راه و چاه در بورس


راه و چاه در بورس

بازار سرمایه در پاییز امسال به دلایل مختلف از جمله کاهش نرخ ارز، اگرچه روندی مطلوب نداشت و به نوعی شاهد زمستان زودهنگام در این بازار بودیم، اما با شروع چهارمین فصل سال، شواهد نشان می دهد یخ بورس در حال آب شدن است و در دو هفته ابتدایی دی ماه شاهد بهبود وضعیت معاملات بوده ایم. در ۵ روز کاری هفته‌ای که گذشت ارزش کل معاملات بورس تهران به بیش از ۳۷۰۵ میلیارد تومان افزایش یافت که رشد ۹ درصدی را نسبت به هفته قبل ثبت کرده است. افزایش قیمت نفت و سایر کامودیتی ها، اخبار مثبت مبنی بر معافیت شرکت‌ها از افزایش سرمایه، عبور از مقاومت‌های تکنیکالی به خصوص در نمادهای بانکی و خودرویی و همچنین کاهش ابهامات در بازار از محرک هایی است که بر اساس پیش بینی کارشناسان هفته ای خوب برای بورس رقم خواهد زد. بورس تهران در یکسال گذشته بعد از سکه، ارز و مسکن بیشترین بازدهی را داشته و از ابتدای امسال رشد 67 درصدی داشته و همچنان با فاصله ای قابل توجه نسبت به سودهای بانکی همراه بوده است.

در طی هفته گذشته در حالی شاهد افزایش ارزش و حجم معاملات در بازار اول سهام بودیم و سهامداران برای خرید سهام دست به نقد در صف ایستاده بودند که کاهش ارزش معاملات در بازار دوم و عدم استقبال فعالان از بازار‌های بدهی، مشتقه و صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله مشهود بود.
در بازار مشتقه نیز ارزش معاملات با کاهش همراه بود، اوضاع، اما در صندوق‌های سرمایه گذاری اندکی بهتر بود و گرچه شاهد کاهش ۱۵ درصدی ارزش معاملات و حجم معاملات بودیم، ولی نسبت به بازار بدهی وضعیت بهتر بود.

رشد ۴۳ درصدی نسبت به هفته نخست دی ماه
حجم کل معاملات نیز ۱۶ میلیون و ۲۲ هزار سهم و اوراق مالی قابل معامله بوده که رشد ۴۳ درصدی نسبت به هفته نخست دی ماه داشته و از ابتدای سال تا پایان چهارشنبه بیش از ۴۰۰ میلیون و ۱۰۱ هزار سهم در بورس تهران معامله شده و تعداد معاملات نیز با رشد ۳۰ درصدی ۸۳۵ هزار و ۵۱۴ نوبت گزارش شده است.
در بازار اول سهام ارزش معاملات در دومین هفته دی ماه به بیش از ۲۶۰۸ میلیارد تومان رسیده که نسبت به هفته قبل افزایش ۴۲ درصدی را نشان می‌دهد، این رقم از ابتدای سال تاکنون بیش از ۷۰ هزار و ۱۰۸ راه و چاه در بورس میلیارد تومان بوده است.
حجم معاملات نیز در این بازار ۱۲ میلیون و ۵۱۲ هزار سهم بوده که رشد ۵۴ درصدی را نسبت به هفته قبل ثبت کرده و از ابتدای سال نیز ۲۷۴ میلیون و ۸۹۱ هزار سهم در بازار اول بورس تهران معامله شده است. تعداد دفعات نیز افزایش ۳۱ درصدی داشته و رقم ۵۵۵ هزار و ۶۵۳ نوبت معاملاتی در بازار اول درهفته دوم دی ماه رقم خورده و از ابتدای سال نی ۱۳ میلیون و ۳۴۶ هزار و ۸۱۲ بار معامله گران در بازار اول بورس تهران داد و ستد کرده اند. در بازار دوم بورس تهران، اما ارزش معاملات با کاهش ۷ درصدی مواجه شده و بر این اساس ۸۶۵ میلیارد تومانارزش معاملات این بازار بوده، حجم معاملات، اما با رشد ۱۶ درصدی ۲ میلیون و ۶۶۶ هزار سهم و اوراق مالی بوده که در ۲۷۵ هزار و ۳۹۵ نوبت معاملاتی رقم خورده و بر این اساس رشد ۳۱ درصدی تعداد معاملات در هفته دوم دی ماه مشهود بوده و حجم معاملات بازار دوم نیز از ابتدای سال ۱۱۸ میلیون و ۱۷۶ هزار سهم طی ۱۰ میلیون و ۳۶۷ هزار و ۶۸ نوبت معاملاتی بوده است.
در بازار بدهی، اما اوضاع مساعد نبود و افت ۸۴ درصدی ارزش معاملات و ۸۳ درصدی حجم معاملات و ۱۱ درصد کاهش دفعات معاملات نشان از کساد بودن این بازار داشت. بر این اساس ارزش معاملات از ۴۵۰۳ میلیارد ریال به ۷۴۲ میلیارد ریال رسیده است.
در بازار مشتقه نیز ارزش معاملات با کاهش ۵۵ درصدی همراه بود، اوضاع، اما در صندوق‌های سرمایه گذاری اندکی بهتر بود و گرچه شاهد کاهش ۱۵ درصدی ارزش معاملات و حجم معاملات بودیم، ولی نسبت به بازار بدهی وضعیت بهتر بود.
شاخص کل بورس تهران هفته گذشته با رشد ۲ هزار و ۴۵۵ واحدی معادل ۲ درصد در کانال ۱۶۰ هزار و ۸۹۹ واحدی قرار گرفت، عملکرد نماگر اصلی بورس تهران از ابتدای سال تاکنون با رشد بیش از ۶۴ هزار و ۶۰۹ واحدی همراه بوده راه و چاه در بورس که معادل ۶۷ درصد رشد شاخص بوده است.
شاخص بازار اول با رشد ۲۱۵۱ واحدی در ارتفاع ۱۱۸ هزار و ۶۹۵ واحدی قرار گرفت و با جهش ۵۰ هزار و ۵۷۰ واحدی از ابتدای سال تاکنون ۷۴ درصد رشد داشته است.
شاخص بازار دوم قرار گرفتن در کانال ۳۱۹ هزار و ۷۶۳ واحدی که ۳ هزار و ۲۴۱ واحد معادل یک درصد رشد را ثبت کرده و بر این اساس عملکرد این شاخص از ابتدای سال با ۱۱۳ هزار و ۲۷۶ واحد معادل ۵۵ درصد رشد همراه بوده است.
شاخص قیمت نیز در پایان معاملات دومین هفته دی ماه با رشد ۷۱۴ واحدی معادل ۲ درصد در ارتفاع ۴۶ هزار و ۷۷۳ واحدی قرار گرفت که در مقایسه با ابتدای سال نیز با رشد ۱۶ هزار و ۲۳۹ واحدی معادل ۵۳ درصد مواجه شده است.

افزایش حدود 65 هزار واحدی شاخص از ابتدای امسال
از ابتدای امسال تاکنون، در مدت ۱۸۹ روز معاملاتی تعداد ۴۰۰میلیارد و ۱۰۱میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۱۲۲۸هزار و ۲۴۱میلیارد ریال در ۲۳میلیون و ۹۴۷هزار و ۴۴۰دفعه در بورس اوراق بهادار، مورد معامله قرار گرفته است.
همچنین بررسی معاملات بازار سهام به تفکیک بازار نشان می دهد در این مدت، ۲۶۴میلیارد و ۸۹۱میلیون سهم به ارزش ۷۰۱هزار و ۸۱میلیارد ریال در ۱۳میلیون و ۳۴۶هزار و ۸۱۲نوبت در بازار اول؛ ۱۱۸میلیارد و ۱۷۶میلیون سهم به ارزش ۳۷۹هزار و ۵۳۸میلیارد ریال در ۱۰میلیون و ۳۶۷هزار و ۶۸نوبت در بازار دوم؛ ۱۰۵میلیون سهم به ارزش ۱۰۳هزار و ۵۸۵میلیارد ریال در ۲۹هزار و ۳۱۸نوبت در بازار بدهی؛ ۲میلیارد و ۶۷۴میلیون سهم به ارزش ۱۴۶میلیارد ریال در ۴ هزار و ۱۹۴نوبت در بازار مشتقه و ۴میلیارد و ۲۵۶میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش ۴۳هزار و ۸۹۲میلیارد ریال در ۲۰۰هزار و ۴۸نوبت، مورد معامله قرار گرفته است. همچنین شاخص کل نیز که معاملات امسال بورس را از ارتفاع ۹۶هزار و ۲۹۰واحد آغاز کرده است، تاکنون با ۶۴هزار و ۶۰۹واحد افزایش معادل ۶۷درصد رشد را به ثبت رسانده و به ارتفاع ۱۶۰هزار و ۸۹۹واحد رسیده است. شاخص بازار اول نیز در این مدت، با ۵۰هزار و ۵۷۰واحد رشد و شاخص بازار دوم، با ۱۱۳هزار و ۲۷۶واحد افزایش مواجه شده‌اند.

انسداد ۳۳ راه و چاه در بورس حلقه چاه غیرمجاز طی هفته گذشته در تهران بزرگ

انسداد ۳۳ حلقه چاه غیرمجاز طی هفته گذشته در تهران بزرگ

به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، "علیرضا نیکنام" با اعلام مطلب فوق افزود: با تلاش کارشناسان حقوقی و با همکاری گروه گشت و بازرسی و اخذ دستور قضایی طی هفته گذشته ۳۳ حلقه چاه غیرمجاز در تهران و پردیس در مجموع به عمق ۱۲۰۱ متر و با دبی ۳۳ لیتر برثانیه مسدود شد.
وی همچنین با بیان اینکه این تعداد چاه‌ها در جهت اجرای طرح احیا و تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی و صیانت از منابع آبی مسدود شده راه و چاه در بورس است، افزود: با انجام این عملیات از خروج ۶۵۳ هزار و ۴۰۰ متر مکعب آب در سفره‌های زیرزمینی این امور جلوگیری خواهد شد.
همچنین به‌منظور جلوگیری از بهره‌برداری‌های غیرقانونی از منابع آب‌های زیرزمینی، با تلاش اکیپ گشت و بازرسی آب‌های زیرزمینی امور در بخش آب‌های زیرزمینی یک مورد جلوگیری از اضافه برداشت (جمع‌آوری منصوبات غیرمجاز از چاه مجاز) با حجم آب صرفه‌جویی شده ۴۱ هزار و ۲۹۱ متر مکعب و با دبی ۱.۵۴ لیتر بر ثانیه در محدوده عملکرد این امور انجام شده است.
مدیر امور منابع آب تهران بزرگ تصریح کرد: ضمناً طی این مدت در بخش آب‌های زیرزمینی هفت مورد کنترل بهره‌برداری و با پیگیری‌های واحد بازرسی و نظارت نسبت به نصب هفت دستگاه کنتور حجمی هوشمند روی چاه‌های پروانه دار اقدام شد.
نیکنام با تاکید راه و چاه در بورس بر ارتباط خوب و همکاری تنگاتنگ دستگاه قضایی برای برخورد با متخلفان و متجاوزان به منابع آب سطحی و زیرزمینی گفت: برداشت‌های بی رویه آب سبب افت سطح آب‌های زیرزمینی شده است و کاهش سطح آب‌های زیرزمینی خطرات و عواقب جبران ناپذیری از جمله ایجاد فروچاله، فرونشست زمین، شور شدن آب، کاهش کیفیت آب را در پی دارد که با توجه به اهمیت موضوع، این امور از هیچ کوششی در جهت صیانت از منابع آب دریغ نمی‌کند.

راه و چاه در بورس

شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم

شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم

شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم

ساخت مدرسه در مناطق محروم

ساخت مدرسه در مناطق محروم

تکمیل و راه اندازی واحدهای بخار

تکمیل و راه اندازی واحدهای بخار

روند پیشرفت واحد سوم بخار

روند پیشرفت واحد سوم بخار

مقابله و پیشگیری با بیماری کرونا

مقابله و پیشگیری راه و چاه در بورس با بیماری کرونا

بازدید های دوره ای

بازیافت و تصفیه پساب نیروگاه

بازیافت و تصفیه پساب نیروگاه

اورهال یا تعمیرات اساسی

نصب باسکول اختصاصی نیروگاه

انتقال آب از چاه اختصاصی به نیروگاه

نصب کولر های تبخیری (مدیا)

اجرای اصلاحیه IGV+

معرفی دپارتمان ها

در این بخش شما میتوانید به صورت کلی با دپارتمان های شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم آشنا شوید.

بخش بخار نیروگاه

بخش بخار نیروگاه

در نیروگاه های گازی ، هوا پس از تراکم و اختلاط با سوخت طی راه و چاه در بورس فرایند احتراق به گاز داغ تبدیل می شود. این گاز داغ پس از عبور از توربین گاز و تبدیل بخشی از انرژی آن به برق ، در اتمسفر تخلیه می شود. این توربین ها عملا از ۱۰۰% انرژی موجود در سوخت ، ۳۳.۳% را به انرژی برق تبدیل می کنند و لذا ۶۶.۷% آن از دودکش خارج شده و تلف می شود.

بخش گاز نیروگاه

بخش گاز نیروگاه

بخش گازی نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم شامل ۶ توربین مدل V۹۴.۲ هر یک به ظرفیت اسمی ۱۵۹ مگاوات می باشد. عملیات اجرایی احداث بخش گاز نیروگاه جهرم در سال ۱۳۸۴ آغاز گردید. واحد اول درتاریخ ۱۳۸۶/۰۴/۱۴ به شبکه سراسری برق کشور متصل ، و ۵ واحد دیگر نیز به ترتیب در کمتر از ۱۴ ماه تا تاریخ ۱۳۸۷/۰۸/۱۳ راه اندازی شدند.

معرفی شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم

نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم با ظرفیت اسمی ۱۴۴۰ مگاوات در کیلومتر ۲۷ جاده جهرم به شیراز، در زمینی به مساحت ۱۰۰ هکتار واقع شده است. این نیروگاه شامل ۶ واحد گازی V۹۴-۲ هریک به ظرفیت ۱۵۹ مگاوات ، که در حال حاضر همه آنها در حال بهره برداری بوده و سه واحد بخار هریک به ظرفیت ۱۶۰ مگاوات که واحد اول بخار در فروردین ۹۷ و واحد دوم بخار در اردیبهشت ۹۸ به شبکه سراسری برق کشور متصل و در حال بهره برداری است، می باشد. همچنین بنا بر برنامه زمان بندی ، پیش بینی میشود واحد سوم بخار تا پایان سال ۹۸ تکمیل و قبل از پیک مصرف سال ۹۹ مورد بهره برداری و تولید تجاری برق قرار گیرد.

علت العلل زنجیره تورم و گرانی کسری بودجه است

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دومینو سقوط اقتصاد کشور از طرح تحول در نظام سلامت در دولت یازدهم آغاز شده و امروز به ده‌ها طرح تسری با فشار اجتماعی اقشار مختلف حقوق بگیر از دولت رسیده است؛ در حالی که هزاران کارگر و جوان بیکار هیچ مدافعی ندارند و هیچ منبع مالی برای حل مشکلات آنان پیش بینی نمی‌شود.

به گزارش بیداربورس، مالک شریعتی نیاسر در طی نامه ای به رئیس جمهور با اشاره به ضرورت کنترل کسری بودجه سنواتی کشور تاکید کرده است که یکی از راهها اجرای نظام پلکانی - کاهشی در افزایش سالانه حقوق و دستمزد کارمندان دولت در بودجه های سنواتی بوده و راه دیگر مقابله واقعی با حقوق های نجومی و دریافت‌های متعدد و بی حساب برخی افراد از بیت المال و تحمیل هزینه‌های گزاف و فاقد کارشناسی به بودجه عمومی کشور می باشد.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

حضور محترم حجت راه و چاه در بورس الاسلام و المسلمین جناب آقای رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم

رهبر انقلاب در آغاز بکار مجلس یازدهم خطاب به ما نمایندگان فرمودند:

«گاهی اوقات جوی بوجود می آید که انسان را می‌کشاند به یک طرفی، نه نگاه کنید ببینید تکلیف چیست. چه چیزی برای مردم مفید است ولو بر خلاف جو حاکم هم باشد اشکالی ندارد، آن را دنبال کنید. اسیر جو نشوید و به تعبیر معروف جو زده نشوید!»

ایشان در ادامه فرمودند:

«مساله مهار تورم مساله جدا کلیدی است؛ علل زنجیره تورم و گرانی را شناسایی کنید و بروید سراغ این علل…»

جناب آقای رئیس جمهور!

امروز علت العلل این زنجیره تورم و گرانی و ام الخبائث در اقتصاد کلان کشور، کسری بودجه جدی و خطرناکی است که روز به روز این زنجیره نامبارک را محکم می‌کند و به تعبیر دیگر مانند گلوله برفی در حال حرکت و تبدیل به یک بهمن غیرقابل کنترل و در حال آوار شدن بر سر همه ما است:

۱. همه چیز از طرح تحول در نظام سلامت در دولت یازدهم آغاز شد. این طرح با بودجه سرسام آور شکست خورد، اما میراث شومی که از خود به جا گذاشت افزایش هنگفت در دریافتی پزشکان متخصص بود؛ بدون آنکه چیز زیادی عاید مردم شود و عملا فاصله طبقاتی را افزایش داد.

۲. متعاقب آن، پزشکان عمومی تقاضای افزایش حقوق و پرکردن فاصله دریافتی خود را با پزشکان متخصص مطرح کردند که سازمان برنامه و بودجه وقت، بصورت غیرقانونی و بدون اخذ مجوز از سوی مجلس و خودسرانه مبالغی را تحت عناوین من در آوردی پرداخت کرد.

۳. سپس راه و چاه در بورس اعضای هیات علمی غیربالینی دانشگاههای علوم پزشکی احساس خسارت کردند و درخواست افزایش حقوق دادند و دولت روحانی هم در لایحه بودجه ۱۴۰۰ بعضا تا ۳۰۰% بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی را افزایش داد که حذف و یا تعدیل جدی آن در مجلس میسر نشد.

۴. در ادامه، اعضای هیات علمی وزارت علوم درخواست همسان سازی با اعضای هیات علمی غیربالینی پزشکی را مطرح کردند و در بودجه ۱۴۰۰ طی رفت و برگشت لایحه به دولت و پس از کش و قوس فراوان، در لایحه اصلاحی گنجانده و علیرغم مخالفت برخی دلسوزان تصویب شد.

۵. پس از آن سیل درخواست تسری گروه های متعدد حقوق بگیر دولت به این موضوع به راه افتاد و بعید است تا ویران کردن هرچه سر راه دارد از حرکت باز ایستد:

• کارمندان غیر هیات علمی وزارت علوم

• کارکنان سازمان زندان ها

• قضات و کارمندان زحمتکش دستگاه قضایی

• معلمان و فرهنگیان عزیز

• کارکنان اداری و ستاد وزارت آموزش و پرورش

• کارکنان جهاد کشاورزی

و ده ها طرح تسری با فشار اجتماعی اقشار مختلف همچون دومینویی غیرقابل مهار در نوبت اعلام وصول و بررسی است و البته بنده و تعداد معدودی از همکاران با هیچ یک از اینها موافق نبوده ایم چراکه جمهوری اسلامی ایران را "جمهوری کارمندان" نمی دانیم و می بینیم که هزاران کارگر و جوان بیکار هیچ مدافعی ندارند و هیچ منبع مالی برای حل مشکلات آنان پیش بینی نمی‌شود.

جناب آقای رئیسی!

این دومینوی سقوط اقتصاد ایران است نه طرح نجات اقتصاد ایران که شعار ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در انتخابات اسفند ۹۸ بود و دولت سیزدهم نیز در ادامه همین راه بر سرکار آمده است.

دومینوی سقوط اقتصاد است؛ چون همه موارد مذکور، بدون پیش بینی منابع مالی مشخص پیگیری می شود و ظاهرش استفاده مکرر از منابع بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ است که یک چاه خشکیده را می ماند که برای مردم آب ندارد اما فریاد و نزاع بر سر این چاه برای برخی نان دارد. در حالیکه باید سر غربت و تنهایی در این چاه فرو برد و به حال و روز اقتصاد کشور گریست.

ما با فاصله طبقاتی وحشتناک در جامعه مخالفیم و بر ارتقای توان مالی طبقات ضعیف تر جامعه تاکید داریم تا شاخص عدالت بهبود یابد. به همین علت اصلاح نظام حقوق و دستمزد را در بودجه۱۴۰۰ دنبال کردیم، سقف حقوق و مزایا را از ۲۱ به ۱۵ برابر کاهش دادیم و به همین دلیل سقف افزایش حقوق را ۲.۵ میلیون تومان قرار دادیم تا حقوقهای کمتر از ده میلیون تومان، افزایش بیشتری داشته باشند و همچنین پله های مالیاتی جدید برای حقوقهای بالا وضع کردیم.

ما به دنبال تساوی حقوق دریافتی اقشار مختلف نیستیم و تاثیر تفاوت افراد در تخصص، مهارت، تجربه، سختی کار و مسوولیت را در عادلانه شدن حقوق و مزایا قبول داریم. اما عامل ششم نیز واقعیت دارد؛ فاصله طبقاتی زیاد، ضریب جینی بالا و احساس عدم عدالت در مردم واقعی است.

راه حل چیست؟

قطعا راه حل، اتخاذ تصمیمات شتابزده و بدون پشتوانه کارشناسی نیست. همسان سازی هیات علمی بالای ده هزار میلیارد تومان و لایحه رتبه بندی معلمان بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان بار مالی دارد و سایر طرحهای تسری نیز کمتر و بیشتر و اثر همه اینها بر تورم، گرانی و تضعیف اقتصاد و پول ملی غیرقابل جبران و انکار است. تا کی می توان اوراق مالی فروخت؟ تا کی می توان ساختمان و زمین فروخت؟ تا کی می توان پول پرقدرت تورم زا تولید کرد و زنجیر کسری بودجه را بر گلوی اقتصاد کشور محکم تر نمود و فشرد؟ آیا نزدیک نیست روزی که مجبور شویم جزیره و بندر و روستا و کوه و . اجاره دهیم و بفروشیم؟

حل معضل کسری بودجه همزمان با کاهش فاصله طبقاتی و ارتقای شاخص عدالت، نیازمند عزم ملی و همکاری مشترک دستگاه‌های مختلف کشور بویژه دولت و مجلس است. یکی از راهها اجرای نظام پلکانی - کاهشی در افزایش سالانه حقوق و دستمزد کارمندان دولت در بودجه های سنواتی است و راه دیگر مقابله واقعی با حقوقهای نجومی و دریافت‌های متعدد و بی حساب برخی افراد از بیت المال و تحمیل هزینه های گزاف و فاقد کارشناسی به بودجه عمومی کشور است.

جناب آقای رئیس جمهور!

بهتر است دولت محترم همراه مجلس - که مشترکا با سهم‌های مختلف از نگاه مردم پاسخگوی این تبعات اقتصادی خواهند بود - شجاعانه وارد میدان شوند؛ چنین لوایحی به دولت بازگردانده شوند و با لحاظ منابع واقعی به مجلس بازگردد و یا در قانون برنامه هفتم و بودجه های سنواتی همزمان با پیش بینی احکام انضباطی و شفافیت زا، به تدریج فاصله طبقاتی نیز در پرداخت ها کاهش یابد و تمام طرحهای تسری بدون پشتوانه مالی نیز چه در دولت و چه در مجلس متوقف شود.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

مالک شریعتی نیاسر
نماینده مردم شریف تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس»

فرمانده عملیات چاه رگ سفید منصوب شد

فرمانده عملیات چاه رگ سفید منصوب شد

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی حفاری ایران در حکمی مهران مکوندی را به عنوان فرمانده عملیات مهار آتش چاه ۱۴۷ رگ سفید در این شرکت منصوب کرد.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از شانا، در متن حکم سپهر سپهری خطاب به مهران مکوندی آمده است:

«جناب آقای مکوندی با امعان نظر به اهمیت راهبری عملیات تخصصی کنترل و مهار فوران چاه و با توجه به سابقه و تخصص جنابعالی به موجب این حکم به عنوان فرمانده کنترل و مهار فوران چاه ۱۴۷ رگ سفید در شرکت ملی حفاری ایران منصوب می‌شوید.»

در این حکم تاکید شده است: همه امور مرتبط با کنترل و مهار فوران، تحت نظارت و هماهنگی کامل مسعود حیدری (نماینده معرفی شده توسط شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و فرمانده میدان) صورت پذیرد.

مدیرعامل و رئیس ستاد راهبری مهار و کنترل فوران چاه ۱۴۷ رگ سفید شرکت ملی حفاری در این حکم همکاری و مشارکت با شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب به منظور کنترل و مهار فوران چاه و ایمن سازی پس از آن به روش‌های متداول و نوین را از جمله وظایف فرمانده عملیات عنوان کرده است.

تشکیل گروه‌های کاری و تعیین مسئولیت‌های مربوطه، برنامه‌ریزی و تشکیل جلسه‌های روزانه کمیته مقابله با شرایط اضطراری، همکاری و مشارکت با شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در تدوین استراتژی مهار چاه ، ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت انجام عملیات مهار فوران و پاکسازی محوطه چاه با رعایت کلیه نکات ایمنی از دیگر وظایف فرمانده عملیات مهار و کنترل فوران چاه ۱۴۷ رگ سفید است.

آماده سازی، جابجایی، برپایی و چیدمان مناسب مخازن سیال کشتن چاه و پمپ‌های پرفشار، همکاری و مشارکت با شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در آماده سازی و بکارگیری تجهیزات تخصصی مورد نیاز مهار فوران و آماده سازی، جابجایی، برپایی و راه‌اندازی دستگاه‌های حفاری مورد نیاز جهت حفر چاه‌های امدادی از دیگر وظایفی است که در این حکم بر آن تاکید شده است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.