بزرگان بازار چه خریدند؟


چه ریسک‌هایی در سرمایه‌گذاری ارزشی ممکن است وجود داشته باشد

بازار

بازار ( بخش اول ) 1 ) واژه 2 ) شهر و بازار در دوره اسلامی بازار بزرگ شهری جایگاه بازار در شهر اسلامی 3 ) مهمترین خصوصیات بازارهای م ، قیصریه ، بدستان ) ؛ میدان ؛ دالان ؛ چهارسو
پیوستگی میان اجزای مختلف بازار با قدمتهای متفاوت
جدا بودن محل کار ( بازار ) از محل سکونت
تجمع پیشه وران مختلف در راسته ها
بخشبندی بازار و اصول اساسی آن
مهمترین گونه های بازار از لحاظ شکل و کارکرد: بازار خطی ؛ بازار چندمحوری ؛ بازار مرکزی با خانهای پیرامونی ؛ بازار صلیبی ؛ بازار محله ؛ بازار بیرون شهری ؛ بازار صحرایی ؛ بازار زیارتی ؛ بازار صنایع دستی
4 ) کلیاتی در معماری و مصالح ساختمانی بازار
5 ) نظام درونی بازار
اصناف بازار
تشکیلات صنفی
بازارهای صنفی
احتساب و نظارت
بازار، در حدیث و فقه
6 ) بازارهای شهری قبل از اسلام و در دورة اسلامی
دورة جاهلیت و صدر اسلام ( عکاظ ؛ مربد )
دورة اسلامی ( قلمرو مرکزی ؛ مناطق پیرامونی )
7 ) نقش بازار شهری در زندگی اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی
و دینی
اشارات و سوابق تاریخی
ــ در ایران دو قرن اخیر:
مجلس وکلای تجار ( 1301 )
قیام تنباکو ( 1309 )
انقلاب مشروطیت ( 1324 - 1329 )
نهضت ضدجمهوری ( 1302 )
نهضت ملی شدن صنعت نفت ( 1329 - 1332 )
قیام 15 خرداد 1342
انقلاب اسلامی ( 1356 - 1357 )
8 ) پیشینه و خاستگاه بازار بزرگ شهری
یافته های باستانشناسی ، داده ها، و شواهد کهن تاریخی
پیدایش راسته های خرده فروشی
پیدایش سراهای سرپوشیده برای کالاهای گرانبها
پیدایش خانها برای تجارتهای عمده و خارجی
9 ) بازارهای موقت
بازارهای روستایی در ایران و افغانستان
بازارهای موسمی در جهان اسلام
10 ) بازار در ایران
بازارهای روستایی
بازارهای شهری
بازارهای ایران : اراک ؛ اصفهان ؛ تبریز؛ تهران ؛ رضا ( مشهد ) ؛ قزوین ؛ قیصریة لار؛ کاشان ؛ کرمان ؛ وکیل ( شیراز ) ؛ یزد
1 ) واژه . بازار، در فارسی میانه وازار r ¦ za ¦ wa ] w'c'l ؛ در بزرگان بازار چه خریدند؟ فارسی میانه مانوی w'c'r [ با ترکیبهایی چون وازارگ ( بازاری ) ، وازارگان ( بازرگان ) ، وازارگانیه ( بازرگانی ) ، وازاربَدْ ( رییس بازار، ملک التجّار رجوع کنید به کتیبة سه زبانة شاپور اول در کعبة زردشت ، س 35؛ ماریک ، ص 330، 331؛ باک ، ص 265؛ ژینیو، ص 35 ) ؛ و نیز رَسْتَگ ـ یـ ـ وازار r ¦ za ¦ rastag - i - wa ( راسته یا رستة بازار رجوع کنید به دینکرد مَدَن ، ص بزرگان بازار چه خریدند؟ بزرگان بازار چه خریدند؟ 757 ) . در پارتی واژار r ¦ a § z ¦ wa ( درخت آسوریگ ، ص 76 ـ 77، س ، 104؛ ژینیو، ص 66 ) ، در پازند r ¦ za ¦ va ؛ در ارمنی ar § vac و از آن akan ar § vac ( بازرگان رجوع کنید به هوبشمان ، 1895، ص 242 ) ؛ در سغدی مانوی rn § n/w'c § w'c با گونه های مختلف در گویشهای محلی ایران ( رجوع کنید به هُرن و هوبشمان ، ج 1، ص 219 ) . این واژه احتمالاً از صورت مفروض ایرانی باستان rana - ¦ a § - c ¦ vaha * گرفته شده ، که ترکیبی است از " g ¦ waha ¦ - vaha * در فارسی میانه " «بها» در فارسی دری ، از مادة wah - ، از ریشة هند و اروپایی wes - * ( خریدن ) ، بازمانده در صورتهای : vasnؤ - هندی باستان ؛ nos ¦ o یونانی ؛ num ¦ num/ue ¦ ve لاتینی ( بسنجید با vendre و vend در زبانهای فرانسه و انگلیسی ) و جزء دوم آن rana - ¦ a § c ( بارتولومه ، ستون 581 ) از ریشة " ar - § c " پسوند r ¦ - za در فارسی میانه و ـ زار در فارسی دری ؛ مجموعاً به معنی جایگاه دادوستد ( هنینگ ، ذیل w'c'rg'n ؛ گرشویچ ، ذیل شماره های 356، 392، 399، 1028، 1220؛ بِیْلی ، ذیل "bahoysana" ؛ بنونیست ، ص 125 و 126؛ باک ، ص 265، 266؛ هُرن و هوبشمان ، ص 219، 302، 558 ) .
نظریه ها و پیشنهادهای دیگر دربارة پیشینة این واژه ، مانند نسبت آن با § aris § abic فارسی باستان ( کتیبة بیستون ، س 64 ) ، نظر دارمِسْتِتِر ( ج 2، ص 129 - 131 ) و دیگران که بارتولومه ، هُرن و هوبشمان آن را نپذیرفته اند و آبایف ( ش 1، ص 3 - 7 ) آن را مردود شناخته است ؛ و نیز با واژة «با» به معنی آش و خوراک پخته ، و نیز با فعل «باز آوردن » بکلی بی پایه است . این واژة ایرانی ، از راه بازرگانی ، از یک سو به عربی ، ترکی عثمانی ، و زبانهای اروپایی ، و از سوی دیگر به زبان سرزمینهای هند و سیلان راه یافته است ( بریتانیکا، ذیل "bazzar" ) . گفته اند که اشتهار جهانی بازارهای قسطنطنیه ( استانبول ) در اشاعة این واژه میان زبانهای اروپایی سهمی داشته است ( رجوع کنید به بلوخ و وارتبورک ، ذیل "bazar" ) . این واژه در عربی به صورت بازار؛ در ترکی به صورتهای بازار/ پازار؛ در فرانسه bazar و چند گونة دیگر؛ در اسپانیایی و پرتغالی bazar ؛ در ایتالیایی bazzar ( مایرلوپکه ، ذیل همین واژه ) ؛ در انگلیسی از طریق ایتالیایی bazaar و چندین گونة دیگر؛ در زبان آلمانی basar ؛ در زبان روسی bazar ؛ در زبانهای صربی و مجاری از 447/1055 vؤsؤr, pؤzؤr ( r ¦ ىa ¦ va رجوع کنید به سکوک ) ؛ در هندی r ¦ za ¦ ba و در لحن عامیانة آن بَزار/ بَژار r ¦ a § r/baz ¦ baza ( " فرهنگ اردو، هندی و انگلیسی " ) ؛ ترنر، ( " فرهنگ نپالی - انگلیسی " ) ؛ در زبان مالایایی pazar ( بریتانیکا، همانجا ) دیده می شود.
از آنجا که نخستین شواهد این واژه در زبانهای اروپای شرقی از قرن پنجم / یازدهم و در زبان فرانسه از 836/1432، یعنی قبل از زبان پرتغالی 951/1544 دیده شده است ، ( " گنجینة زبان فرانسه " ، ذیل "bazar" ) ، این تصور که پرتغالیها اولین بار این واژه را از هند به اروپا برده باشند بی پایه است . این شواهد نشان می دهد که بازار ایرانی با ویژگیهای خود زبانزد جهانیان بوده و واژة ایرانی بازار به بسیاری از زبانهای جهان درآمده است . امّا در کشورهای اسلامیِ عرب زبان تقریباً همه جا واژة عربی سوق و مصغّر آن سُوَیقه ( بازارچه ) به کار برده می شود. این واژه که در نام کویها، روستاها، بزرگان بازار چه خریدند؟ بزرگان بازار چه خریدند؟ و دیگر مکانهای جغرافیایی بوفور به کار رفته است به ع . . .

معنی بازار در زبان لری بختیاری
با. باید. با
زار. زار زدن. داد زدن.
فریاد زدن. جهت خبر دار شدن رهگذران از جنس فروشی خود در مغازه و خرید آن توسط رهگذران . با زار زدن

جمله لری بختیاری
خوی چیات بفروش ره
وازار زنی.
اگر می خواهی
چیزهایت*اجناس*به فروش
برود باید زار بزنی*فریاد زدن*

وازار. باید زار، باید فریاد. باید داد
زار. فریادی که نوعی درخواست از مردم است .
بیاید و بخرید. نوعی خواهش
وا::باید

بازار=باز آر
یعنی= باز بیار. . .
بازار، شخص است نه مکان!
به کسی که دائم پول یا کالا و یا خدمت می آورد و عرضه می کند، بازار گفته می شود.
به کسی که پول می آورد، بازار خریدار؛
و به کسی که کالا یا خدمت عرضه می کند، بازار فروشنده گفته می شود.

با این معنی، کلماتی همچون بازاریابی اصالت معنایی پیدا می کنند.
بازاریابی یعنی= مشتری یابی
هومن کشاورز

بازار : به معنی کار و بار و رفتار و شیوه ی زندگانی
بدید، از بدو نیک ، بازارِ اوی ؛
به یزدان پناهید در کار ِ اوی.
نامه ی باستان ، ج ۳ ، داستان سیاوش ، دکتر کزازی ۱۳۸۴، ص ۱۹۰.
در جای دیگر می نویسد : ( ( بازار در پهلوی در ریخت واچار wāčār بکار می رفته است . ستاگ واژه ، " با " یا "وا " ، ریختی از " بها " در پهلوی وهاگ wahāg دانسته شده است و معنی بنیادین آن بهازار = جای بها . بازار دربیت زیر به کنایه ی ایما از رونق و رواج و روایی به کار رفته است .
( ( چو تهمورث آگه شد از کارشان
برآشفت و بشکست بازارشان. ) )
( همان ص 257. )
در مورد معنی بازار در بیت زیر می نویسد : ( ( بازار در بیت زیر به معنی نیرنگ و فریب ِ نغز و نهان به کار رفته است که نیرنگباز و فریفتار را در چشم فریفته می آراید و راستکار و بی رنگ و ریو جلوه می دهد .
( ( چو ضحاک بشنید گفتار اوی
نهانی ندانست بازار اوی ) ) بزرگان بازار چه خریدند؟
( همان ، جلد اول ، ص 281. )

بازار رقابتی ( اصطلاح بازاریابی و فروش ) : به بازاری اطلاق می شود که در آن تعداد بسیاری خریدار و فروشنده به طور مستقل مشغول داد و ستد باشند؛ بنابراین هیچ عضو بازار نمی تواند به تنهایی تأثیری بر بازار داشته باشد.

بازار فروش ( اصطلاح بازاریابی و فروش ) : هنگامه که به هر دلیلی کالا در بازار کم می شود و مشتریان برای خرید به بازار وجود می آورند بدون تأمل و تفکر هر نوع کالایی با هر کیفیتی را می خرند اصطلاحاً به وضعیت بازار، بازار فروش می گویند.

بازار ( Market ) :[اصطلاح بازارکسب و کار] محلی که خریداران و فروشندگان اقلامی را که ارزش دارند مبادله می کنند. فضایی است فیزیکی که خریداران و فروشندگان برای بهترین قیمت چانه زنی می کنند که یکی از مفاهیم اساسی تجارت است . فقدان یک بازار فیزیکی برای یک سری از کالاها معمولاً یکی از منابع اساسی ناکارآمدی اقتصادی است. در این بازار تقاضا برای محصول یا خدمت مورد نظر معمولاً از طریق طرح هایی با مدت زمان مشخص و معلوم سنجیده می شود.

گمان میرودبازار به معنای مصطلح آن که محل دادوستدباشدرا باید با توجه به بارمفهومی آن معناکرد لذا معنی آن بیشتربه این میخورد که محلی که می باید اجناس درآن به صورت باز و درمعرض دید بودن آورده شود ( باز= بدن پوشش آر= بیاور ) و یا اینکه چنانچه جنس فروخته شده به هرعلتی مورد توجه خریدارقرارنگرفت، میتواند آن را بازگرداند ( باز= برگرداندن آر= بیاور )

یر ساده ای دارد که چنین است
باها زار
متن زیر را بخوانیم :

Aynı HAvr k�kten Latince venum ( satış ) , vendere ( satmak ) > İngilizce venal ( parayla alınıp satılan ) , vendor ( satıcı ) .
همانطور که میبینید این واژه را به زبان هند و اروپایی متصل کردند!

واژه ی باها در ترکی همان باغا در نام باغادیر - باهادیر است. 🔴

باها - باغا از بن باغماق ( بوغماق ) به معنی بستن است ( باغلی ) که از تفسیر چفت و بست شده است ( باغلاییجی - بند کننده )
واژه ی باغام در ترکی به معنی پشتیبان از این ریشه است همچنین باغانا به معنی ستون از این ریشه است از تفسیر پابند شده و محکم معانی مثبت گرفته است یا از تفسیر باغیشلاماق بخشندگی و مهربانی این معانی را گرفته است.

در لاتین vendere به معنی فروختن وجود دارد که واژه ی ناخالص با بن باغ است که ممکن است از بها فعل فروش مشتق شده یا اینکه از تفسیر دیگر بند کردن ( مثل تفسیر فارسی فرو - فروختن ) چنین فعلی ایجاد شده است.

واژه ی value در انگلیسی به معنی قیمت از این ریشه است.

واژه ی بالا در فارسی و بالا - bala در ترکی به معنی عزیز هم از همین بن هستند
بالا - bala : ارزشمند - عزیز
واژه بلند هم از این واژه درست شده است.

تفسیر دوم واژه ی بازار♦️
از فعل بوزدورماق ترکی به معنی معامله کردن است ( باسدیرماق - فروختن )
بوز زار که در انگلیسی به صورت buzzar نوشته میشود.
bozzar : محل معامله

دیگه واقعا تهوع آوره هرچیزی رو به زبان ترکی یا همون مغولی ربط میدین ترکی امروز خیلی کلمات فارسی واردش شده و این توهم رو بهتون وارد کرده لابد همش ترکی بوده انقدر خودتون رو با جعلیات منفورتر از این نکنید

بازار از دو تکواژ کهن پارسی می باشد: ( بار ) و پسوند ( زار )
تکواژ ( بار ) که نیاز به ویچارش ( توضیح ) ندارد. پسوند ( زار ) پسوند کهن پارسی ( همچون مرغزار ) است که یک پسوند مکانی است و هنگامی به کار می رود که در آن مکان با فراوانی وانبوهی از آن چیزی که در تکواژ یا واژۀ پیشینِ زار بکار رفته، روبه رو باشیم ( برای پژوهش در این باره می توانید پسوندها را جستجو کنید ) : همانند ( چمن زار ) که به چم و معنای جایی است که چمن به فراوانی دیده می شود. ( گلزار ) جایی است که به فراوانی گل و ) جود دارد. ( کوهزار ) جایی است که کوههای بسیاری وجود دارد.
پس بازار ( بارزار:سِتُرده شدن آوای ( ر ) به دلیل نزدیکی به آوای ( ز ) ) :به معنای جایی است که بارهای بسیار وجود دارد.
این کاربر ( ع ) گویا نمی دانند در گذشته فروشگاه نبوده که بخواهند کرکره را ببندند، بلکه فروشنده بارهایی داشته که دادوستد می کرده و یا در معرض فروش می گذاشته است، چجوری رویت می شود value را به بازار و بازار را به بالا پیوند دهی؟؟این فلسفه بافی های شما پانمغولچِگان بسیار خنده دار است. به گمانم اگر این کاربر ادامه می داد، همۀ نوواژگان در دانش اقتصاد و رمزارزها را به توهمات خود پیوند می داد.

رواج گاه. [ رَ ] ( اِ مرکب ) بازارگاه. ( ناظم الاطباء ) . جای روایی. ( ناظم الاطباء ) ( از اشتینگاس ) .

بازار ، بازارگان ( بزرگان ) . . . کلمات تورکی هستند. بازار از فعل بزه ماق و زینت دادن است. اگر از وسایل دیگران استفاده می کنید. لااقل اعتراف کنید. تا کارتان دزدی محسوب نشود. وگرنه تهوع و استفراغ هم عربی است. و با استفراغ و تهوع کارتان موجه نمی شود.

باشیم اوسته یرین وار . یا تپه م اوسته یرین وار. . . . تپه نام دیگر باش ( سر ) است. . . تپه لی باغ نام محله ایی در تبریز ( باغی که تپه ( زایده ایی مثل سر، که گرد است. دارد ) تپه یک کلمه ی تورکی است. چون حروف گچپژ در عربی و لهجه هایش نیست. و حروف گچپژ مخصوص زبان تورکی است. کلاه زنان را نیز گفته اند و آن چیزی باشد محرابی که زنان از گلابتون و مروارید دوزند و از طلا و جواهر نیز سازند و بر پیشانی نصب کنند. ( برهان ) ( از ناظم الاطباء ) . و کله و کلاه را که از ماهوت یا شال پشمینه باشد نیز تپه ٔ کلاه گویند بجهت برآمدگی . ( انجمن آرا ) ( آنندراج ) . || جای مدور که از خاک کودو نرم کنند برای کاشتن گلها. ( یادداشت بخط مرحوم دهخدا ) . || مجازاً چیزی برآمده را گویند چون : یک تپه ریش داشتن ، تپه تپه پلیدی . پلیدی بسیار کودشده . گردشده و فراهم شده . || مزید مؤخر امکنه : آل تپه ، الباس تپه ، امام تقی تپه ، ایلغارتپه ، باج تپه ، بنفشه تپه ، ترنگ تپه ، تقرتپه ، تیکان تپه ، دوشان تپه ، دیم تپه ، سالیان تپه ، سنگ تپه ، شالی تپه ، شغال تپه ، شهرستان تپه ، قراتپه ، قراوای تپه ، قلی تپه ، گل تپه ، گمش تپه ، گندل تپه ، مرادتپه ، یارم تپه . || مزید مقدم امکنه . رجوع به تپه . . . شود.

عوذری ( ببخشید اوزرا ) مطمئنی تهوع و استفراغ ترکی نیست و عربیه؟ شاید عمدا ع غ بکار رفته که ترکا را گمراه کنه که فکر کنن عربیه.
یه کم که به تخیلت فشار بیاری می فهمی که تهوع در اصل تاهاوو بوده که توی ترکی دل آشوب معنی میده و استفراغ هم ایستیفراماق هست که از ریشه فعل سیتیفراخ گرفته شده یعنی گند زدن جوری که حال همه رو بد کنه.
هر کلمه ای که آخرش اغ یا اق باشه ترکیه مث استفراغ فراغ ارفاق رفیق رفاقت طلاق عروس ( آروس ) داماد بلاغ ( نهج البلاغه هم ترکیه ) تبلیغ بلوغ طلوع غروب عذری ( اوزرا ) سوقرا کوبرا اسقر اکبر و و و
کلا هر کلمه ای که اول و آخرش هر چیزی باشه حتما ترکی هستش. . .
قدر خودتو بدون و مواظب خودت باش

واژه بازار از پارسی میانه وازار ( wāzār ) ، از پارسی باستانی واچار ( vāčar ) سرچشمه می گیرد. درست زمانی که مغولها اصلا نمیدانستن زبان چیست وگر میدانستند که دنیا را به خاک و خون نمی کشیدن و حاصلین تجاوز وحشی و بیسواد خود را به ارث نمی گذاشتن.
#تپه یا تُنب واژه ای فارسی به معنی ارتفاعی نه بس بلند از زمین، تل، تپه، توده، نجد و ربوه است. در پارسی دری و در برخی گویشهای محلی به کار رفته است. ازجمله گویش تنگستانی و لارستانی به ویژه در گویش کوخِردی و شهرستان بستک هرمزگان به کار می رود. . .
واژهٔ فارسیِ تپه شکلی دیگر از واژه های قدیمی تر پارسیِ تبره و تبرک است. زبان های ترک تبار نیز این واژه را از فارسی وام گرفته اند.
تپه واژه ای فارسی برگرفته از پایه است، به کوه های کوچک کنار کوه، 《 کوهپایه یا تپه》 می گویند.
و یکی از هزاران واژه ی فارسی است ، که به ترکی راه یافته.

گوزرا به خانه بیا و عر عر نکن، از شما دوستان پوزش میخواهم که افسار این را نمیبندم و همه جا میرود بزرگان بازار چه خریدند؟ و عر عر میکند

هر واژه ای که اخرش یکی از حروف - اب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی - داشته باشه حتما طورکیه، اصلا همه واژه های دنیا طورکیه، ساکنان مریخ طورکی حرف می زنن، خدا هم طورکه، نصف مردم دنیا طورکن، اون نصف دیگه هم دلشون میخواست طورک باشن ولی از بدشانسی نشدن

در زبان کوردی
بازار معنی نداره اما واچار چرا
وا=آنجا
چار=برآورده کردن، درمان کردن، بینیاز ی، چاره کردن و. . . .
بازار تعریب شده واچار هستش وا به با ، چار به زار عوض شده
مثل کلمه مسمار که از پزمار کوردی گرفته شده به معنی پسر مار
ودهها کلمه دیگه که وارد زبان عربی شده
و صدها کلمه ایی که ما از آنها گرفتیم

آشنایی با مفهوم سرمایه گذاری ارزشی در بورس

روش‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری در بورس وجود دارد که سرمایه‌گذاران از آن‌ها استفاده می‌کنند. افراد بر اساس روحیات، شرایط زندگی، ریسک‌پذیری و میزان سرمایه‌ای که در اختیار دارند، از این روش‌ها استفاده می‌کنند. یکی از این روش‌ها که بلندمدت هم می‌باشد، سرمایه‌گذاری ارزشی نام دارد که وارن بافت (سرمایه‌گذار آمریکایی) از آن استفاده می‌کرده است. سرمایه‌گذاران ارزشی بر روی سهامی سرمایه‌گذاری می‌کنند که معتقدند ارزش بازار آن‌ها دست کم گرفته شده و جای رشد زیادی دارد. به نظر این افراد، بازار نسبت به اخبار خوب و بد بیش از حد واکنش نشان می‌دهد. در نتیجه منجر به نوسان قیمت سهام می‌شود که با اصول بنیادی بلندمدت شرکت همخوانی ندارد. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ به بررسی مفهوم سرمایه گذاری ارزشی در بورس و مزایا و معایب استفاده از آن خواهیم پرداخت.

سرمایه گذاری ارزشی در بورس چیست؟

سرمایه گذاری ارزشی در بورس چیست

سرمایه گذاری ارزشی در بازار بورس

سرمایه گذاری ارزشی در بورس از مهم‌ترین روش‌های سرمایه‌گذاری است که ملاک خرید در آن، ارزش جنس یا سهم می‌باشد. سرمایه‌گذارانی که از این استراتژی پیروی می‌کنند، تنها سهام یا اجناسی را خریداری می‌کنند که نسبت به ارزش واقعی خود دارای قیمت پایین‌تری هستند. عقیده دارند که ارزان خریدن همیشه بهتر از گران فروختن است؛ یعنی سود خود را هنگام خرید می‌برند نه هنگام فروش. آن‌ها از این طریق سهم‌هایی را انتخاب می‌کنند که نسبت قیمت به ارزش دفتری یا نسبت قیمت به سود هر سهم آن‌ها کمتر از میانگین باشد. یا این‌که به سراغ سهم‌هایی می‌روند که سود نقدی بیشتری پرداخت می‌کنند.

انواع نگرش در میان سرمایه‌گذاران ارزشی

در بحث سرمایه گذاری ارزشی در بورس در میان سرمایه‌گذاران نگرش‌های متفاوتی وجود دارد. برخی از سرمایه‌گذاران ارزشی صرفاً به دارایی‌ها و درآمدهای شرکت‌ها نگاه می‌کنند، بدون آنکه برای رشد آینده ارزشی قائل شوند. اما سرمایه‌گذاران دیگری هم هستند که استراتژی‌های خود را کاملاً بر اساس تخمین رشد آینده و جریان‌های نقدی در پیش خواهند گرفت. برخلاف روش‌ها و رویکردهای متفاوتی که در میان سرمایه گذاران ارزشی وجود دارد، همه آن‌ها به طور مشترک باور دارند که باید چیزی را بخرند که به نظرشان بسیار ارزان‌تر از ارزش واقعی‌اش باشد. اغلب این افراد رویکرد بلندمدت و محافظه‌کارانه دارند و برخلاف دیگر سرمایه‌گذاران، هرگز احساسی عمل نمی‌کنند. همچنین، اغلب آن‌ها در پی یافتن راهی برای غلبه بر بازار هستند. استراتژی آن‌ها، یکی از روش‌های اثبات‌شده‌ای است که توسط بزرگان بازار سرمایه همچون وارن بافت، بنیامین گراهام، دیوید داد، کریستوفر براون، چارلی مانگر و ست کالرمان به‌کار گرفته‌ شده است.

مزایای سرمایه گذاری ارزشی در بورس

مزیتهای سرمایه گذاری ارزشی در بازار بورس

یکی از مزایایی که برای سرمایه گذاری ارزشی در بورس می‌توان ذکر کرد، سود بالای این نوع سرمایه‌گذاری است. در حالی‌که نقدشوندگی آن کمتر از دیگر روش‌های سرمایه‌گذاری است. ریسک پایین این نوع سرمایه‌گذاری، موجب شده تا افراد زیادی از آن استقبال کنند. مزیت دیگر سرمایه‌گذاری ارزشی ، عدم نیاز به تخصص آنچنانی برای فروش می‌باشد. ازآنجایی‌که ارزش جنس یا سهام خریداری ‌شده بالاتر است، احتمالاً مشتری دغدغه‌ی زیادی برای خرید نخواهد داشت. بسیار دیده شده که در معامله‌های ارزشی، لحظاتی پس از امضا قرارداد، مشتری جدیدی پیدا شده که ارزش کالا را درک کرده و پول بیشتر برای آن پرداخت کرده است.

معایب سرمایه گذاری ارزشی در بورس

یکی از معایبی که برای سرمایه گذاری ارزشی در بورس وجود دارد، تعیین دقیق ارزش ذاتی سهم توسط سرمایه‌گذاران است. ممکن است دو تحلیل‌گر با در اختیار داشتن اطلاعات یکسان از یک شرکت، ارزش ذاتی متفاوتی را برای آن تخمین زنند. برای همین مفهوم کلیدی دیگری به نام میزان حاشیه‌ی ایمنی سرمایه‌گذاری در رابطه با سرمایه‌گذاری ارزشی مطرح می‌گردد. جهت در امان ماندن از خطاهای مربوط به تخمین ارزش ذاتی، سرمایه‌گذاران ارزشی اغلب سهم‌هایی را خریداری می‌کنند که قیمت بازار آن‌ها با اختلاف زیادی پایین‌تر از ارزش ذاتی‌ آن‌ها باشد.

در بازار سهام، با ارزش‌گذاری شرکت‌ها و تحلیل بنیادی، می‌توان سهامی با ارزش واقعی بالاتر را پیدا کرد. درواقع آن‌ها را ارزان‌تر خریداری کرد؛ اما نکته‌ی مهم این است که شاید هزینه برآورد ارزش یک سهم، کم نباشد. به منظور حل این مشکل معمولاً سرمایه‌گذاران حاشیه‌ی ارزشی برای هر بازار یا سهمی تعیین می‌کنند و آن‌ها را با قیمتی پایین‌تر از حاشیه خریداری می‌کنند تا ریسک‌های احتمالی را پوشش دهند. در نهایت شاید مهم‌ترین عیب سرمایه گذاری ارزشی در بورس را بتوان تاثیر جو روانی جامعه دانست که ممکن است زمان زیادی برای تغییر این جو لازم باشد. ممکن است سرمایه‌گذار مدت طولانی منتظر فروش بماند و طمع کند؛ بنابراین این نوع سرمایه‌گذاری معمولاً برای سرمایه‌گذاران با دیدگاه بلندمدت توصیه می‌شود.

ریسک‌هایی که در سرمایه‌گذاری ارزشی وجود دارد

ریسک‌هایی که در سرمایه‌گذاری ارزشی وجود دارد

چه ریسک‌هایی در سرمایه‌گذاری ارزشی ممکن است وجود داشته باشد

درست است که سرمایه گذاری ارزشی در بورس اگر به ‌درستی انجام شود، یک روش کم ریسک به‌حساب می‌آید، اما این روش همیشه هم بدون ضرر نیست. بنابراین احتمال از دست دادن سرمایه در آن وجود خواهد داشت. در ادامه به برخی از ریسک‌های کلیدی که در این روش وجود دارد، اشاره خواهیم کرد.

  • عدم متنوع‌سازی
  • فروش در زمان نادرست
  • گوش دادن به احساسات خود
  • نادیده انگاشتن سود و یا زیان شدید
  • غفلت از معایب تحلیل نسبت‌های مالی
  • سرمایه گذاری بیش ‌از حد بر روی یک سهم
  • مقایسه نکردن شرکت‌ها با شرکت‌های مشابه
  • قرار دادن محاسبات بر روی اعداد و ارقام اشتباه

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ راجع به مفهوم سرمایه‌گذاری ارزشی در بورس و مزایا و معایب استفاده از آن پرداختیم. گفتیم که بزرگانی همچون وارن بافت از این روش سرمایه‌گذاری استفاده می‌کردند و سهمی را به قصد نگهداری آن به طور نامحدود خریداری می‌کنند. او می‌گفت: «من با این فرض سهام را می‌خرم که فردای خرید من بازار بسته و تا ۵ سال دیگر هم باز نشود». ممکن است شما هم سهام خود را وقتی بفروشید که بازنشسته شده‌اید و یا نیاز به خرید چیز بزرگی دارید. در این صورت، نگهداری سهام یک شرکت در حال رشد با دید بلندمدت در اغلب مواقع یک استراتژی خوب برای برد به شمار خواهد آمد. چراغ ، به عنوان نسل جدیدی از پلتفرم‌های آموزش و کاریابی در تلاش است تا بیان و ارائه‌ی نکات و دوره های آموزش بورس به شما برای سرمایه‌گذاری و کسب سود در این بازار پرتلاطم کمک کند.

آمدن نایب قاضی در میان بازار و خریدن صندوق | شرح و تفسیر

آمدن نایب قاضی در میان بازار و خریدن صندوق

آمدن نایب قاضی در میان بازار و خریدن صندوق | شرح و تفسیر

شاعر : مولانا جلال الدین محمد بلخی

کتاب : مثنوی معنوی

قالب شعر : مثنوی

آدرس شعر : مثنوی معنوی مولوی دفتر ششم ابیات 4520 تا 4537

نام حکایت : حکایت مفتون شدن قاضی بر زن جوحی و در صندوق ماندن قاضی

بخش : 3 از 5 ( آمدن نایب قاضی در میان بازار و خریدن صندوق )

مثنوی معنوی مولوی

خلاصه حکایت مفتون شدن قاضی بر زن جوحی و در صندوق ماندن قاضی

جوحی از شدّت فقر و فاقه زنِ زیبا و ملیح خود را وامی دارد که مردی هوسباز را به بهانۀ کام به دام افکند . زن نزد قاضی می رود و تصنّعاََ از شویِ ناسازگار خود (جوحی) گِله می آغازد . قاضی که از حُسن و جمال و دَلالِ زن ، عنان اختیار از کف هشته بود بدو می گوید : خانم ، محکمه شلوغ و پُر غوغاست و من در این ازدحام نمی توانم به شکایت تو رسیدگی کنم . بهتر است در فلان ساعت به منزلم بیایی تا با فراغت کامل به سخنانت گوش دهم و برای مشکلّت راه حلّی بیابم . امّا زن که غرّار و گُربُز بود بدو می گوید : جناب قاضی هیچ جایی بهتر …

متن کامل ” حکایت مفتون شدن قاضی بر زن جوحی و در صندوق ماندن قاضی “ را در مرکز تخصصی شعر و عرفان مطالعه نمایید.

متن کامل ابیات آمدن نایب قاضی در میان بازار و خریدن صندوق

ابیات 4520 الی 4537

4520) نایب آمد ، گفت : صندوقت به چند / گفت : نهصد بیشتر زَر می دهند

4521) من نمی آیم فروتر از هزار / گر خریداری ، گشا کیسه ، بیآر

4522) گفت : شرمی دار ای کوتَه نَمَد / قیمتِ صندوق ، خود پیدا بُوَد

4523) گفت : بی رُویت ، شِری خود فاسدی ست / بیعِ ما زیرِ گلیم ، این راست نیست

4524) بر گشایم ، گر نمی ارزد ، مَخَر / تا نباشد بر تو حَیفی ای پدر

4525) گفت ای ستّار بر مگشای راز / سر بِبَسته می خرم ، با من بساز

4526) سَتر کُن تا بر تو ستّاری کنند / تا نبینی ایمنی ، بر کس مَخَند

4527) بس درین صندوق چون تو مانده اند / خویش را اندر بلا بنشانده اند

4528) آنچه بر تو خواهِ آن باشد پسند / بر دگر کس آن کن ، از رنج و گزند

4529) زآنکه بر مِرصاد ، حق و اندر کمین / می دهد پاداش پیش از یومِ دین

4530) آن عظیمُ العرش ، عرشِ او محیط / تختِ دادش بر همۀ جان ها بسیط

4531) گوشۀ عرشش به تو پیوسته است / هین مَجُنبان جز به دین و داد دست

4532) تو مراقب باش بر احوالِ خویش / نوش بین در داد و ، بعد از ظلم ، نیش

4533) گفت : آری ، اینچه کردم ، اِستم است / لیک هم می دان که بادی اَظلَم است

4534) گفت نایب : یک به یک ما بادی ایم / با سوادِ وجه اندر شادی ایم

4535) همچو زنگی کو بُوَد شادان و خَوش / او نبیند ، غیرِ او بیند رُخَش

4536) ماجرا بسیار شد در مَن یَزید / داد صد دینار و آن از وی خرید

4537) هر دَمی صندوقیی ، ای بَدپَسَند / هاتفان و غیبیانت می خَرَند

شرح و تفسیر آمدن نایب قاضی در میان بازار و خریدن صندوق

بیت 4520

نایب آمد ، گفت : صندوقت به چند / گفت : نهصد بیشتر زَر می دهند

نایب قاضی آمد و گفت : صندوقت را چند می فروشی ؟ جوحی گفت : بیش از نهصد سکه طلا می دهند که آن را بخرند امّا من نمی فروشم .

بیت 4521

من نمی آیم فروتر از هزار / گر خریداری ، گشا کیسه ، بیآر

من صندوق را به هزار سکه کمتر نمی فروشم . اگر مشتری هستی به اصطلاح معروف «سرِ کیسه را شُل کن» و بیاور جلو .

بیت 4522

گفت : شرمی دار ای کوتَه نَمَد / قیمتِ صندوق ، خود پیدا بُوَد

نایب قاضی گفت : ای رندِ کلّاش حیا کن . قیمت صندوق چیز مشخصی است . [ کوتَه نَمَد = استاد همایی آن را از کنایات قدیم دانسته است به معنی رندِ قلّاش ، بی بند و بار ( تفسیر مثنوی معنوی ، ص 176 ) ]

بیت 4523

گفت : بی رُویت ، شِری خود فاسدی ست / بیعِ ما زیرِ گلیم ، این راست نیست

جوحی گفت : خرید و فروش بدون رویت جنس ، باطل است . اگر ما در زیر گلیم یعنی پنهانی داد و ستد کنیم کارِ درستی نیست . یعنی این درست نیست که کالا و مبیع را بطور سربسته و پوشیده معامله کنیم . ( شِری = خرید و فروش ) [ اکثر فقهای سنی و شیعه گفته اند که در داد و ستد ، رویت مَبیع (دیدن کالای مورد معامله) شرط لازم در خرید و فروش است . ]

بیت 4524

بر گشایم ، گر نمی ارزد ، مَخَر / تا نباشد بر تو حَیفی ای پدر

پدر جان ، بگذار باز کنم تا اگر ارزش نداشت نخر تا بر تو ظلمی نرود .

بیت 4525

گفت ای ستّار بر مگشای راز / سر بِبَسته می خرم ، با من بساز

نایب گفت : ای پوشانندۀ رازها ، راز را فاش مکن . من سربسته می خرم . با من کنار بیا .

بیت 4526

سَتر کُن تا بر تو ستّاری کنند / تا نبینی ایمنی ، بر کس مَخَند

معایب دیگران را بپوشان تا معایب تو را بپوشانند . و چون تو از امثال این بلایا در امان نیستی . بر دگرانی که به این بلا دچار آمده اند ریشخند مزن . [ همانطور که خداوند ستّار است تو نیز ستّارالعیوب باش و معایب دیگران را فاش مکن تا معایبت فاش نشود . ]

بیت 4527

بس درین صندوق چون تو مانده اند / خویش را اندر بلا بنشانده اند

بسیاری از افراد مانند تو در صندوق هوای نَفس اسیر شده اند و خود را گرفتار بلا کرده اند .

بیت 4528

آنچه بر تو خواهِ آن باشد پسند / بر دگر کس آن کن ، از رنج و گزند

هر آن چیزی که برای خود می پسندی برای دیگرانی هم که دچار رنج و محنت شده اند همان را بپسند . [ خواه = خواسته ]

بیت 4529

زآنکه بر مِرصاد ، حق و اندر کمین / می دهد پاداش پیش از یومِ دین

زیرا که خداوند در کمینگاه و کمین است . و پیش از روزِ قیامت کیفر می دهد . [ بعضی خیال می کنند که جزای عمل فقط در روز رستاخیز است . در حالی که خداوند جهان خلقت را به گونه ای آفریده که انسان جواب عمل خود را در همین دنیا نیز می بیند . در آیه 14 سورۀ فجر آمده « هر آینه پروردگار تو در کمینگاه است » در کمینگاه بودن خداوند بدین معنی است که او مراقب اعمال و احوال و نیّاتِ قلبی بندگان است و هر عمل و حال و نیّتی را مطابق با شأن آن جواب می دهد . ]

بیت 4530

آن عظیمُ العرش ، عرشِ او محیط / تختِ دادش بر همۀ جان ها بسیط

آن خدایی که صاحب عرش عظیم است و عرش او بر همه چیز احاطه دارد . و عرش عدالت او بر همۀ جان ها گسترده است . یعنی همۀ آحاد از عدل الهی برخوردارند . [ بسیط = واگستریده ، فراخ یافته ، در اینجا به معنی عامّ و شامل ]

بیت 4531

گوشۀ عرشش به تو پیوسته است / هین مَجُنبان جز به دین و داد دست

گوشه ای از عرش عدالت الهی به وجود تو پیوند یافته است . یعنی عقل و وجدان جلوۀ کوچکی است از عرش عدالت الهی . بهوش باش که عمل خود را فقط بر اساس دین و عدالت انجام دهی .

بیت 4532

تو مراقب باش بر احوالِ خویش / نوش بین در داد و ، بعد از ظلم ، نیش

مواظب احوال خود باش . یعنی اگر احوال خود را زیر نظر داشته باشی این حقیقت بر تو روشن می شود که هر گاه عملی عادلانه انجام دهی به دنبال آن نتیجه ای دلنشین خواهی یافت . و هر گاه عملی ظالمانه مرتکب شوی عقوبتی به تو رسد .

بیت 4533

گفت : آری ، اینچه کردم ، اِستم است / لیک هم می دان که بادی اَظلَم است

ابیات قبل از زبان نایب قاضی خطاب به جوحی بود و اینک جواب جوحی : بله ، البته که این کار من ظلم بود . ولی این را هم بدان که هر کس به ستم آغازد ستمکارتر است . [ بادی = آغاز کننده / اَظلَم = ستمکارتر / بادی اَظلَم = آغازگر ستم ، ستمکارتر ]

بیت 4534

گفت نایب : یک به یک ما بادی ایم / با سوادِ وجه اندر شادی ایم

نایب قاضی گفت : هر یک از ما آغازگرِ ستم هستیم . و با وجود آنکه سیاه روی و بَدکار هستیم احساس شادمانی هم می کنیم . ( سوادِ وجه = سیاه رویی ، سیاهی چهره ) [ به خاطر اینکه خود را سپیدرو و دور از هر بزهی می پنداریم و در عوض دیگران را سیاه روی و خاطی تلقّی می کنیم . اینگونه شادی ها از جهل زاده شده است . ]

بیت 4535

همچو زنگی کو بُوَد شادان و خَوش / او نبیند ، غیرِ او بیند رُخَش

درست مانند آن سیاهِ زنگی که شادمان و سرخوش است . زیرا که از سیاهی چهرۀ خود خبر ندارد . و دیگران او را می بینند .

بیت 4536

ماجرا بسیار شد در مَن یَزید / داد صد دینار و آن از وی خرید

بحث در اطراف این معامله به درازا کشیده شد . یعنی از بس در بارۀ قیمت صندوق چک و چانه زدند . گفتگو دامنه دار شد . خلاصه نایب قاضی صد دینار داد و آن صندوق را از جوحی خرید . [ مَن یزید = لفظاََ به معنی چه کسی می افزاید ؟ ، امّا در فارسی به معنی معامله ، مزاید ، حراج ، بازار خرید و فروش و … آمده است ]

بیت 4537

هر دَمی صندوقیی ، ای بَدپَسَند / هاتفان و غیبیانت می خَرَند

ای کسی که بدی های اخلاقی را پسندیده ای . اگر خوب دقّت کنی درخواهی یافت که تو هر لحظه درونِ صندوق هواهای نفسانی محبوسی و هاتفانِ ربّانی و اولیاء الله با دَمِ گرم خود تو را از صندوق نفسانیّات می خرند و آزاد می کنند . [ بخش بعد در بسط همین مطلب است ]

دکلمه آمدن نایب قاضی در میان بازار و خریدن صندوق

خلاصه زندگینامه مولانا جلال الدین محمد بلخی

سرزمین ایران از دیرباز مهد تفکرات عرفانی بوده است . از این رو در طی قرون و اعصار ، نام آورانی بی شمار در عرصه عرفان و تصوف در دامن خود پرورش داده است . یکی از این بزرگان نام آور ، حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی است که به ملای روم و مولوی رومی آوازه یافته است . او در ششم ربیع الاول سال 604 هجری قمری در بلخ زاده شد . پدر او محمدحسین خطیبی است که به بهاءالدین ولد معروف شده است و نیز او را با لقب سلطان العلما یاد کرده اند . بهاء ولد از اکابر صوفیه و اعاظم عرفا بود و خرقه او به احمد غزالی می پیوست و در علم عرفان و …

متن کامل زندگینامه مولانا جلال الدین بلخی را در مرکز تخصصی شعر و عرفان مطالعه نمایید.

خلاصه معرفی کتاب مثنوی معنوی مولوی

مثنوی معنوی کتابی تعلیمی و درسی در زمینه عرفان ، اصول تصوف ، اخلاق ، معارف و …است . مولانا بیشتر به خاطر همین کتاب شریف معروف شده است . مثنوی معنوی دریای ژرفی است که می توان در آن غواصی کرد و به انواع گوهرهای معنوی دست یافت با آنکه تا آن زمان کتابهای ارزشمند و گرانقدری نظیر منطق الطیر عطار نیشابوری و حدیقت الحقیقت سنائی و گلشن راز شبستری از مهمترین و عمیق ترین کتب عرفانی و صوفیانه به شمار می رفتند ولی با ظهور مثنوی معنوی مولانا و جامعیت و ظرافت و نکته های باریک و …

متن کامل معرفی جامع کتاب مثنوی معنوی مولوی را در مرکز تخصصی شعر و عرفان مطالعه نمایید.

آمار عجیب از پذیره نویسی سرخابی ها ؛ تنها دو درصد استقلال و پرسپولیس را خریدند

در واقع امروز تنها حدود 2 درصد از سهام دو باشگاه مشهور به سرخابی در بازار نارنجی فرابورس خریدار داشت و رخداد امروز به مسئولان خصوصی سازی که عجولانه نسبت به پذیره نویسی سهام این دو باشگاه اصرار داشتند اثبات کرد ، هوادار با سهامدار فرق دارد و سهامدار در شرکت غیر شفاف و زیان ده سرمایه گذاری نمی کند.

آمار عجیب از پذیره نویسی سرخابی ها ؛ تنها دو درصد استقلال و پرسپولیس را خریدند

بورس24 : دو باشگاه ورزشی پرطرفدار ایران امروز با استقبال جامعه سرخورده سهامداری ایران مواجه نشدند.

آمارها حاکی از آن است که در پذیره نویسی باشگاه استقلال تنها 179 هزار کد معاملاتی مشارکت کرده اند ، در حالی که سهمیه در نظر گرفته شده برای آنان بیش از یک میلیارد و 236 میلیون برگه سهم بود.

بدین ترتیب تنها حدود 15 درصد از سهمیه در نظر گرفته شده برای پذیره نویسی از سوی هواداران این باشگاه خریداری شد و بیش از یک میلیارد سهم این باشگاه روی میز فروش ماند.

در باشگاه پرسپولیس هواداران مقدار بیشتری اعتنا به خرج دادند و پول خرج کردند ، به طوری که از یک میلیارد و 34 میلیون سهم قابل پذیره نویسی 201 میلیون برگه سهم خریداری شده که معادل حدود 20 درصد از سهام قابل پذیره نویسی بوده است.

در واقع امروز تنها حدود 2 درصد از سهام دو باشگاه مشهور به سرخابی در بازار نارنجی فرابورس خریدار داشت و رخداد امروز به مسئولان خصوصی سازی که عجولانه نسبت به پذیره نویسی سهام این دو باشگاه اصرار داشتند اثبات کرد ، هوادار با سهامدار فرق دارد و سهامدار در شرکت غیر شفاف و زیان ده سرمایه گذاری نمی کند.

چند اقدام حرفه ای از سوی فرابورس ایران

البته فرابورس ایران صبح امروز در اقدامی حرفه ای در اطلاعیه ای اعلام کرد :«با توجه به تبلیغات و تاکیدات صورت گرفته در رسانه‌ها در خصوص پذیره‌نویسی سهام جدید ناشی از سلب حق تقدم در افزایش سرمایه شرکت‌های فرهنگی ورزشی استقلال ایران (سهامی عام) و فرهنگی ورزشی پرسپولیس (سهامی عام)، تاکید می‌ شود ؛ اهمیت رویداد مورد اشاره از حیث راهبری شرکت‌ها و حاکمیت شرکتی است، لذا این موضوع الزاماً یک رویداد اقتصادی سودآور و حائز شرایط سرمایه‌گذاری نیست. بنابراین تمامی پیگیری‌ها، اخبار و اطلاع‌رسانی‌های صورت گرفته برای تبیین ابعاد موضوع بوده و جنبه‌ی توصیه به خرید ندارد. در نتیجه متقاضیان برای تصممیات خود حتما وضعیت مالی باشگاه‌ها اعم از سرفصل‌های درآمدی، هزینه‌ای و … را مد نظر قرار دهند یا از خدمات نها‌دهای دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده نمایند.»

از سوی دیگر شرکت فرابورس ایران صبح امروز در اطلاعیه ای دیگر در خصوص نحوه افشای اطلاعات در سامانه کدال، چند مورد را به مدیر عاملان شرکت های فرهنگی ورزشی استقلال و پرسپولیس یادآور شده بود.

در این اطلاعیه ذکر شده که هرگونه افشای خارج از مقررات توسط اعضای هیأت مدیره و پرسنل آن شرکت ها نقض مقررات تلقی می شود. هم چنین ارائه هرگونه خدمات مشاور سرمایه گذاری همانند توصیه به خرید و فروش و نگهداری سهام ، اظهار نظر در خصوص روند قیمت یا عرضه و تقاضا و . از جمله فعالیت های مستلزم اخذ مجوز از سازمان بورس می باشد و انجام هر یک از این فعالیت ها بدون اخذ مجوز جرم تلقی شده و پیگرد قانونی به همراه خواهد داشت.

برای اطلاع از رشد بورس فردا روی لینک کلیک کنید.↪️

برای اطلاع از بازار ارز امروز روی لینک کلیک کنید.↪️

برای اطلاع از علت افزایش قیمت دلار و سکه روی لینک کلیک کنید.↪️

چگونه در بورس سودآور شویم؟ | ۵۰ ترفند برای سوددهی در بازار سرمایه

تحلیلگران اعتقاد دارند بسیاری از تازه‌واردان بورس نه‌تنها سود نمی‌کنند، بلکه ممکن است سرمایه اولیه خود را نیز از دست بدهند. حال سوال این است: برای اینکه شاخص سبز بورس تازه‌کاران هم روی خوش نشان دهد چه راه‌های میانبری وجود دارد؟

بورس

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، بسیاری از فعالان بورس معتقدند از اواسط سال ۹۱ تاکنون، بازار سرمایه هیچ‌گاه این‌گونه پربازده و پرسروصدا نبوده است؛ اما سبز بودن شاخص بورس در این روزها به این معنا نیست که تمام بورس‌بازان رنگ سوددهی را می‌بینند؛ چراکه تحلیلگران اعتقاد دارند بسیاری از تازه‌واردان بورس نه‌تنها سود نمی‌کنند، بلکه ممکن است سرمایه اولیه خود را نیز از دست بدهند. حال این سوال مطرح است که برای اینکه شاخص سبز بورس به شما که تازه‌کار هستید هم روی خوش نشان دهد چه راه‌های میانبری وجود دارد؟

یکی از مهمترین دغدغه‌های فعلی بازار بورس هجوم بی‌سابقه تازه‌کاران به این بازار است. اکنون درباره بازاری صحبت می‌کنیم که از یک‌سو فرصت رشد و تعمیق پیدا کرده است اما از سوی دیگر این احتمال وجود دارد خیلی از افرادی که تازه وارد بازار می‌شوند به دلایل مختلف ناکام و پشیمان از آن خارج شوند. نگرانی از اینکه بازار بورس به قربانگاه پس‌انداز تازه‌واردها تبدیل شود، ما را بر آن داشت به سراغ تاکتیک‌هایی برود که معمولا بورس‌بازان را به سود می‌رساند.

  • گام به‌ گام کسب ثروت

با وجود اینکه هیچ اطلاعاتی از بورس و چگونگی معامله و کسب سود در آن ندارید اما علاقه‌مند به فعالیت در این حوزه حتی با سرمایه‌ای در حد صد هزار تومان هستید، درصورتی‌که خود را واجد شرایط زیر می‌بینید، با ما در ادامه راه همراه شوید تا قدم به‌قدم چگونگی فعالیت در بورس و کسب ثروت و موفقیت در آن را آموزش ببینید.

شرایط مورد نیاز جهت موفقیت در بورس شامل «ریسک‌پذیری متوسط و متوسط رو به بالا»، «علاقه‌مند به یادگیری و آموزش» و «کوشا در انجام فعالیت‌ها» است. این نکته را به خاطر بسپارید که فعالیت و کسب سود در این بازار مختص به قشر خاصی از افراد نیست. شما چه خانم و چه آقا و چه کارمند یا دارای شـغل آزاد و یا حتی خانه‌دار، درصورتی‌که علاقه‌مند به یادگیری و استفاده از سرمایه خود به‌صورت آگاهانه و هوشمندانه باشید می‌توانید به موفقیت و ثروت موردنظر خود در این بازار دست پیدا کنید. در ادامه ۵۰ تاکتیک برای سوددهی در بازار بورس آورده شده است:

تکنیک ۱: پول نقد همیشه اولویت دارد پس در خرید سهم عجله نکنید و با تحقیق خرید کنید.
تکنیک ۲: تحلیل بنیادی برای یک سهم مانند نقشه راه برای یک راننده است.
تکنیک ۳: فروش پله‌ای در بسیاری از مواقع از بار روانی افزایش قیمت سهم در آینده می‌کاهد.
تکنیک ۴: در معاملات اشتباه به‌منظور پایین آوردن میانگین قیمت، هیچ‌وقت سهام بیشتری اضافه نکنید و هر چه سریع‌تر از ضرر خارج شوید.
تکنیک ۵: همیشه دنبال سهامی بروید که اگر موفق به فروش آن نشدید سود نقدی مجمعش شما را راضی کند.
تکنیک ۶: معمولا قیمت سهمی که با یک اطلاعیه افزایش یابد، با یک اطلاعیه نیز کاهش می‌یابد.
تکنیک ۷: سود کم سهم‌های نقدشونده را به سود بیشتر سهم‌هایی که نقدشوندگی کمتری دارند ترجیح دهید.
تکنیک ۸: اگر در بورس کم‌ریسک باشید و شتاب‌زده عمل نکرده و صف‌گرا نباشید، می‌توانید همیشه سود کنید، حتی در شرایط بد.
تکنیک ۹: اصولا برگشت‌های ناگهانی، شدید، احساسی و کوتاه‌مدت که غالبا بدون دلایل بنیادی قوی هستند، از علایم بازار نزولی به شمار می‌روند و رشد ملایم و پایدار هم علامت بارز بازار صعودی است.
تکنیک ۱۰: وقتی سهمی را خریدی و بزرگان بازار چه خریدند؟ دیدی به هدف قیمتیش نزدیک می‌شود، قبل از اینکه آن را بفروشید دنبال سهم جایگزین یا گروه جایگزین بعدی بگردید.
تکنیک ۱۱: همیشه مجبور نیستید تمام پولتان را به سهام تبدیل کنید گاهش اوقات صبر بهترین تصمیمی است که می‌توان گرفت.
تکنیک ۱۲: ماندن در ته صف سهم‌های ارزنده بهتر از خرید سهم‌های ضعیف به قصد نوسان‌گیری است.
تکنیک ۱۳: از میانگین‌گیری تا زمانی که مطمئن نشده‌اید سهم به کف رسیده و در روند صعودی قرار گرفته جدا خودداری کنید.
تکنیک ۱۴: معمولا یک سهم وقتی ریزش می‌کند، قبل از اینکه به نسبت P/E مناسبش برسد در هنگام برگشت، صف خرید برایش تشکیل می‌شود.
تکنیک ۱۵: تعصب را خرج سهمی کن که بی‌دلیل P/E نگرفته و دستوری قیمت نخورده است. درست زمانی ما ضرر می‌کنیم که نسبت به داشتن یک سهم تعصب بی‌مورد پیدا کنیم.
تکنیک ۱۶: در بازار خراب آنچه از ریزش سهم جلوگیری می‌کند، P/E پایین سهم است.
تکنیک ۱۷: هر جا سود زیادی نهفته باشد یک ریسک بالا هم در آنجا مخفی است.
تکنیک ۱۸: منطق صحیح این است که در سیر نزولی بفروشید و در قیمت‌های پایین‌تر بخرید و یا با کاهش ضرر، زیان خود را کاهش دهید و ترجیحا با خرید سهام بهتر جبران کنید.
تکنیک ۱۹: هیچ موقع با سهم منفی به امید مثبت شدن نمانید و همیشه برای خود حد ضرر قرار دهید.
تکنیک ۲۰: خرید در روند نزولی بسیار خطرناک است زیرا نمی‌توان کف سهم را به راحتی شناسایی کرد.
تکنیک ۲۱: سهم باارزش بالاخره قیمت خود را پیدا می‌کند، دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد.
تکنیک ۲۲: معمولا رسم بر این است، وقتی می‌خواهند قیمت سهام شرکت مادر را مثبت کنند، از زیرمجموعه‌هایش آغاز می‌کنند.
تکنیک ۲۳: وقتی از بازی یک سهمی نمی‌توان سر درآورد (یعنی نمی‌توان حدس زد کی برمی‌گردد) و از طرف دیگر به سهم اعتقاد داشته باشیم، بهترین روش خرید پلکانی هنگام برگشت‌های قوی سهم است.
تکنیک ۲۴: معمولا بازار اول گروه را می‌سنجد بعد سهم را.
تکنیک ۲۵: اشکال سهم کم گردش، امکان نقدشوندگی کمتر آن است و نه بازدهی کمتر.
تکنیک ۲۶: تنها به روش تکنیکال بسنده نکنید، باید در کنار روش تکنیکال تفکر سهامدار عمده و شیوه بازی وی با سهم را نیز بیابید.
تکنیک ۲۷: همه‌چیز در عرضه و تقاضا خلاصه نمی‌شود و ذات یک سهم را تمام گروه‌های بازار تعیین می‌کنند.
تکنیک ۲۸: سود سال بعد هر سهمی، مهمتر از سود امسال است.
تکنیک ۲۹: این تحلیل است که در بازار سود می‌سازد.
تکنیک ۳۰: یک سهامدار موفق فردی است واقع‌گرا گه به افراد خوشبین سهم می‌فروشد و از افراد بدبین سهم می‌خرد.
تکنیک ۳۱: راز موفقیت شما در درون خود شماست. اگر صبر و اعتماد به نفس داشته باشید در بازارهای خراب هم می‌توانید براحتی نتیجه خوب بگیرید.
تکنیک ۳۲: یک سهامدار باید قبل از تغییر جهت بازار آن را تشخیص دهد، درست مانند بازی شطرنج بزرگان بازار چه خریدند؟ که بتواند حرکت طرف مقابل را بخواند و این مستلزم بینشی دقیق از اوضاع احوال پیرامون بازار (سیاسی و اقتصادی) است.
تکنیک ۳۳: یک سهامدار باید صبر و تحمل خوبی داشته باشد مانند گربه‌ای که مدت‌ها کمین می‌کند تا بتواند موش درشتی را شکار کند.
تکنیک ۳۴: در خلال تحقیقات و تجربیات ۵۰ساله، حتی یک نفر هم پیدا نشده که به‌صورت مداوم و پایدار توانسته باشد با شعار «بازار را دنبال کن» پولی به دست آورده باشد.
تکنیک ۳۵: یک ضرب‌المثل درمورد نوسان‌گیران وجود دارد که می‌گوید: قیمت هر چیز را می‌دانند ولی ارزش هیچ‌چیز را نمی‌دانند.
تکنیک ۳۶: برای نوسان‌گیر قیمت‌های لحظه‌ای و پیوسته، سهم حکم اکسیژن را دارد که اگر جلوی آن را بگیرند خواهد مُرد.
تکنیک ۳۷: از آنجا که شما نمی‌توانید رفتار بازار را پیش‌ّینی کنید، باید یاد بگیرید چگونه رفتار خود را پیش‌بینی و کنترل کنید.
تکنیک ۳۸: در بدترین بازارها هم سهام ارزشمند بالاخره مورد توجه خریداران قرار می‌گیرند.
تکنیک ۳۹: همیشه در معامله‌گری دو بعد را در نظر بگیرید. اولی بازدهی دوم زمان. اگر یک سهمی که مدنظرتان بود را خریداری کردید و در سه ماه رشد نکرد و یا روی ضرر رفت چرا صبر می‌کنید؟ شما در این سه ماه می‌توانستید سودهای بیشتری کنید.
تکنیک ۴۰: تک سهم شدن روی هر سهمی از اصول و منطق سهامداری به دور است.
تکنیک ۴۱: در بازار مثبت تنها خوب بودن سهم ملاک نیست بلکه روان بودن آن هم خیلی مهم است.
تکنیک ۴۲: هنگام انتخاب یک سهم، ۵۰ درصد تکنیکال و فاندامنتال و ۵۰ درصد روانشناسی بازار و بزرگان بازار را باید مدنظر داشت.
تکنیک ۴۳: کسی که بخواهد وارد کاری پرریسک مانند خرید و فروش سهام شود حتما باید مبانی و اصول کار را بیاموزد تا بجای تجارت وارد عرصه شرط‌بندی نشود.
تکنیک ۴۴: عظمت یک سهم به بزرگی مکان کارخانه‌ و کاری که انجام می‌دهد یا تولید محصولات بزرگ نیست.
تکنیک ۴۵: بازار سهام همیشه خوب است. یک زمانی خوبی است برای خرید و یک زمان برای فروش، مشکل از خود ماست که نمی‌توانیم موقعیت‌ها را درست تشخیص دهیم.
تکنیک ۴۶: هنر سهم خریدن، خرید از صف فروش است نه خرید.
تکنیک ۴۷: حتی اگر چند درصد بالاتر ولی مطمئن وارد هر سهمی بشوید، ریسک سیستماتیک را مینیمم‌تر پذیرفتید.
تکنیک ۴۸: بازار در حال سقوط یکسری نشانه‌هایی دارد: مرتب اخبار خوبی از آن به گوش می‌رسد. افراد آماتور از آن سود می‌برند. مرتب پول تزریق می‌شود. سفته‌بازی در آن رایج شده است. در هر محفلی صحبت از آن است. اکثر افراد معتقد به صعود قیمت‌ها هستند.
تکنیک ۴۹: یک بورس‌شناس موفق باید لحظه خروج را درست تشخیص دهد وگرنه لحظه ورود با توجه به نرم‌افزارها و ابزارهایی که امروز کم هم نیستند، خیلی پیش پا افتاده به نظر می‌رسد.
تکنیک ۵۰: اغلب بدترین سهم گروهی که مورد استقبال بازار است از بهترین سهمی که مورد استقبال بازار نیست بهتر است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.