روش میانگین حسابی


افزایش ٣,٣ درصدی تورم ماهانه قیمت مسکن در تهران

مرکز آمار ایران اعلام کرد: در شهریور ١٤٠١ تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ٣,٣ درصد بوده است. تورم ماهانه شهریور ماه در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (١.٨ درصد)، ١.٥ واحد درصد افزایش داشته است.

به گزارش شبکه شرق، شاخص و متوسط قیمت آپارتمان­‌های مسکونی مناطق ٢٢ گانه شهر تهران شهریور ماه ١٤٠١ (فروردین ١٤٠٠=١٠٠) منتشر شد.

در شهریور ماه ١٤٠١ تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ٣,٣ درصد بوده است. تورم ماهانه شهریور ماه در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (١.٨ درصد)، ١.٥ واحد درصد افزایش داشته است.

در توضیح این مساله آمده است، شاخص قیمت آپارتمان­‌های مسکونی شهر تهران با استفاده از اطلاعات ثبتی سامانه املاک و مستغلات کشور و به روش هدانیک محاسبه شده است. جهت محاسبه درصد تغییرات قیمت واحدهای مسکونی؛ شاخص قیمت نسبت به متوسط قیمت، تغییرات قیمت­ها را بهتر نشان می­‌دهد. زیرا مشخصات و کیفیت واحدهای فروش رفته در دوره­‌های مختلف در محاسبه متوسط قیمت قابل شناسایی نیستند. به عنوان مثال، تعداد واحدهای فروش رفته نوساز در یک دوره امکان دارد بسیار بیشتر از دوره قبل باشد که در این حالت متوسط قیمت دو دوره متوالی با یکدیگر قابل مقایسه نخواهند بود.

شاخص قیمت محاسبه شده به روش هدانیک این مشکل را برطرف می‌کند و اثر تغییرات کیفیت در طول دوره‌های مختلف را از بین می‌برد، بنابراین با وجود این­که متوسط قیمت آپارتمان‌های مسکونی نسبت به شاخص قیمت برای عامه جامعه ملموس­‌تر است با این حال به دلیل حذف تغییرات کیفیت در محاسبه شاخص قیمت به روش هدانیک؛ تغییرات قیمت در این روش بسیار دقیق­تر از تغییرات قیمت در روش متوسط قیمت است.

در این گزارش در کنار شاخص قیمت، متوسط قیمت آپارتمان­‌های مسکونی شهر تهران نیز آورده شده است. پیشنهاد می‌­شود برای آگاهی از درصد تغییرات قیمت آپارتمان­‌های مسکونی، از شاخص قیمت و برای آگاهی از سطح قیمت­‌ها از میانگین قیمت استفاده شود.

شاخص قیمت (فروردین ١٤٠٠=١٠٠)

در شهریور ماه ١٤٠١ شاخص قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد١٥٩,٧ رسیده است که نسبت به ماه قبل (١٥٤.٧)، ٣.٣ درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم ماهانه

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه جاری، نسبت به ماه قبل است. در شهریور ماه ١٤٠١ تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ٣,٣ درصد بوده است. تورم ماهانه شهریور ماه در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (١.٨ درصد)، ١.٥ واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم نقطه‌ به نقطه

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در شهریور ماه ١٤٠١ تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان‌­های مسکونی شهر تهران به عدد ٤٥,٧ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه این ماه در مقایسه با ماه قبل (٤٤.٠ درصد) ١.٧ واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم سالانه

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم سالانه شهریور ماه ١٤٠١ آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ٣٠,٣ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل(٢٨.٤ درصد)، ١.٩ واحد درصد افزایش داشته است.

متوسط قیمت آپارتمان­‌های مسکونی مناطق ٢٢گانه شهر تهران

در شهریور ماه ١٤٠١ متوسط وزنی[٢] و حسابی[٣] قیمت آپارتمان‌های مسکونی فروش رفته در مناطق ٢٢گانه شهر تهران به ٤٦١١١١ و ٤٣٩٨٣٤ هزار ریال رسیده است. در این ماه منطقه ١ با متوسط وزنی قیمت ٩١٠١٢٧ هزار ریال بیشترین و منطقه ١٨ با متوسط وزنی قیمت ٢٤١٧٠٥ هزار ریال کمترین قیمت را در بین مناطق ٢٢ گانه شهر تهران به خود اختصاص داده‌اند.

برای مشاهده جزئیات خبر به فایل پیوست + آپارتمان مسکونی آپارتمان مسکونی + مراجعه کنید.

١- آپارتمان‌های مسکونی شامل ساختما­ن­‌های ویلایی و کلنگی نیست.

[٢] میانگین وزنی: در سطح منطقه برابر مجموع ارزش املاک فروش رفته به مجموع مساحت املاک فروش رفته است روش میانگین حسابی و در سطح کل شهر تهران از وزن منطقه­‌ای (جهت از بین بردن اثر حجم معاملات) به عنوان وزن استفاده شده است.

[٣] میانگین حسابی: در سطح منطقه میانگین حسابی یک متر مربع زیر بنای آپارتمان­‌های مسکونی محاسبه و در سطح کل شهر تهران از وزن منطقه‌­ای (جهت از بین بردن اثر حجم معاملات) استفاده شده است.

افزایش ٣,٣ درصدی تورم ماهانه قیمت مسکن در تهران

مرکز آمار ایران اعلام کرد: در شهریور ١٤٠١ تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ٣,٣ درصد بوده است. تورم ماهانه شهریور ماه در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (١.٨ درصد)، ١.٥ واحد درصد افزایش داشته است.

مرکز آمار ایران شاخص و متوسط قیمت آپارتمان­‌های مسکونی مناطق ٢٢ گانه شهر تهران شهریور ماه ١٤٠١ (فروردین ١٤٠٠=١٠٠) را منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، در شهریور ماه ١٤٠١ تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ٣,٣ درصد بوده است. تورم ماهانه شهریور ماه در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (١.٨ درصد)، ١.٥ واحد درصد افزایش داشته است.

در توضیح این مساله آمده است، شاخص قیمت آپارتمان­‌های مسکونی شهر تهران با استفاده از اطلاعات ثبتی سامانه املاک و مستغلات کشور و به روش هدانیک محاسبه شده است. جهت محاسبه درصد تغییرات قیمت واحدهای مسکونی؛ شاخص قیمت نسبت به متوسط قیمت، تغییرات قیمت­ها را بهتر نشان می­‌دهد. زیرا مشخصات و کیفیت واحدهای فروش رفته در دوره­‌های مختلف در محاسبه متوسط قیمت قابل شناسایی نیستند. به عنوان مثال، تعداد واحدهای فروش رفته نوساز در یک دوره امکان دارد بسیار بیشتر از دوره قبل باشد که در این حالت متوسط قیمت دو دوره متوالی با یکدیگر قابل مقایسه نخواهند بود.

شاخص قیمت محاسبه شده به روش هدانیک این مشکل را برطرف می‌کند و اثر تغییرات کیفیت در طول دوره‌های مختلف را از بین می‌برد، بنابراین با وجود این­که متوسط قیمت آپارتمان‌های مسکونی نسبت به شاخص قیمت برای عامه جامعه ملموس­‌تر است با این حال به دلیل حذف تغییرات کیفیت در محاسبه شاخص قیمت به روش هدانیک؛ تغییرات قیمت در این روش بسیار دقیق­تر از تغییرات قیمت در روش متوسط قیمت است.

در این گزارش در کنار شاخص قیمت، متوسط قیمت آپارتمان­‌های مسکونی شهر تهران نیز آورده شده است. پیشنهاد می‌­شود برای آگاهی از درصد تغییرات قیمت آپارتمان­‌های مسکونی، از شاخص قیمت و برای آگاهی از سطح قیمت­‌ها از میانگین قیمت استفاده شود.

شاخص قیمت (فروردین ١٤٠٠=١٠٠)

در شهریور ماه ١٤٠١ شاخص قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد١٥٩,٧ رسیده است که نسبت به ماه قبل (١٥٤.٧)، ٣.٣ درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم ماهانه

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه جاری، نسبت به ماه قبل است. در شهریور ماه ١٤٠١ تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ٣,٣ درصد بوده است. تورم ماهانه شهریور ماه در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (١.٨ درصد)، ١.٥ واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم نقطه‌ به نقطه

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در شهریور ماه ١٤٠١ تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان‌­های مسکونی شهر تهران به عدد ٤٥,٧ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه این ماه در مقایسه با ماه قبل (٤٤.٠ درصد) ١.٧ واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم سالانه

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم سالانه شهریور ماه ١٤٠١ آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ٣٠,٣ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل(٢٨.٤ درصد)، ١.٩ واحد درصد افزایش داشته است.

متوسط قیمت آپارتمان­‌های مسکونی مناطق ٢٢گانه شهر تهران

در شهریور ماه ١٤٠١ متوسط وزنی[٢] و حسابی[٣] قیمت آپارتمان‌های مسکونی فروش رفته در مناطق ٢٢گانه شهر تهران به ٤٦١١١١ و ٤٣٩٨٣٤ هزار ریال رسیده است. در این ماه منطقه ١ با متوسط وزنی قیمت ٩١٠١٢٧ هزار ریال بیشترین و منطقه ١٨ با متوسط وزنی قیمت ٢٤١٧٠٥ هزار ریال کمترین قیمت را در بین مناطق ٢٢ گانه شهر تهران به خود اختصاص داده‌اند.

برای مشاهده جزئیات خبر به فایل پیوست + [آپارتمان مسکونی] آپارتمان مسکونی + مراجعه کنید.

١- آپارتمان‌های مسکونی شامل ساختما­ن­‌های ویلایی و کلنگی نیست.

[٢] میانگین وزنی: در سطح منطقه برابر مجموع ارزش املاک فروش رفته به مجموع مساحت املاک فروش رفته است و در سطح کل شهر تهران از وزن منطقه­‌ای (جهت از بین بردن اثر حجم معاملات) به عنوان وزن استفاده شده است.

[٣] میانگین حسابی: در سطح منطقه میانگین حسابی یک متر مربع زیر بنای آپارتمان­‌های مسکونی محاسبه و در سطح کل شهر تهران از وزن منطقه‌­ای (جهت از بین بردن اثر حجم معاملات) استفاده شده است.

روش میانگین حسابی

Data Experts

متخصصین علم داده

Data Experts

در محاسبه میانگین برای انواع مقادیر، ممکن است از میانگین حسابی، میانگین هندسی یا میانگین همساز کمک گرفت. درک تفاوتی که شیوه محاسبه هر یک از این میانگین‌ها دارد، کمک می‌کند تا به شکل درست از آنها استفاده شود. در ادامه خصوصیات و ویژگی‌های هر یک از انواع میانگین را بررسی و رابطه بین میانگین حسابی، هندسی و همساز را مرور می‌کنیم.

میانگین حسابی

اگر داده‌ها به صورت تصاعد حسابی باشند، «میانگین حسابی» (Arithmetic Mean- AM) با نقطه وسط داده‌ها (میانه) برابر است. به همین علت نام این نوع میانگین را حسابی گذاشته‌اند زیرا با تصاعد حسابی در رابطه است. همچنین از نظر هندسی میانگین حسابی دو عدد a و b، شعاع دایره‌ای با قطر a+b است. از نظر دیگر میانگین حسابی را می‌توان نقطه‌ای در نظر گرفت که متوسط فاصله نقاط از آن برابر با صفر باشد.

متوسط فاصله مقدارهای ۱،۴،3،0 از میانگینشان برابر با صفر است. زیرا اگر میانگین را با $\bar x$ نشان دهیم، $\bar x = 2$ و اگر فاصله از میانگین محاسبه شود، داریم: 2-=2-0، 1=2-3، 2=2-4، 1-=2-1 که مجموعشان برابر با صفر است در نتیجه متوسط فاصله نسبت به میانگین برابر با صفر خواهد شد.

نکته: برای محاسبه فاصله، از تفاضل استفاده شده است.

این موضوع فقط مربوط به مثال ما نیست و این قاعده همیشه صادق است:

متوسط فاصله داده‌ها از میانگینشان برابر با صفر است.

خصوصیات

با افزایش یا کاهش مقدار ثابت از داده‌ها،‌ میانگین حسابی نیز تحت تاثیر قرار گرفته و به همان میزان، افزایش یا کاهش می‌یابد. بنابراین اگر داده‌ها را با x نشان دهیم و y=a+x‌ باشد میانگین y برحسب میانگین x قابل محاسبه است:

$\bar y = a + \bar x$

با ضرب یا تقسیم داده‌ها در مقدار ثابت، میانگین حسابی نیز تحت تاثیر قرار گرفته و در همان مقدار ضرب یا تقسیم خواهد شد. پس اگر y=b.x باشد، میانگین y‌ برحسب میانگین x به صورت زیر خواهد بود.

پس می‌توان نتیجه گرفت که با تغییر مقیاس یا مکان روی داده‌ها، میانگین آن‌ها نیز به همان شکل تغییر می‌یابد. پس اگر y=a+b.x، رابطه بین میانگین x و y‌ به شکل زیر در خواهد آمد:

$ \bar y = a + b \bar x$

اگر میانگین وزن ۱۰ نفر برحسب کیلوگرم برابر با ۸۵ باشد، میانگین وزن آن‌ها در زمانی که همگی یک وزنه 5 کیلوگرمی به دست دارند برحسب گرم برابر 95،000 گرم خواهد بود (a = 5000 , b = 1000). در این مثال ۵ کیلوگرم وزنه باعث جابجایی وزن همه افراد شده و تغییر مقیاس از کیلوگرم به گرم باعث تاثیر ضریب ثابت در محاسبه شده است. دقت کنید که میزان افزایش وزن نیز برحسب گرم در نظر گرفته شده است.

استفاده از میانگین حسابی برای داده‌هایی که به صورت تناوبی هستند، صحیح نیست. برای مثال میانگین دو زاویه ۱ و ۳۵۹ درجه، براساس میانگین حسابی برابر با ۱۸۰ درجه خواهد بود،‌ در حالیکه به دو دلیل این مقدار صحیح نیست:

  1. این دو زاویه ممکن است به فرم ۱ و ۱- درجه و یا ۳61 و 719 نیز نوشته شوند که میانگین آن‌ها برابر با ۱۸۰ درجه نخواهد بود.
  2. از آنجایی که میانگین به عنوان نقطه‌ای در نظر گرفته می‌شود که فاصله مقدارها حول آن، باید صفر باشد پس ۱۸۰ میانگین مناسبی نیست زیرا هر دو نقطه دارای فاصله ۱۷۹ درجه نسبت به ۱۸۰ درجه هستند.

بنا به دلایل بالا، انتخاب زاویه صفر درجه برای میانگین دو زاویه 1 و ۳۵۹ درجه به جای زوایه ۱۸۰ درجه مناسب به نظر می‌رسد.

میانگین هندسی

اگر داده‌ها به صورت تصاعد هندسی باشند، «میانگین روش میانگین حسابی هندسی» (Geometric Mean- GM) آن‌ها با نقطه وسط داده‌ها (میانه)‌ برابر خواهد بود. به همین علت این میانگین را هندسی می‌نامند. برای مثال اگر تصاعد هندسی ما به شکل 2، 4، 8، 16، 32 باشد میانگین هندسی برابر با $\sqrt[5] = 8$ خواهد بود.

میانگین هندسی مقادیر $a_1,a_2,a_3,\cdots,a_n$ را می‌توان به کمک میانگین حسابی لگاریتم این مقدارها نیز بدست آورد، زیرا رابطه‌ زیر بین میانگین هندسی و میانگین حسابی وجود دارد.

$\mbox\;GM= log (a_1a_2a_3 \cdots a_n)^>=\frac(log a_1 + log a_2 + log a_3 + \cdots + log a_n)$

از طرفی بر اساس هندسه نیز این میانگین قابل تفسیر است. طبق تشابه بین دو مثلث قائم‌الزاویه (برابری زاویه‌های مثلث‌ها) مشخص می‌شود که

پس $h^2=pq$.‌ به این ترتیب میانگین هندسی برای دو عدد p و q برابر با h خواهد بود.

مثال

محدوده فرکانس در خطوط تلفنی بین ۳۰۰ تا ۳۳۰۰ هرتز است. با توجه به لگاریتمی بودن مقیاس فرکانس انتقال خطوط تلفن، میانگین این دو مقدار بر اساس میانگین هندسی محاسبه می‌شود که برابر با $\sqrt = 995$ هرتز خواهد بود، در حالیکه میانگین حسابی برای آن‌ها 1800 هرتز است.

خصوصیات

با ضرب یا تقسیم داده‌ها در مقدار ثابت، میانگین هندسی نیز تحت تاثیر قرار گرفته و در همان مقدار ضرب یا تقسیم خواهد شد. پس اگر y=b.x باشد، میانگین هندسی y‌ برحسب میانگین هندسی x به صورت زیر خواهد بود.

پس می‌توان نتیجه گرفت که با تغییر مقیاس روی داده‌ها، میانگین هندسی آن‌ها نیز به همان شکل تغییر می‌یابد.

اگر فاصله مولکولی در آب 9- 10×0.275 و ارتفاع قله اورست برابر با 10 3 × 8.8 متر باشد،‌ میانگین هندسی این دو برابر است با:

حال اگر این اندازه‌ها را با واحد سانتی‌متر معرفی کنیم (مقدارها در ۱۰۰ ضرب کنیم) میانگین هندسی نیز در ۱۰۰ ضرب خواهد شد.

میانگین همساز

میانگین حسابی را می‌توان عکس «میانگین همساز» (Harmonic Mean) معکوس داده‌ها در نظر گرفت. زیرا برای مقادیر $a_1,a_2,a_3,\cdots,a_n$ رابطه زیر بین میانگین حسابی (AM) و میانگین همساز (HM) وجود دارد.

تفسیر هندسی نیز برای میانگین همساز وجود دارد. برای این کار در یک ذوزنقه قطرها را رسم کنید. از محل برخورد این قطرها خطی به موازات قاعده ترسیم کنید تا ذوزنقه را قطع کند، طول این خط برابر با میانگین همساز برای دو قاعده خواهد بود.

میزان کارکرد هفتگی برحسب ساعت برای چهار کارمند بخش انتشارات یک شرکت طبق جدول زیر ثبت شده است. هر کارمند در سال به میزان ۲۰۰۰ ساعت کار کرده ولی کارکرد هفتگی آن‌ها در هفته‌های مختلف متفاوت است. متوسط زمان کارکرد هفتگی بخش انتشارات این شرکت، براساس میانگین همساز محاسبه می‌شود.

کارمندکل زمان کاریتعداد هفتهمتوسط زمان کاری در هفته (ساعت)
۱20004050
220004544.4444
320003557.14286
420005040
جمع8000 191.587297

متوسط هفته‌های کاری طبق محاسبه میانگین همساز مقدار 41.75642 هفته خواهد شد و بر این اساس از تقسیم ۸۰۰۰ ساعت بر این میانگین (41.75662) متوسط ساعت کاری در هفته (191.5873056 ساعت) نیز استخراج می‌شود.

خصوصیات

با ضرب یا تقسیم داده‌ها در مقدار ثابت، میانگین همساز نیز تحت تاثیر قرار گرفته و در همان مقدار ضرب یا تقسیم خواهد شد. پس اگر y=b.x باشد، میانگین همساز y‌ برحسب میانگین همساز x به صورت زیر خواهد بود.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که با تغییر مقیاس روی داده‌ها، میانگین همساز آن‌ها نیز به همان شکل تغییر می‌یابد. در نتیجه اگر در مثال قبل به جای تعداد هفته، تعداد روزهای کاری را قرار می‌دادیم، (5=b، به این معنی که هر هفته شامل ۵ روز کاری باشد)، میانگین همساز برای روزهای کاری برابر با 5×41.75662= 208.7821 روز می‌شد.

ترتیب میانگین‌ها

با توجه به شیوه محاسبه این سه نوع میانگین می‌توان نشان داد که میانگین همساز تمایل دارد که به سمت مقادیر کوچکتر نزدیک شود،‌ در نتیجه اگر میانگین حسابی را با AM و میانگین هندسی را با GM و در آخر میانگین همساز را با HM نشان دهیم، رابطه ترتیبی بین این سه میانگین به صورت زیر خواهد بود:

$HM \leq GM \leq AM$

و زمانی که همه مقدارها،‌ برابر باشند هر سه میانگین یکسان روش میانگین حسابی می‌شوند؛ البته به شرط مثبت بودن.

افزایش تورم ماهانه قیمت مسکن

مرکز آمار ایران اعلام کرد: در شهریور ١٤٠١ تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ٣,٣ درصد بوده است. تورم ماهانه شهریور ماه در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (١.٨ درصد)، ١.٥ واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم ماهانه قیمت مسکن

به گزارش مردم سالاری آنلاین، به نقل از مرکز آمار ایران، شاخص و متوسط قیمت آپارتمان­‌ های مسکونی مناطق ٢٢ گانه شهر تهران شهریور ماه ١٤٠١ (فروردین ١٤٠٠=١٠٠) منتشر شد.
در شهریور ماه ١٤٠١ تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ٣,٣ درصد بوده است. تورم ماهانه شهریور ماه در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (١.٨ درصد)، ١.٥ واحد درصد افزایش داشته است.
در توضیح این مساله آمده است، شاخص قیمت آپارتمان­ های مسکونی شهر تهران با استفاده از اطلاعات ثبتی سامانه املاک و مستغلات کشور و به روش هدانیک محاسبه شده است.
جهت محاسبه درصد تغییرات قیمت واحدهای مسکونی؛ شاخص قیمت نسبت به متوسط قیمت، تغییرات قیمت­ها را بهتر نشان می­‌دهد. زیرا مشخصات و کیفیت واحدهای فروش رفته در دوره­‌های مختلف در محاسبه متوسط قیمت قابل شناسایی نمی‌باشند.
به عنوان مثال، تعداد واحدهای فروش رفته نوساز در یک دوره امکان دارد بسیار بیشتر از دوره قبل باشد که در این حالت متوسط قیمت دو دوره متوالی با یکدیگر قابل مقایسه نخواهند بود.
شاخص قیمت محاسبه شده به روش هدانیک این مشکل را برطرف می‌کند و اثر تغییرات کیفیت در طول دوره‌های مختلف را از بین می‌برد، بنابراین با وجود این­که متوسط قیمت آپارتمان‌های مسکونی نسبت به شاخص قیمت برای عامه جامعه ملموس­‌تر است با این حال به دلیل حذف تغییرات کیفیت در محاسبه شاخص قیمت به روش هدانیک؛ تغییرات قیمت در این روش بسیار دقیق­تر از تغییرات قیمت در روش متوسط قیمت است.
در این گزارش در کنار شاخص قیمت، متوسط قیمت آپارتمان­‌های مسکونی شهر تهران نیز آورده شده است.
پیشنهاد می‌­شود برای آگاهی از درصد تغییرات قیمت آپارتمان­‌های مسکونی، از شاخص قیمت و برای آگاهی از سطح قیمت­‌ها از میانگین قیمت استفاده شود.
شاخص قیمت (فروردین ١٤٠٠=١٠٠)
در شهریور ماه ١٤٠١ شاخص قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد١٥٩,٧ رسیده است که نسبت به ماه قبل (١٥٤.٧)، ٣.٣ درصد افزایش داشته است.
افزایش تورم ماهانه
منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه جاری، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در شهریور ماه ١٤٠١ تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ٣,٣ درصد بوده است.
تورم ماهانه شهریور ماه در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (١.٨ درصد)، ١.٥ واحد درصد افزایش داشته است.
افزایش تورم نقطه‌ به نقطه
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در شهریور ماه ١٤٠١ تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان­های مسکونی شهر تهران به عدد ٤٥,٧ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه این ماه در مقایسه با ماه قبل (٤٤.٠ درصد) ١.٧ واحد درصد افزایش داشته است.
افزایش تورم سالانه
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل می‌باشد.
نرخ تورم سالانه شهریور ماه ١٤٠١ آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ٣٠,٣ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل(٢٨.٤ درصد)، ١.٩ واحد درصد افزایش داشته است.
متوسط قیمت آپارتمان ­های مسکونی مناطق ٢٢گانه شهر تهران
در شهریور ماه ١٤٠١ متوسط وزنی[٢] و حسابی[٣] قیمت آپارتمان‌های مسکونی روش میانگین حسابی فروش رفته در مناطق ٢٢گانه شهر تهران به ٤٦١١١١ و ٤٣٩٨٣٤ هزار ریال رسیده است. در این ماه منطقه ١ با متوسط وزنی قیمت ٩١٠١٢٧ هزار ریال بیشترین و منطقه ١٨ با متوسط وزنی قیمت ٢٤١٧٠٥ هزار ریال کمترین قیمت را در بین مناطق ٢٢ گانه شهر تهران به خود اختصاص داده‌اند.
برای مشاهده جزئیات خبر به فایل پیوست مراجعه کنید.
١- آپارتمان‌های مسکونی شامل ساختما­ن­‌های ویلایی و کلنگی نمی­‌باشد.
[٢] میانگین وزنی: در سطح منطقه برابر مجموع ارزش املاک فروش رفته به مجموع مساحت املاک فروش رفته می‌باشد و در سطح کل شهر تهران از وزن منطقه­ ای (جهت از بین بردن اثر حجم معاملات) به عنوان وزن استفاده شده است.
[٣] میانگین حسابی: در سطح منطقه میانگین حسابی یک متر مربع زیر بنای آپارتمان­های مسکونی محاسبه و در سطح کل شهر تهران از وزن منطقه­ای (جهت از بین بردن اثر حجم معاملات) استفاده شده است.

افزایش ۳.۳ درصدی تورم ماهانه قیمت مسکن در تهران

مرکز آمار ایران اعلام کرد: در شهریور ١٤٠١ تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ٣,٣ درصد بوده است. تورم ماهانه شهریور ماه در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (١.٨ درصد)، ١.٥ واحد درصد افزایش داشته است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شاخص و متوسط قیمت آپارتمان­‌های مسکونی مناطق ٢٢ گانه شهر تهران شهریور ماه ١٤٠١ (فروردین ١٤٠٠=١٠٠) منتشر شد.

در شهریور ماه ١٤٠١ تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ٣,٣ درصد بوده است. تورم ماهانه شهریور ماه در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (١.٨ درصد)، ١.٥ واحد درصد افزایش داشته است.

در توضیح این مساله آمده است، شاخص قیمت آپارتمان­های مسکونی شهر تهران با استفاده از اطلاعات ثبتی سامانه املاک و مستغلات کشور و به روش هدانیک محاسبه شده است. جهت محاسبه درصد تغییرات قیمت واحد‌های مسکونی؛ شاخص قیمت نسبت به متوسط قیمت، تغییرات قیمت­ها را بهتر نشان می­‌دهد. زیرا مشخصات و کیفیت واحد‌های فروش رفته در دوره­‌های مختلف در محاسبه متوسط قیمت قابل شناسایی نمی‌باشند. به عنوان مثال، تعداد واحد‌های فروش رفته نوساز در یک دوره امکان دارد بسیار بیشتر از دوره قبل باشد که در این حالت متوسط قیمت دو دوره متوالی با یکدیگر قابل مقایسه نخواهند بود. شاخص قیمت محاسبه شده به روش هدانیک این مشکل را برطرف می‌کند و اثر تغییرات کیفیت در طول دوره‌های مختلف را از بین می‌برد، بنابراین با وجود این­که متوسط قیمت آپارتمان‌های مسکونی نسبت به شاخص قیمت برای عامه جامعه ملموس­‌تر است با این حال به دلیل حذف تغییرات کیفیت در محاسبه شاخص قیمت به روش هدانیک؛ تغییرات قیمت در این روش بسیار دقیق­تر از تغییرات قیمت در روش متوسط قیمت است. در این گزارش در کنار شاخص قیمت، متوسط قیمت آپارتمان­‌های مسکونی شهر تهران نیز آورده شده است. پیشنهاد می‌­شود برای آگاهی از درصد تغییرات قیمت آپارتمان­‌های مسکونی، از شاخص قیمت و برای آگاهی از سطح قیمت­‌ها از میانگین قیمت استفاده شود.

شاخص قیمت (فروردین ١٤٠٠=١٠٠)

در شهریور ماه ١٤٠١ شاخص قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد١٥٩,٧ رسیده است که نسبت به ماه قبل (١٥٤.٧)، ٣.٣ درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم ماهانه

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه جاری، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در شهریور ماه ١٤٠١ تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ٣,٣ درصد بوده است. تورم ماهانه شهریور ماه در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (١.٨ درصد)، ١.٥ واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم نقطه به نقطه

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در شهریور ماه ١٤٠١ تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان­های مسکونی شهر تهران به عدد ٤٥,٧ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه این ماه در مقایسه با ماه قبل (٤٤.٠ درصد) ١.٧ واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم سالانه

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم سالانه شهریور ماه ١٤٠١ آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ٣٠,٣ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٢٨.٤ درصد)، ١.٩ واحد درصد افزایش داشته است.

متوسط قیمت آپارتمان­های مسکونی مناطق ٢٢گانه شهر تهران

در شهریور ماه ١٤٠١ متوسط وزنی [٢]و حسابی [٣]قیمت آپارتمان‌های مسکونی فروش رفته در مناطق ٢٢گانه شهر تهران به ٤٦١١١١ و ٤٣٩٨٣٤ هزار ریال رسیده است. در این ماه منطقه ١ با متوسط وزنی قیمت ٩١٠١٢٧ هزار ریال بیشترین و منطقه ١٨ با متوسط وزنی قیمت ٢٤١٧٠٥ هزار ریال کمترین قیمت را در بین مناطق ٢٢ گانه شهر تهران به خود اختصاص داده‌اند.

برای مشاهده جزئیات خبر به فایل پیوست + آپارتمان مسکونی آپارتمان مسکونی + مراجعه کنید.

١- آپارتمان‌های مسکونی شامل ساختما­ن­‌های ویلایی و کلنگی نمی­‌باشد.

[٢]میانگین وزنی: در سطح منطقه برابر مجموع ارزش املاک فروش رفته به مجموع مساحت املاک فروش رفته می‌باشد و در سطح کل شهر تهران از وزن منطقه­‌ای (جهت از بین بردن اثر حجم روش میانگین حسابی معاملات) به عنوان وزن استفاده شده است.

[٣]میانگین حسابی: در سطح منطقه میانگین حسابی یک متر مربع زیر بنای آپارتمان­های مسکونی محاسبه و در سطح کل شهر تهران از وزن منطقه­ای (جهت از بین بردن اثر حجم معاملات) استفاده شده است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.