انواع معاملات فضولی


تعریف معامله فضولی و فروش مال غیر در یک دقیقه

تفاوت انتقال مال غیر با معامله فضولی در چیست؟ ماهیت این دو از لحاظ حقوقی چه تفاوت هایی با یکدیگر دارد؟ با وکیل فروش مال غیر در تهران همراه باشید.

جرم انتقال مال غیر

کسی که مال متعلق به دیگری را با علم و اطلاع از اینکه متعلق به دیگری است، یعنی صاحب و مالک آن مال، شخص دیگری است، به غیر واگذار نماید یا بفروشد، کلاهبردار محسوب شده و مذتکب جرم انتقال مال غیر به دیگری شده است. ماهیت جرم فروش مال متعلق به دیگری، کیفری بوده و در فرض اثبات، یعنی ارائه ادله متقن در مقام اثبات دعوا، بر مرتکب، مجازات بار میگردد.

معامله فضولی چیست؟

معامله فضولی، ماهیتی مدنی داشته و بستر آن، حقوق مدنی کشور ایران است. در معامله فضولی، شخص فضول مال متعلق به دیگری را برای او مورد معامله قرار میدهد. بعنوان مثال برادری باغ متعلق به برادر کوچک تر خود را برای جلب منفعت برای او، به قینت خوبی به فروش میرساند. در اینصورت، معامله صورت گرفته غیرنافذ و نیازمند تنفیذ صاحب اصلی یعنی برادر کوچک تر میباشد. در این فرض هیچگونه جرمی بوجود نیامده لذا ماهیت امر کیفری نمیباشد و هیچ شخصی به مجازات محکوم نمیشود.

تفاوت انتقال مال غیر و معامله فضولی

وکیل انتقال مال غیر در تهران میگوید: در معامله فضولی، فضول فاقد سونیت است. فضول معامله را برای مالک و بنام مالک انجام میدهد. در جرم فروشم ال غیر، شخصی که مال را میفروشد خود را مالک معرفی میکند و دارای سونیت است. بهترین توصیه به شما عزیزان این است که از مشاوره حقوقی وکیل جرم فروش مال غیر در تهران بهره مند شده و اقدامات حقوقی و قانونی لازمه را بعد از صحبت با وکیل کیفری انجام دهید.

عناصری از قبیل سونیت و قصد مجرمانه و انجام معامله به نام خود و معرفی خود بعنوان مالک و صاحب مال، در جرم فروش مال غیر وجود دارد. درحالیکه در معامله فضولی، فضول معامله را به نام صاحب مال و با حسن نیت انجام میدهد.

معامله فضولی چیست؟بخش ششم بیان معاملات متعدد بر مال غیر و اعمال خیار مجلس در بیع فضولی - همراه با فایل صوتی

در پست قبل به بیان این موضوع پرداختیم که اگر برخی از ورثه قبول و برخی معامله را رد نمایند معامله نسبت به کسانی که قبول کرده‌اند صحیح و نسبت به کسانی که رد کرده‌اند باطل است.فوت اصیل مانع از اجازه نیست و عقد را منحل نمی‌سازد.. ماده ۲۵۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد «نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و نیز نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود».ماده 256 قانون مدنی درخصوص بیع فضولی و غیرفضولی در یک عقد واحد انواع معاملات فضولی بیان میدارد:« هر کسی مال خود را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند، معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر فضولی است.».

معامله فضولی چیست؟بخش ششم بیان معاملات متعدد بر مال غیر و اعمال خیار مجلس در بیع فضولی - همراه با فایل صوتی

این مقاله همراه با فایل صوتی منتشر شده است

بیع فضولی متعدد عرضی:

دراین گونه معاملات یا یک نفر مال غیر را به چند شخص می فروشد یا چند نفر مال غیر را به طور جداگانه به چند نفر می فروشند به دلیل این که این معاملات مستقل از هم هستند و هیچ ارتباطی با هم ندارند، اجازه ی یکی از بیع ها دلیل اجازه و رد سایر بیع ها نیست. پس سایر معاملات غیرنافذ باقی می مانند و کسی که در نتیجه تنفیذ یکی از معاملات مالک شده در مورد سایر معاملات تصمیم می گیرد. مثلاً حسن مال غیر را به حسام می فروشد. احسان همان مال را به محسن و حسین نیز همان مال را به ساسان به طور فضولی می فروشد. چنان چه مالک فروش مالش را از احسان به محسن اجازه دهد؛ محسن مالک می شود و لذا می تواند در مورد اجازه یا رد دو معامله ی دیگر تصمیم بگیرد.

معامله فضولی چیست؟بخش دوم اشخاص موجود در معامله فضولی و غیر نافذ بودن این معاملات - همراه با فایل صوتی

همانطور که در پست قبل به آن پرداخته شد ،مقصود از معامله ی فضولی ،معامله ایست که انواع معاملات فضولی در آن، شخصی بدون اینکه مالک مالی باشد یا از طرف صاحب آن مال ،وکالت یا نمایندگی داشته باشد، نسبت به آن مال اقدام حقوقی «از قبیل فروش ،رهن و . » انجام دهد.معامله فضولی ممکن است تملیکی یا عهدی باشد.ماده 247 قانون مدنی در این خصوص بیان داشته است که :معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله، صحیح و نافذ می‌شود.

معامله فضولی چیست؟بخش دوم اشخاص موجود در معامله فضولی و غیر نافذ بودن این معاملات - همراه با فایل صوتی

این مقاله همراه با فایل صوتی منتشر شده است

درمعامله فضولی ۳ شخص وجود دارد:

 1. مالک: کسی انواع معاملات فضولی که مالک اصلی و واقعی مال است و درواقع رضایت این شخص برای انجام معامله ضرورت دارد.
 2. فضول: کسی است که بدون نمایندگی و رضایت اصیل مالک اصلی اقدام به انجام معامله می نماید. (شخصی غیراز اصیل
 3. اصیل: طرف معامله با فضول

مبنای حقوقی معامله فضولی:

در این باره چند نظریه داده شده است:

۱.قانون مدنی ما به پیروی از فقه امامیه اراده را یک عنصر بسیط (ساده) ندانسته بلکه آنرا به ۲ عنصر قصد و رضا تقسیم نموده است بموجب این نظر آنچه که در معاملات باید منسوب به مالک شود رضای اوست وچنانچه قصد انشایی که ازجانب شخص دیگر اظهار شده به رضای مالک بپیوندد عقد صحیح و آثار حقوقی خود را به بار می آورد. به موجب این نظر معامله فضولی میان معامل فضولی و اصیل صورت می پذیرد ولی چون رضای مالک را به همراه ندارد معامله ناقص است و هر موقع این رضا به قصد معامل فضولی ضمیمه شود آن معامله ی ناقص به یک عقد کامل تبدیل می گردد ومالک و اصیل در برابر هم ملتزم می گردند

معامله فضولی چیست؟بخش دوم اشخاص موجود در معامله فضولی و غیر نافذ بودن انواع معاملات فضولی این معاملات - همراه با فایل صوتی

 1. نظر دیگر این است که در تمام مواردی که مالک نتیجه معامله فضولی را میپذیرد در واقع میپذیرد که معامل فضولی در معامله انجام شده نماینده او بوده است . مقنن با احترام به اراده ی او این معامله را پذیرفته وآثار عقد را متوجه مالک می گرداند.

به طور کلی معاملات به سه دسته تقسیم می شوند:

 1. معامله ی صحیح؛
 2. معامله ی باطل؛
 3. معامله ی غیرنافذ؛

معامله ی غیرنافذ به این معناست که در یکی از ارکان عقد یا معامله ای که قانون ذکر کرده است، نقص و خللی وجود دارد و به همین دلیل، هرچند که معامله کلا باطل نیست، ولی نمی تواند صحیح هم قلمداد شود. به عبارت دیگر، در معامله فضولی، هرگاه نقص و خلل موجود برطرف شود، معامله صحیح و کامل می شود. یکی از ارکانی که قانون برای صحت معامله ذکر کرده است، وجود رضایت مالک است. از آنجا که در معامله فضولی این رضایت وجود نداشته است و فضول، بدون اطلاع یا رضایت مالک اقدام به انجام معامله می کند، معامله ی مذکور غیرنافذ است و تنها درصورت اخذ رضایت متعاقب مالک، صحیح و کامل می شود. این رضایت متعاقب می تواند به صورت صریح یا ضمنی باشد. در اصطلاح حقوقی تنفیذ مالک را اجازه (و یا قبول) و عدم تنفیذ معامله را رد می گویند.

اجازه ی صریح به این شکل است که مالک به صراحت و به وسیله ی لفظ، معامله را اجازه می نماید. (درواقع معامله ی انجام شده توسط فضول با طرف مقابل را با همه ی شرایطی که دارد، قبول می کند.) اجازه ی ضمنی به این شکل است که مالک پس از آگاهی از معامله به صورت ضمنی، مانند اعطای وکالت به فضول، این اقدام وی را تجویز می کند.

معامله فضولی چیست ٬ معامله فضولی در قانون مدنی

معامله فضولی چیست؟بخش هفتم بیان مسئولیت طرفین عقد فضولی و ایادی بعدی طبق مواد قانونی - همراه با فایل صوتی

معامله فضولی چیست؟بخش هفتم بیان مسئولیت طرفین عقد فضولی و ایادی بعدی طبق مواد قانونی - همراه با فایل صوتی

معامله فضولی چیست؟بخش ششم بیان معاملات متعدد بر مال غیر و اعمال خیار مجلس در بیع فضولی - همراه با فایل صوتی

معامله فضولی چیست؟بخش ششم بیان معاملات متعدد بر مال غیر و اعمال خیار مجلس در بیع فضولی - همراه با فایل صوتی

معامله فضولی چیست؟بخش پنجم ادامه مبحث فوت مشتری قبل از اجازه یا رد مالک و زمان پیدایش آثار قانونی - همراه با فایل صوتی

معامله فضولی چیست؟بخش پنجم ادامه مبحث فوت مشتری قبل از اجازه یا رد مالک و زمان پیدایش آثار قانونی - همراه با فایل صوتی

معامله فضولی چیست؟بخش چهارم شرایط اجازه معامله فضولی وبیان فوت مالک قبل از اجازه یا رد - همراه با فایل صوتی

معامله فضولی چیست؟بخش چهارم شرایط اجازه معامله فضولی وبیان فوت مالک قبل از اجازه یا رد - همراه با فایل صوتی

معامله فضولی چیست؟بخش سوم چگونگی اجازه بیع فضولی طبق قانون و بررسی شرایط اجازه در بیع فضولی - همراه با فایل صوتی

معامله فضولی چیست؟بخش سوم چگونگی اجازه بیع فضولی طبق قانون و بررسی شرایط اجازه در بیع فضولی - همراه با فایل صوتی

انواع معاملات فضولی

به لحاظ حقوقی باید گفت که چنانچه فردی به جای شخصی دیگری معامله نماید و مال او را انتقال دهد، در حالی که به لحاظ قانونی (ولایت، وصایت و یا وکالت)، از وی اذن ندارد، معامله فضولی رخ داده است. در مفاهیم حقوقی، به فردی که این معامله را بدون داشتن اجازه از صاحب مال انجام می‌دهد فضول، طرف دیگر معامله را اصیل و شخص صاحب مال را غیر یا مالک می‌نمایند. انواع معامله فضولی عبارتند از:

 • تملیکی: بدان معناست که فضول مال شخص غیر را به اصیل انتقال می‌دهد تا اصیل مالک شود.
 • عهدی: در این حالت، فضول به جای غیر متعهد می‌شود که برای اصیل عملی را انجام دهد.

در یک تقسیم بندی دیگر و براساس نتیجه معامله و نوع رفتار مالک، معامله فضولی به سه نوع تقسیم می‌شود:

 • معامله صحیح: چنانچه مالک، رضایت خود را به معامله انجام شده میان فضول و اصیل اعلام کند، عقد صحیح رخ داده است.
 • معامله غیرنافذ: تا زمانی که مالک، اذن و رضایت خود را اعلام ننماید، معامله دارای نقص است و در حالتی بین صحیح و باطل قرار می‌گیرد. در واقع قرارداد غیر معتبر می‌باشد. براساس ماده ۲۵۲ قانون مدنی، لازم نیست که قبول یا رد معامله از سوی مالک فوری باشد.
 • معامله باطل: چنانچه مالک، رد معامله فضولی را به هر شکلی اعم از شفاهی و یا کتبی و یا با طرح دعوی در دادگاه اعلام نماید، معامله باطل شده و تمامی آثار آن از روز عقد قرارداد از بین می‌رود.

تنفیذ معامله

برای تنفیذ معامله فضولی، اجازه شخص مالک مورد نیاز است. به همین جهت شخص فضول یا اصیل می‌توانند برای تعیین تکلیف وضعیت معامله، این مورد را به صورت قانونی از وی مطالبه نمایند. برای انجام مورد بهتر است از روش زیر استفاده کنید:

 • ارسال اظهارنامه: قبل از طرح هرگونه دعوی حقوقی و یا کیفری بهتر است با ارسال اظهارنامه از مالک بخواهید که قرارداد منعقد شده را تنفیذ کند. این امر بهتر است از سوی فرد اصیل رخ دهد. حتی می‌توانید از مالک درخواست کنید که با پاسخ اظهارنامه رضایت یا عدم رضایت خود را به صورت کتبی اعلام نماید. هر چند که این موضوع ممکن است، برای شخص فضول عواقب داشته باشد. اما به هر حال، وضعیت معامله فضولی هر چه سریع‌تر مشخص شود، بهتر است.
 • طرح دعوی تنفیذ قرارداد: چنانچه مالک به اظهارنامه پاسخ نداد می‌توانید دعوی تنفیذ قرارداد را مطرح نمایید و با ابلاغ قانونی از دادگاه بخواهید که وی را برای تعیین تکلیف معامله فضولی به دادگاه احضار نماید. طبیعتا اصیل و مخصوصا شخص فضول باید رضایت مالک را در قرارداد جلب نماید. به خصوص در مواردی که عمل فضول مصداق فروش مال غیر بوده و مالک می‌تواند از جنبه کیفری نیز شکایت نماید. برای مشاوره حقوقی بیشتر در این زمینه با گروه وکلای آپادانا تماس بگیرید.

ابطال معامله فضولی

در برخی موارد، فرد مالک به هیچ عنوان حاضر به پذیرش معامله نیست. در این شرایط خود وی می‌تواند با طرح دعوی ابطال معامله فضولی، نسبت به ختم ماجرا اقدام نماید. عمل مالک در این زمینه آثار زیر را خواهد داشت:

 • با ابطال معامله فضولی، تمامی اثرات حقوقی آن از روی وقوع عقد از بین می‌رود. بنابراین با قطعی شدن حکم، چنانچه مال تسلیم شخص اصیل شده باشد، مالک می‌تواند نسبت به استرداد یا خلع ید آن اقدام نماید.
 • چنانچه مال تلف شده باشد، می‌تواند مطالبه خسارت نماید. همچنین اجرت المثل ایام تصرف نیز قابل مطالبه خواهد بود.
 • در برخی موارد، مالک می‌تواند از حیث کیفری نیز شکایت نماید. فروش مال غیر نام دعوی است که در این زمینه قابلیت طرح خواهد داشت.

همچنین، گاهی شرایطی رخ می‌دهد که به دلیل عدم تنفیذ معامله، فرد اصیل دچار خسارات شدیدی می‌گردد. در این حالت، اصیل نیز می‌تواند انواع معاملات فضولی با طرح دعوی ابطال معامله فضولی، خسارات خود را مطالبه نماید. این موضوع در ماده ۲۵۲ قانون مدنی ذکر شده است.

معامله فضولی و شرایط و آثار از جمله مباحث حقوقی است که برای درک و فهم دقیق‌تر آن بهتر است حتما از کارشناس خبره مشاوره حقوقی بگیرید. چرا که کوچک‌ترین اشتباهی در این زمینه با توجه به غیر معتبر بودن عقد غیر نافذ و یا ابطال آن می‌تواند خسارات جبران ناپذیری را به شما وارد سازد. گروه حقوقی آپادانا در خدمت شماست.

معامله فضولی چیست؟

معامله فضولی از جمله معاملاتی است که به ‌وسیله فردی غیر از مالک انجام خواهد شد. با پیشرفت روزافزون جامعه و تکنولوژی امروزه میزان طرفدار معاملات بالا رفته و اکثر افراد به این کار مشغول هستند. در واقع این معامله به این شکل است که یا مالک یا از آن آگاهی ندارد و یا به انجام آن رضایت نداده است. این نوع معامله، معامله انواع معاملات فضولی فضولی نام دارد که توانسته در مدت کمی توجه مردم بسیاری را به خود جلب کند.

شخصی که بدون اجازه و نمایندگی صاحب مال اقدام به انجام معامله‌ای کند، این فرد فضول نامیده خواهد شد که قصد دارد یک عمل حقوقی را انجام داده و مالی را از عوض کسی دیگر به فروش برساند.

با ما همراه باشید

معامله فضولی چیسن؟

معامله فضولی چیست و چند حالت دارد؟

معامله فضولی یکی از نوع معاملاتی است که در آن فردی بدون اینکه رضایت صاحب مال را بگیرد، اقدام به فروش مال او می‌کند. در واقع صاحب مال هیچ‌گونه خبری از معامله ندارد و این فرد بدون اطلاع صاحب مال این کار را انجام می‌دهد. ولی نکته‌ای که وجود دارد این است که یکی از شروط انجام معامله، رضایت صاحب مال می‌باشد. در صورتی ‌که صاحب مال رضایتی برای فروش مال خود نداشته باشد، معامله درست نبوده و انجام نخواهد شد.

در حقیقت باید بدانید تا زمانی که صاحب مال رضایت خود را برای فروش مال خود بیان نکرده باشد، این معامله قانونی نخواهد بود و انجام آن نیز فایده‌ای نخواهد داشت. در این حالت تکلیف خریدار در معامله فضولی نامعلوم خواهد بود. این معامله دارای انواعی است که هر یک دارای مبحث و ویژگی‌های جداگانه‌ای هستند. البته لازم به ذکر است که معمولاً افراد راحت‌طلب و سوءاستفاده‌ کننده به سمت آن جذب می‌شوند؛ چرا که انجام این کار در واقع انواع معاملات فضولی نوعی کلاهبرداری است و کار غلطی به شمار می‌رود.

معامله فضولی دارای 3 حالت است که عبارتند از: صحیح یا درست، غلط یا نادرست، غیرنافذ.

این نوع معامله به‌ هیچ ‌وجه صحیح نیست؛ زیرا این کار بدون اجازه صاحب مال انجام شده و او از تمامی ماجرا بی‌خبر بوده است. پس در حقیقت این کار نادرست یا غلط خواهد بود.

این معامله تنها در 2 صورت باطل خواهد بود:

 1. در صورتی ‌که مالک پس از آگاه شدن از معامله، موافق نبودن خود را بیان کند.
 2. در حالتی که وکالت وکیل بسته به هر دلیلی باطل شده باشد و پس از این اتفاق اقدام به انجام معامله کرده و آن را انجام دهد.

معامله نافذ نیز به این معناست که در این نوع معامله ایراد و نقصی وجود داشته باشد. در این صورت معامله انجام شده نه درست و نه باطل خواهد بود، بلکه نافذ می‌باشد. برای اینکه بتوانید این معامله را به شکل صحیحی درآورید، باید بتوانید مشکل و مسئله به وجود آمده را حل کنید که در این حالت سبب خواهید شد تا معامله غیر نافذ شود.

انواع معامله فضولی

معامله فضولی یکی از معامله‌های پرطرفداری است که دارای انواع گوناگونی می‌باشد. از انواع آن می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

معامله عهدی یکی از انواع معامله فضولی است که در آن شخص از طرف فردی دیگر تعهد می‌دهد که از عوض او معامله‌ای انجام دهد. به این حالت معامله فضولی عهدی گفته می‌شود.

تملیکی

معامله تملیکی نیز یکی دیگر از انواع‌ معامله است. در این نوع، شخص فضول بدون اینکه صاحب مال اطلاعی داشته باشد، مال او را به کسی دیگر می‌فروشد. به این نوع عمل، معامله فضولی تملیکی می‌گویند.

چه افرادی در این معامله نقش دارند؟

معامله فضولی، از جمله معاملاتی است که یکسری افراد در آن نقش مهمی دارند و باید بتوانند به وظایف خود به ‌درستی عمل کنند. باید بدانید که تکلیف خریدار در این معامله مشخص نخواهد بود و برای مشخص شدن آن باید مالک به فروش ملک خود رضایت دهد. حال زمان آن است که بدانید چه کسانی در انجام این معامله دخالت دارند. در ادامه به بررسی افراد دخیل درون معامله می‌پردازیم:

فرد فضول کسی است که قصد دارد مال کسی را بدون اجازه و آگاهی او به فروش برساند. شخص فضول می‌خواهد بدون اینکه به صاحب مال اطلاع دهد یا حتی رضایت او را بگیرد، مال آن را بفروشد. باید بدانید که انجام این کار به‌ هیچ ‌وجه کار درستی نیست و حتی اگر شما بتوانید بفروشید هم در آینده‌ای نه‌ چندان دور دردسر و مشکلاتی گریبان‌گیرتان خواهد شد؛ افراد به این کار، کلاهبرداری می‌گویند.

مالک کسی است که مالی دارد و سایر افراد قصد دارند بدون اطلاع و رضایت او، اموالش را به فروش برسانند. در این صورت اگر مالک از معامله خبر نداشته باشد یا رضایتی برای انجام آن ندهد، معامله صحیح نخواهد بود. رضایت مالک برای انجام معامله یک امر ضروری و مهم است.

نکته: مسئله مهمی که در مورد مالک وجود دارد، این است انواع معاملات فضولی انواع معاملات فضولی که اگر مالک از فروش مال خود اطلاع داشته و رضایتی برای فروش آن اعلام کرده باشد، معامله صحیح خواهد بود. در غیر این صورت این معامله درست و قانونی نیست و باطل خواهد شد.

فرد اصیل کسی است که معامله‌ای با فرد فضول داشته و در واقع مالی را بدون اطلاع از شخصی دروغی خریده است.

معامله فضولی از نظر تحلیل اراده به چند دسته تقسیم بندی شده است؟

این معامله از نظر تحلیل اراده به 2 دسته تقسیم‌بندی شده که هریک در جای خود مسئله بسیار مهمی هستند. این 2 دسته عبارتند از:

 • شخص فضول این معامله را با نام و حساب مالک انجام دهد
 • شخص فضول این معامله را با نام و حساب خود انجام دهد

در هر حال در صورت داشتن هرگونه مشکل یا سؤالی، می‌توانید از وکیل حقوقی و وکیل خانواده مشورت گرفته و سؤالات و مشکلات خود را به ‌راحتی برطرف کنید.

صحبت نکردن مالک زمان انجام معامله

در صورتی ‌که فرد مالک در زمان انجام معامله آنجا باشد و همه چیز را ببیند ولی هیچ صحبتی نکند، این کار او به معنی رضایت و قبول کردن نیست. بلکه افراد باید قادر باشند تا پس از عقد قرارداد رضایت مالک را بگیرند. در غیر این صورت اگر پس از انجام معامله، مالک رضایت ندهد معامله انجام شده هیچ خواهد بود و روال منتفی را طی می‌کند. لازم به ذکر است مالک پس از رد معامله دیگر اجازه ندارد که دوباره معامله را قبول کرده و انجام دهد، این معامله دیگر به‌هیچ ‌وجه انجام نخواهد شد.

نکته: اجازه و رضایت مالک به معنی قبول معامله و تمامی قواعد انواع معاملات فضولی آن و رد یا عدم رضایت مالک به معنای رد و منتفی نمودن معامله به‌صورت کلی است.

نکاتی مهم در مورد انجام معامله

نکاتی مهم در مورد انجام معامله قبل از گرفتن رضایت و پس از گرفتن رضایت

باید بدانید معامله‌ای که قبل از گرفتن اجازه مالک انجام شود درست نخواهد بود و در این صورت تکلیف خریدار در معامله فضولی نامعلوم خواهد ماند. در واقع اگر این معامله قبل از اطلاع مالک انجام شده باشد، رد یا باطل نخواهد شد. بلکه این عقد قرارداد غیر نافذ خواهد بود.

معامله‌ای که پس از گرفتن رضایت و اجازه مالک انجام شده باشد، هیچ مشکلی در پی نخواهد داشت و در واقع این معامله درست و صحیح است. اجازه مالک هم با لفظ یعنی صحبت و هم با فعل امکان‌پذیر است.

شروط لازم برای اجازه مالک

برای اینکه معامله درست پیش برود، لازم است تا رضایت مالک جلب شود. برای اینکه اجازه انجام آن را داشته باشید و معامله هم به شکل صحیحی پیش رود، باید شروط لازم را به ‌خاطر بسپارید و بر اساس آن‌ها عمل کنید. 2 شرط برای اجازه مالک نیاز است که حتی اگر این شرایط درست نباشند هم معامله نادرست خواهد شد. در ادامه به بررسی شروط لازم برای اجازه مالک می‌پردازیم:

 1. فرد مالک باید در زمان اهلیت یا همان سالم بودن مغز و ذهنش این رضایت را داده باشد. اگر فرد فضول رضایت برای فروش ملک را در انواع معاملات فضولی زمان‌هایی همانند صغیر، مجنون و سفیه از مالک گرفته باشد، این رضایت هیچ اثری روی معامله شما نخواهد داشت و معامله انجام نخواهد شد.
 2. اجازه مالک در حالتی قادر است که تکمیل ‌کننده معامله باشد که مسبوق به رد نباشد، یعنی در واقع اگر مالک یک‌بار معامله را رد کند دیگر برای بار دوم اجازه قبول کردن آن را نخواهد داشت و معامله به ‌صورت کامل لغو و کنسل خواهد شد.

معامله فضولی چه حکمی دارد؟

حال زمان آن است که بسته به مطالب بالا، بدانیم که معامله فضولی چه حکمی دارد؟ برای اینکه بفهمید این معامله چه حکمی دارد و به چه شکلی است به ادامه مطالب توجه کنید. در حالتی که فردی با نیت و قصد قبلی اقدام به معامله کند، مرتکب جرم شده است. جرم انتقال مال غیر یا در واقع همان معامله نسبت به مال غیر شده و مجازات شده است. مجازات معامله فضولی در صورتی که با نیت و سوء قصدی انجام شده باشد، این است که فرد مجرم تحت عنوان فروش یا منتقل کردن مال غیر، به 1 الی 7 سال حبس محکوم خواهد شد و همچنین موظف است تا مطابق با مال جریمه نقدی به مالک بپردازد.

نکته پایانی: البته احتمال دارد که فرد فضول با قصد و نیت بدی مال فردی را نفروخته باشد و در حالی ‌که قصد او خیرخواهی صاحب مال باشد ولی به ‌هرحال باید بدانید که انجام این کار درست نیست و در صورتی که با قصد و هدف نادرست و بدی انجام شده باشد، معامله باطل شده و فرد مجرم شناخته خواهد شد.

سخن پایانی

معامله فضولی به معنای انجام یک معامله بدون آگاهی مالک مال توسط شخص دیگری است. در این معامله یا مالک از انجام معامله اطلاعی ندارد یا رضایتی برای انجام آن نداده است. در این صورت این فرد قصد خواهد داشت که اقدام به معامله از عوض مالک نماید. انجام این کار بسیار کار نادرستی است و هیچ سود و فایده‌ای که نخواهد داشت، بلکه سبب بروز دردسر و مشکلاتی نیز خواهد شد.

در صورت بروز هرگونه مشکل یا پرسشی در مورد این نوع معامله و حتی اثبات معامله فضولی، می‌توانید از گروه حقوقی پرشیا در دفتر وکالت شمال تهران کمک گرفته و با مشورت از وکلای حقوقی و خانواده برای سؤالات خود پاسخی مناسب پیدا انواع معاملات فضولی کنید. همچنین قادر خواهید بود تا با تماس گرفتن با شماره‌ تلفن‌های 26852793-021 / 091222714725 از مشاوره تلفنی برخوردار شوید.

امیدواریم از مطالب بیان شده لذت برده باشی و توانسته باشیم تا اطلاعات مفیدی در اختیارتان قرار دهیم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.