از موضوعات مادیِ بسیاری که امروزه انسان ها با آن درگیرند نبود. از این رو انسان موفق در جهان کنونی سرمشق خوبی برای دیگران خواهد بود به خصوص اگر موفقیت او با حسنِ دیگرخواهی همراه باشد، به گونه ای که همان سان که هوای خود را دارد، دیگران را نیز بخواهد و خود را بر آنان مقدم ندارد.

غالباً انسان های موفق از شخصیت های تاریخی ماندگار تأثیر پذیرفته اند که در صورت و سیرت آنها حضوری مؤثر و واضح به جا گذاشته است.

هنگامی که در پی کشف رمز و راز موفقیت این قبیل انسان ها بر می آییم و عوامل سازنده ی رفتار و اندیشه چنین مردان یگانه ای را جویا می شویم، در می یابیم که ویژگی هایی چون خوش خلقی و مهربانی و احترام گزاردن به دیگران، اساس و جوهره ی آنان است. پس کسی که از شخصیتی ماندگار پیروی می کند و او را در تشکیل شخصیت خود مؤثر می داند، پس بی شک او خود را با انجام دادن کارهایی که او را به موفقیت می رساند به خواسته هایش خواهد رسید که این کار می باید در چارچوب حکمت و خردورزی و ایمان به خدا و احترام نهادن به دیگر بزرگان تحقق یابد که لازمه عقیده و آیین درست است.

کتاب ارزشمند العلم النافع در این باره گره گشاست رازهای موفقیت چیست؟ مرجع عالیقدر آیت الله العظمی سید صادق شیرازی در خصوص این موضوع می فرماید:

«هرگاه در پی انسان موفق و پیروز در زندگی باشیم بی شک چنین کسی در زمره ی پیروان پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و اهل بیت طاهرین او هست. بی اغراق چنین کسی موفق ترین شخص در زندگی خویش است. چراکه پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله به شهادت مؤمنان و دیگر خردمندان جهان، در گفتار و کردار و حضر و سفر در همه ی احوال زندگی اش نمونه ی والای انسان کامل است. بلکه از تمام شخصیت های معروف جهان از آغاز آفرینش تا پایان آن نیز برتر و مشهور تر است».

بنابراین، کسی که شخصیتی ماندگار را سرمشق راهِ خویش قرار دهد، پس بی تردید، به هدف خود دست خواهد یافت، به ویژه که ما در عصری دشوار زندگی می کنیم که آرزوها و کارها درهم تنیده اند و تخصص ها به قدری متنوع و دشوار شده اند که ممکن است انسان سرمشق را از دست بدهد و در تشخیص اندیشه صواب راه صحیح ـ و یا هر دو ـ پا از گلیم خویش فراتر نهاده و حقوق دیگران را پایمال کند و نه ندای وجدان و نه اخلاق و نه دین توان بازداشتنِ او را از این کار نخواهند داشت. همه ی عوامل بازدارنده ی معنوی و درونی و حتی قوانین وضعی بشر توان رویارویی با این شخصیت سلبی که راهنما و سرمشق سازنده ی تاریخی خود را گم کرده است، ندارند.

از این جا اهمیت این موضوع پیداست که انسان همواره جویای نمونه اعلای انسانیت باشد، چراکه از این طریق او گمشده ی خود را از میان ویژگی ها و اسرار این شخصیت یکتا که در صفحات تاریخ نگاشته شده است می یابد. همان گونه که شخصیت والای رسول اعظم صلی الله علیه وآله در سراسر تاریخ جلوه گری می کند.

بدین خاطر، آیت الله العظمی سید صادق شیرازی، مرجع عالیقدر در همان کتاب ارزشمند می فرماید:

«نویسنده ای مسیحی در کتابی که در آن نام صد تن از شخصیت های بزرگ تاریخ را گرد هم آورده بود و نام آن را «صد مرد برتر» نهاده است و چنانکه در مقدمه ذکر آن است این شخصیت ها بر اساس میزان موفقیت و توانایی آنها در تحقق اهدافی که برای رسیدن به آنها تلاش می کردند، و نه بر اساس تقدم زمانی با توجه به اینکه نویسنده مسیحی است نام پیامبر گرامی را اولین اسم برشمرده زیرا آن حضرت را موفق ترین شخصیت تاریخ می شمارد».

همان گونه که مرجع بزرگوار، آیت الله العظمی سید صادق شیرازی فرمودند، راز موفقیت پیامبر صلی الله علیه وآله که او را از دیگر شخصیت ها متمایز می کرد در نرم خویی و مهرورزی بی کرانِ او با دیگران نهفته است.

شخصیت موفق همواره دیگران را بر خود مقدم می کند، چه در امور معنوی و چه در امور مادی. همواره خواهانِ آن است که از دیگران دستگیری کند. ملاک برتری آدم ها، مهر و بزرگواری و بخشندگی آنها به دیگران است. نیز هر چه انسان تأثیر و حضور مهم تری در میان دیگران داشته باشد، اقبالِ بیشتری در میان آنان می یابد. پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله، نمونه ی کامل چنین شخصیتی است. همان گونه در کتاب آیت الله العظمی سید صادق شیرازی آمده که «پیامبر صلی الله علیه وآله در میان قوم خود چهل سال زندگی کرد در حالی که هرگز مشاهده نشد کسی را آزار دهد. او یگانه مردی در میان عرب ها بود که به او لقب "صادق امین" دادند».

از این رو گذشت و خوش رفتاری راز و عامل مهم در تشکیل شخصیت ماندگار تاریخی است. این ویژگی ها به سعادت بشر می انجامد و آنان را در جامعه به انسان هایی سازنده و درست کار تبدیل می کند. این ویژگی ها خاص انسان های بزرگ و تأثیرگزار است. جای تعجب نیست اگر انسان های عادی این صفات را نداشته باشند. پیداست که با انسان گمراه و کم خرد باید با مهربانی و خویشتنداری رفتار کرد، تا شخصیت آنان بهبود یابد. مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سید صادق شیرازی در این باره می فرماید:

«مطالعه سیره ی رسول اکرم صلی الله علیه وآله به ما نشان می دهد که او به راحتی می توانست دشمنان رسالت را از میان بردارد ـ که چنین حقی داشت ـ با وجود این، دستانِ پر مهرش را به سوی آنان دراز کرد و با اخلاق نیکویش آنان را از آن شرک و دوگانه پرستی که بدان گرفتار بودند، نجات داد؛ چراکه همان گونه که قرآن فرموده، او پیامبر رحمت و مهربانی است».

پس خویشتنداری و مهربانی و تعامل نیکو با دیگران شخصیت انسان را مثبت و سازنده و بی نظیر می سازد، که امروزه در عصر ماشین و مشکلات فراگیر آن، چه بسیار به این گونه شخصیت ها نیازمندیم.

راز موفقیت در زندگی چیست؟

راز موفقیت در زندگی چیست؟ ، همه افراد در زندگی به دنبال موفقیت و کشف رازهای موفقیت زندگی امروز هستند. در بیشتر مواقع این امر محقق نمی شود. بدلیل اینکه افراد از شکست و تلاش برای موفقیت وحشت دارند. همچنین بیشتر افراد، رازهای موفقیت در زندگی امروز

و چگونگی رسیدن به آن را نمی دانند. در واقع موفقیت ریشه در احساس خوشبختی دارد. برای رسیدن به موفقیت به پول زیاد نیاز نیست، بلکه نیاز به شادمانی و حس خوشبختی می باشد که باید در هر لحظه زندگی خود ایجاد کنید. در این مقاله 10 راز و رمز موفقیت در زندگی امروز را برای شما بیان می کنیم.


راز های موفقیت زندگی امروز

راز های موفقیت در زندگی امروز


1- داشتن هدف

راز موفقیت زندگی امروز، هدف گذاری می باشد. اهداف، به زندگی و رفتار فرد معنا می دهند. با مشخص کردن هدف مسیر رسیدن به آن راحت تر می شود. انسانی بی هدف می باشد که با کوچکترین دشواری ها قید ادامه راه را می زند. هدف تعیین کننده میزان موفقیت در زندگی می باشد. پس اهداف خود را بنویسید زیرا با نوشتن آن ها، سریع تر به سمتشان حرکت می کنید. ذهن شروع به دادن راه حل های خلاقانه برای رسیدن به آن هدف می کند. همچنین تمام انرژی و انگیزه های مثبت آزاد می شوند. در یادداشت خود اهداف را اولویت بندی کنید و مهم ترین آن را مشخص نمایید.


2- داشتن عزت نفس بالا

بدست آوردن هر موفقیتی هر چقدر هم کوچک باشد، باعث بالاتر رفتن عزت نفس افراد می شود. هر چه فرد عزت نفس بالاتری داشته باشد، احساس ارزشمندی بیشتری خواهد داشت. همچنین می تواند به موفقیت های بیشتری برسد. در واقع می توان عزت نفس بالا را تا حد زیادی با خوشبختی مترادف دانست.


3- باورهای خود را قوی کنید.

راز و رمز افراد موفق این است که خود و کاری که انجام می دهند را باور دارند. همچنین در هرزمان آن را ابراز می کنند. هنگامی که نسبت به خواسته های خود سست و نامطمئن باشید، به آن ها و خود باور نداشته باشید، تصمیمات متزلزلی خواهید گرفت که شما را به جایی نمی رساند. سعی کنید که خلاف جریان و با اراده و مصمم حرکت کنید و خودتان را باور داشته باشد تا به موفقیت در زندگی برسد. در واقع اولین قدم برای رسیدن به رویاها و خواسته ها این است که آنها را باور و تصور کنید. این باور شما را به سمت اقدام و عمل پیش می برد.


4- برای موفقیت در زندگی، تصویر سازی ذهنی انجام دهید.

یکی دیگر از رازهای موفقیت در زندگی امروز، تصویر سازی ذهنی اهداف و مسیر رسیدن به آن ها می باشد. با تکرار مدام تصاویر موفقیت در ذهن، راه های عصبی جدیدی در مغزتان ایجاد می کنید. ذهن قادر به تشخیص فرق بین واقعیت و تصورات قوی و شیرین نمی باشد. هنگامی که رویا ها و خواسته های فرد ملکه ی ذهن او شوند، فرد برای رسیدن به آن راه هایی را پیدا می کند تا به نتیجه ای مثبت برسد.


5- سرمایه گذاری بر روی خود

وارن بافت، موفق ترین کارآفرین و سرمایه گذار دنیا در پاسخ به سوال بهترین سرمایه گذاری ممکن چیست؟ می گوید: روی خودت سرمایه گذاری کن.
استخدام مربی شخصی، عضویت در باشگاه ورزشی، تهیه غذاهای سالم، خرید و مطالعه کتاب نوعی سرمایه گذاری می باشند. در ادامه با این سرمایه گذاری ها بیشتر آشنا می شویم.


• ورزش کنید.

تمرین و ورزش به فرد احساس فوق العاده ای می دهند و میزان انرژی آن را بالا می برد. با 45 الی 50 دقیقه ورزش در طول روز می توانید کارهای روزانه خود را بهترانجام دهید.


• داشتن تغذیه سالم

غذاهایی را انتخاب کنید که ذهن و بدن را تغذیه و تقویت می کند. این امر باعث می شود که فرد عملکرد بهتری داشته باشد و تصمیمات بهتری بگیرد.


• شروع به کتاب خواندن

در خانه همه افراد کتاب وجود دارد. اما تعداد کمی واقعا آنها را می خوانند. هنگام مطالعه، فقط خواننده ی کتاب نباشید بلکه واقعا آن را بخوانید و در زندگی خود اجرا کنید. در روز حداقل یک ساعت کتاب بخوانید.
دانشمند برایان تریسی می گوید: یک ساعت مطالعه روزانه، در عرض سه سال شما را در هر زمینه ای که فعالیت دارید، بهترین خواهد کرد. در عرض 5 سال تبدیل به یک مرجع ملی خواهید شد و در عرض 7 سال می توانید در زمینه ی کاری خود یکی از بهترین افراد در دنیا باشید.


• ایده هایی که به ذهنتان می رسد را یادداشت کنید.

همیشه و همه جا قلم و کاغذ همراه خود داشته باشید. معمولا بهترین ایده ها در نامناسب ترین شرایط به ذهن فرد خطور می کنند. همان لحظه آنها را یادداشت کنید.


• یاد گرفتن مهارت جدید

سعی کنید هر روز یک مهارت جدید یا یک مطلب تازه یاد بگیرید.


• به خود پاداش دهید و کاری که دوست دارید انجام دهید.

سخت کوشی و پشتکار، عامل اساسی در موفقیت هستند. اما تفریح و هیجان به فرد احساس شادابی و سرزندگی می دهد. پس برای رسیدن به موفقیت به ذهنی شاداب و خلاق نیاز می باشد. به همین دلیل خوش بگذرانید و تفریح کنید.


6- کار = تفریح

یکی از اصلی ترین رمز موفقیت و عامل ضروری آن، کار و تلاش می باشد. هیچ چیز آسان بدست نمی آید. افراد موفق کار کردن را نوعی تفریح می دانند و سخت برای آن تلاش می کنند. کاری اجام دهید که کار و تلاش را برایتان مفرح و سرگرم کننده باشد.


7- مقاوم بودن در برابر ناملایمات

فرد باید در برابر شکست ها از خود سماجت نشان دهد و روحیه خود را از دست ندهد. در برابر ناملایمات زندگی، مقاومت کنید. در نهایت مقابل انتقادها، طر شدن ها، فشار و آزارهای دیگران جا نزنید. از الان به مشکلات آینده نگاه نکنید و بر روی زمان حال متمرکز باشید. در واقع فرد باید به هر چیزی در زمانی که اتفاق می افتد، فکر کند.


8- بخندید.

برای موفقیت در زندگی، بخنندید و مثبت اندیش باشید. همیشه برای خندیدن، دلایلی وجود دارد. آنها را پیدا کنید.


9- همیشه شما مسئول نیستید.

یکی از رازهای موفقیت در زندگی امروز این است که هیچ گاه خود را مسئول حوادثی که امکان کنترل آن را ندارید، بر عهده نگیرید.


10- دنیا به اندیشه شما پاسخ می دهد.

توجه کنید که هر چیزی در اطراف شما، بازتاب گرایش ها و واکنش های خودتان می باشد. زمین و زمان به اندیشه موفقیت آمیز پاسخ مثبت می دهند. تردیدو ترس ذهن را مسموم می کند و هر چه ناخوشی و بلا وجود دارد را به سوی خود می کشاند. در واقع همه مشکلات ابتدا در ذهن انسان شکل می گیرند. مشکلات پیش آمده را از خود فورا دورکنید و صبر نکنید تا بزرگ تر شود.


سخن آخر

راز های موفقیت در زندگی امروز احساس خوشبختی می باشد و راه رسیدن به آن هم رشد و تکامل است. برای شروع روی داشته های خود تمرکز کنید و رازهای گفته شده در اینمقاله را عملی نمایید. با انجام این امر، بعد از مدت کوتاهی از تحولات و پیشرفت در زندگیخود شگفت زده می شوید.

راز موفقیت انیمیشن‌های ژاپنی چیست؟

راز موفقیت انیمیشن‌های ژاپنی چیست؟

تهران- ایرنا- تهیه‌کننده انیمیشن «پهلوانان» گفت: کشورهایی مانند ژاپن که دارای سینمای موفق انیمیشن در جهان هستند، ابتدا ارتباط موفقی با مخاطبان داخلی داشته‌اند و بر اساس سرمایه‌گذاری و گستره رسانه‌ای و تبلیغات، آثارشان را به کشورهای دیگر فروخته‌اند.

علیرضا گلپایگانی در گفت وگو با خبرنگار سینمایی ایرنا با بیان اینکه سرمایه‌های اصلی هر کشوری جوانان آن کشور هستند و صنعت انیمیشن هم از این قاعده مستثنی نیست گفت: موفقیت‌هایی که جوانان ما در جشنواره‌های مختلف در زمینه تولید انیمیشن به دست آورده‌اند نمایشگر توانمندی آنهاست و امیدها به این نسل را افزایش داده رازهای موفقیت چیست؟ است.

وی ادامه داد: آنچه برای تربیت نیروی انسانی در حوزه انیمیشن به خصوص برای تولید آثار بلند نیز داریم آموزش‌های یکسان و استاندارد است که با پیشرفت‌های بین‌المللی در این زمینه تطابق داشته باشد. عمدتا فیلمسازان ما کار ساخت انیمیشن را به صورت شخصی و آزمون و خطا می‌آموزند و وقتی وارد یک تیم می‌شوند، چون نوع فراگیری متفاوتی داشته‌اند مشترکات اندکی دارند و هماهنگ کردن این نیروها با هم مشکل است. برای تولید یک فیلم بلند نیاز به کار گروهی است و افراد این گروه باید تحت آموزش‌های یکسان و استاندارد باشند.

راز موفقیت انیمیشن‌های ژاپنی چیست؟

تهیه‌کننده انیمیشن پهلوانان افزود: بزرگترین مشکل ما در این زمینه کمبود آموزشگاه‌هایی است که برای نیروی انسانی کافی در حوزه انمیشن متخصص تربیت کنند. درواقع باید آموزشگاه‌هایی تاسیس شوند که به افراد علاقمند توانمندی و مهارت‌های لازم را آموزش دهند. همچنین برای تولید یک فیلم انیمیشن بلند نیاز به تخصص‌های مختلفی است، اما در کشور ما یک فرد گاهی تا چند مسئولیت را در پروسه تولید یک فیلم بر عهده می‌گیرد. در کنار اینها باید به بازار برای عرضه این آثار نیز فکر شود و تنها به فکر تولید نباشیم.

رئیس دانشکده سینما دانشگاه هنر با اشاره به اینکه موفقیت در تولید انیمیشن‌های خوب کوتاه و حضور موفق آنها در جشنواره ها لزوما به معنای ورود سازندگانش به حیطه آثار بلند نیست اظهار کرد: فیلم‌های کوتاه انیمیشن مدل و ساختار خود را دارند و عمدتا فرم‌شان اغلب فستیوالی و هنری است اما آثار سینمایی از قالب دیگری برای جذب مخاطب بهره می‌برند. حضور علاقمندان بی‌شمار در حوزه انیمیشن که به نسبت سال‌های قبل بیشتر شده شاید بتواند تضمین تامین نیروی انسانی در این صنعت باشد.

راز موفقیت انیمیشن‌های ژاپنی چیست؟

عضو هیئت رئیسه انجمن بین‌المللی انیمیشن ایران (آسیفا) با بیان اینکه سینمای انیمیشن در ایران می‌تواند مانند سینمای داستانی در کنار آثار جهانی همتراز خود قرار گیرد و مخاطبان خاص خود را داشته باشد گفت: مخاطبان ایرانی فیلمی را خواهند دید که به فرهنگ و هویت خودشان نزدیکتر باشد. حتما نباید نگاه به تولیدات خارجی داشت و بهتر است کارگردان‌های ایرانی به سمت موضوعاتی بروند که مخاطب ایرانی آنها را بیشتر می‌پسندد و حتی حاضر باشد در ساعات پیک سینما برای تماشای آنها به سینما برود. وقتی یک انیمیشن بلند بتواند به چنین موفقیتی دست پیدا کند می‌توان به حضورهای بین‌المللی و یا منطقه‌ای آن فکر کرد.

وی ادامه داد: کشورهایی که مانند ژاپن یا آمریکا دارای سینمای موفق انیمیشن در جهان هستند، ابتدا ارتباط موفقی با مخاطبان داخلی داشته‌اند و بر اساس سرمایه‌گذاری و گستره رسانه‌ای و تبلیغات، آثارشان را به کشورهای دیگر فروخته‌اند. با کمی مطالعه متوجه خواهید شد انیمیشن‌های ژاپنی برای مخاطبان آن کشور بسیار جذاب هستند و اکران پررونقی دارد.

گلپایگانی گفت: مخاطب ایرانی عادت کرده فیلم انیمیشن را در فضای خانه ببیند نه در سینما و طبیعی است در ابتدای کار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی چندان راغب به تهیه این آثار نباشند. بنابراین نیاز است که در ابتدا به این صنعت کمک شود و تولید کنندگان مورد حمایت دولت قرار گیرند.

این تهیه‌کننده بیان کرد: بی‌شک جشنواره هایی مانند جشنواره پویانمایی فرصت مناسبی برای همه دست اندرکاران حوزه انیمیشن است تا گرد هم آیند و شاهد تجربیات و تولیدات جدید باشند، با هم آشنا شده و گفتگوهای تخصصی داشته باشند و از توانمندی‌های یکدیگر بهره‌مند شوند. جشنواره پویانمایی محل مناسبی برای تبادل دانش و کشف استعدادهای جدید است. مطمئنا اگر در بخش بازار فیلم هم این رونق شکل بگیرد سفارش دهنده‌های اصلی این مکان را محل اصلی انتخاب پیمانکاران‌شان در زمینه تولید انیمیشن بیابند جلوه ثانویه‌ای نیز به این جشنواره خواهد بخشید.‌

راز موفقیت انیمیشن‌های ژاپنی چیست؟

وی افزود: خوشبختانه تداوم جشنواره این امید را ایجاد کرده که هم مراکز داخلی و هم مراکز بین‌المللی این جشنواره را به عنوان محل مناسب و استاندارد برای تعقیب و ارزیابی تولیدات انیمیشن ایران انتخاب کنند.

گلپایگانی تاکید کرد: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی با تاسیس معاونت پویانمایی قدم بزرگی در راستای حمایت از تولید آثار نو و متفاوت در زمینه انیمیشن ایجاد کرده است. محصولات اخیر و موفقیت‌های آنها در جشنواره‌های داخلی و خارجی موید این ادعاست که تیم بسیار موفقی در این مرکز در بخش انیمیشن فعالیت دارند. یکی از بزرگ‌ترین وظایف مراکزی مانند مرکز گسترش پیدا کردن افراد مستعد و توانمند است. خوشبختانه در این مسیر شاهد روند مناسبی بوده‌ایم. دیدن لوگوی مرکز گسترش در تیتراژ یک فیلم شبیه به مهر کیفی شده است و مخاطب می‌داند وقتی اسم این مرکز به میان می‌آید با انیمیشنی استاندارد و با کیفیت روبرو خواهد شد.

مهمترین راز موفقیت سایت های بزرگ چیست؟

مهمترین راز موفقیت سایت های بزرگ چیست؟

عوامل زیادی در موفقیت سایت های بزرگ دخیل هستند و قطعآ راه‌اندازی یک وب‌سایت موفق به برنامه‌ریزی دقیق و اقدامات حساب‌شده نیاز دارد. در این مقاله آموزشی می‌خواهیم از اصلی ترین راز موفقیت سایت های بزرگ پرده‌برداری کنیم. اگر فقط همین یک عامل توسط سایت های بزرگ رعایت نشود قطعا کسب و کارشان نابود خواهد شد.

بلو هاست بهترین شرکت هاستینگ دنیا می‌گوید:《راز موفقیت سایت های بزرگ، هاستینگ آنهاست》. همین دلیل را می‌توان یکی از مهمترین دلایل موفقیت یا شکست سایت های بزرگ دانست!

اساس سایت شما وابسته به خدمات هاستینگ‌تان است؛ اگر اولین آجر کسب و کار خود را کج بگذارید در آینده هزینه و تلاشی که برای توسعه کسب و کارتان می‌کنید به بیراهه خواهد رفت. برای مثال اگر هاستی را در یک شرکت نامعتبر ثبت کنید ممکن است زحمات چندین ساله‌تان یک‌شبه بر باد برود. اصلا چیز عجیبی نیست، چه بسیار سایت‌هایی که به خاطر همین اشتباهات به‌ظاهر ساده، کسب و کار اینترنتی خود را از دست داده‌اند.

این روزها در ایران شرکت‌های هاستینگ مانند قارچ رو به افزایشند و انتخاب بهترین هاستینگ ایرانی را سخت نموده‌اند؛ به همین دلیل اینجا به 4 فاکتور مهم در انتخاب هاست که باعث بقا و رشد سایت های بزرگ شده‌اند می‌پردازیم تا شما بتوانید متناسب با کسب و کارتان بهترین هاست را انتخاب‌ کنید.

سرویس هاستینگ شما نقش قلب کسب و کارتان را دارد. اگه میخواهید قلب‌تان منظم بتپد و حالِ کسب و کارتان خوب باشد از جایِ مناسب هاست بگیرید.

4 نکته که قبل از خرید هاست باید به آن‌ها توجه کنید:

برای انتخاب یک هاست معتبر قاعدتا باید با ویژگی‌های هاست خوب آشنا باشید و قبل از هر چیزی شما باید مشخص کنید چه نوع سایتی با چه امکاناتی می‌خواهید و با توجه به نیاز سایت تان هاستی انتخاب کنید که پاسخگوی شما باشد.

متأسفانه تاریخ هاستینگ در ایران نشان داده، خیلی از هاستینگ‌ها بعد مدتی کار کردن، باروبندیل خودشان را جمع می‌کنند و مشتریان را به امان خدا رها می‌کنند. قبل از خرید هاست یا دامنه از توانایی پابرجا نگه‌داشتن شرکت و عمل به تعهدات خود و استفاده از نیروهای انسانی کار بلد در شرکت هاستینگ اطمینان حاصل نمایید. یک راه ساده برای پیدا کردن هاستینگ معتبر، نظرات مشتریان است. ببینید افراد مختلف چه تجربه‌ای با این شرکت‌ها دارند.

  1. در دسترس بودن همیشگی سایت (آپ تایم بالا)

به مدت زمان در دسترس بودن و بالا بودن سایت، آپ تایم می‌گویند. در دسترس بودن هاست یکی از فاکتورهای حیاتی هر سایتی است که باید به آن اهمیت دهید؛ چرا که یک هاست ناپایدار باعث بی اعتباری، از دست رفتن مشتریان، کاهش رتبه سایت و کاهش درآمد شما خواهد شد.

در ایران شرکت‌های هاستینگ اغلب مدعیِ آپ‌تایم 100% هستند؛ اما من در سایت های کانتنت به مدت یک سال، تمام هاستینگ های برتر ایران را با سایت uptimerobot.com زیر نظر گرفته‌ام و آپ‌تایم واقعی‌شان را بدست آورده‌ام و متوجه شده‌ام آپ‌تایم 100% وجود ندارد؛ برترین شرکت های هاستینگ ایران اکثرا آپ‌تایم 99.94 به بالا را دارند که این درصد عالی است!

یکی از موارد مهمی که هر هاستینگ باید داشته باشد، تأمین امنیت برای مشتریان است. خطر حمله به سرور از سوی هکرها و یا سایر ربات ها همیشه وجود داشته است و زمانی که امنیتی نباشد، هر لحظه امکان هک شدن و از دست رفتن اطلاعات سایت و سرور وجود دارد. مبحث امنیت یک زمینه تخصصی است که در حال حاضر اکثر هاستینگ‌ها نمی‌توانند به خوبی این نیاز مهم را برای مشتریان خود تأمین کنند.

از این‌رو هاستینگ ها را از نظر مسائل امنیتی بررسی کنید. برای مثال، آیا پورت های خطرناک و آسیب پذیر را درون سرور محدود می‌کنند؟ آیا از فایروال‌های به‌روز شده و قدرتمند برای امنیت سرویس مشتریان خود استفاده می‌کنند؟

یکی دیگر از ویژگی‌های یک هاستینگ خوب، پشتیبانی و پاسخ‌دهی به‌موقع است. تمامی سرویس‌ها روزی دچار مشکل می‌شوند و شما به پشتیبان کاربلد و سریع نیاز خواهید داشت. اگر سرویس‌دهنده، پشتیبانی خوبی به شما ارائه نکند، ممکن است صدمات جبران‌ناپذیری به کسب و کار شما وارد شود. برای اطمینان پیدا کردن از پشتیبانی هاستینگ موردنظر کافیست در روزهای تعطیل با آنها در ارتباط باشید و توجه کنید در چه فاصله زمانی به شما پاسخ می‌دهند.

سخن آخر

یکی از پارامترهای مهمی که باعث شده است سایت های بزرگ رازهای موفقیت چیست؟ روند پیشرفت سریعی داشته باشند، هاستینگ آنهاست. اگر شما هم می‌خواهید یک سایت موفق داشته باشید ابتدا باید پایه‌ی کارتان را درست بچینید و با رعایت نکات بالا بهترین شرکت هاستینگ را برای سایت‌تان انتخاب کنید و به فکر توسعه کسب و کارتان باشید.

در این مقاله کوتاه سعی کردیم یکی از رازهای سایت های بزرگ که کمتر کسی بهش توجه می‌کند را بازگو کنیم و با رعایت 4 فاکتور مهم در انتخاب هاست شما بتوانید بهترین میزبانی هاست را تهیه کنید.

۶ راز موفقیت از ۴ انسان موفق

راز موفقیت

همه انسان‌های موفق برای رسیدن به زندگی ایدئال خود مهارت‌های مختلفی را کسب کرده و از قوانین بی‌شماری تبعیت کرده‌اند. اما آیا می‌دانید اصلی‌ترین رازهای انسان‌های موفق چیست؟ ما در این گزارش ۶ مورد از این رازها را با شما در میان خواهیم گذاشت.

۱. یک ساعت مطالعه قبل از خواب

بیل گیتس، رئیس شرکت مایکروسافت، هر شب قبل از خواب حدود یک ساعت راجع به تمامی مسائل نظیر سیاست، مطالعه می‌کند.
دانشگاه اسکس در سال ۲۰۰۹ مطالعاتی انجام داد که بر اساس آن ۶ دقیقه مطالعه روزانه می‌تواند استرس را تا ۶۸ درصد کاهش دهد. از دیگر خواص مطالعه در بلندمدت، ممانعت و به تاخیر انداختن ابتلا به آلزایمر گزارش شده است که تقریباً اکثر انسان‌ها به هنگام پیری تا حدودی به آن مبتلا می‌شوند. همچنین علاوه بر خواص ذکر شده برای خواندن کتاب، مطالعه روزانه می‌تواند استرس را کاهش دهد و حافظه را قدرت بخشد.
نتایج مطالعه‌ای در دانشگاه انگلیس نشان می‌دهد که مطالعه روزانه تا ۳۲ درصد احتمال ابتلا به بیماری زوال‌شناختی را کاهش می‌دهد.

۲. خاموش کردن تلفن همراه و وسایل الکترونیکی

نور آزاد شده از صفحه تلفن‌های همراه، باعث فرستادن پیام‌هایی به ذهن ما می‌شود که ذهن ما را فعال نگاه می‌دارد و باعث می‌شود تا دستور آزادسازی مواد شیمیایی به هنگام خواب در بدن به تعویق بیفتد؛ بنابراین برای خواب ما مشکل‎آفرین می‌شود. اگر می‌خواهید شب‌ها راحت و آسوده بخوابید، تلفن همراه خود را در اتاق دیگری و دور از دسترس خود قرار دهید.

راز موفقیت

۳.قدم زدن قبل از خواب

مدیر عامل شرکت بافر، شب‌ها قبل از خواب مدتی را به قدم زدن اختصاص می‌دهد و این کار به او کمک می‌کند تا به استرس‌های روزانه خود غلبه کند و از آن‌ها خلاص شود تا بتواند بدن خود را آماده استراحت کند. مطالعات اخیر نشان می‌دهند که پیاده‎روی می‌تواند خلاقیت افراد را افزایش دهد.

۴.مدیتیشن و ارتباط آن با راز موفقیت

از روش‌های آزادسازی استرس روزانه به هنگام خواب در شب، مدیتیشن است. مطالعات اخیر در سال ۲۰۱۴ نشان می‌دهد که در بین ۱۹ هزار مورد مطالعاتی، همگی بعد از مدیتیشن به آرامش روانی رسیده بودند و در این مطالعه، مدیتیشن به‌عنوان یک روش آرامش‎بخش معرفی شده است.

راز موفقیت

۵. انجام فعالیت‌های خلاقانه

ورا وانگ، همواره قبل از خواب به طراحی می‌پردازد. شاید بهترین زمان برای انجام فعالیت‌های خلاقانه در سکوت و آرامش شب باشد. مطالعات نشان می‌دهند که افرادی که سحرخیز هستند، هنگام شب در انجام فعالیت‌های خلاقانه موفق‌تر عمل می‌کنند و این یک راز موفقیت بسیار بزرگ است. این گونه افراد به هنگام شب بهتر می‌توانند مسائل منطقی را تحلیل کنند و همچنین راحت‌تر به ارتباطات بین دو موضوع پی می‌برند و در نتیجه، در فعالیت‌ها و عملیات‌های خلاقانه موفق‌تر ظاهر می‌شوند.

۶. برنامه ریزی روز بعد

مدیر شرکت اکسپرس آمریکا همواره قبل از خواب به بررسی برنامه روز بعد خود می‌پردازد؛ بنابراین قادر است صبح‌ها بعد از بیدار شدن بلافاصله به سراغ فعالیت روز و آنچه باید انجام دهد، برود. مطالعات صورت‎گرفته نشان می‌دهند که آن دسته از کسانی که شب‌ها قبل از خواب برنامه روز بعدی خود را آماده می‌کنند، می‌توانند به مراتب انسان‌های موفق‌تری باشند و بعد از مدتی می‌توانند پیشرفت‌ها و قدم‌های بزرگی در زندگی بردارند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.